policie-sport policie-sport policie-sport policie-sport
policie-sport
UNITOP ČR
sipka charakteristika
sipka stanovy
sipka kluby
sipka výkonný výbor
Domácí sportovní soutěže
sipka termínovka
sipka soutěžní řád
sipka mistrovství Policie ČR
sipka mistrovství UNITOP ČR
sipka ostatní
Mezinárodní sportovní akce
sipka termínovka
sipka mistrovství světa
sipka mistrovství Evropy
sipka ostatní
Servisní informace pro SKP
sipka různé (aktuality)
sipka informace výboru
sipka ekonomika
sipka náměty klubu
sipka software ke stažení
Informace z výcviku
sipka obsah výcviku
sipka metodika
sipka testy

Policie ČR

Partneři

Česká pošta

zdravotní pojištění MV ČR

Volkswagen užitkové vozy

Škoda auto, a.s.

Letiště Praha

Skupina ČEZ

Klokočka auto

EVPÚ Defence s.r.o.

Česká přenosová soustava

Svijany

Dive Time

Budo Sport e-shop

USIP

USPE

Loga partnerů ke stažení


 Ekonomika


Vyúčtování dotace 2012 a žádost o dotaci 20133.12.2012
abc

Nejpozději do 10.1.2013 je nutno zaslat na sekretariát UNITOP ČR vyúčtování dotace za rok 2012 a zároveň máte možnost požádat o dotaci pro rok 2013, a to řádným vyplněním všech předepsaných formulářů.  více>>Přehled o čerpání dotace z MV za 1. pol. 201222.3.2012

Blíží se konec I.pololetí roku 2012 a je povinností sportovních klubů policie zpracovat průběžnou zprávu o čerpání státní účelové dotace MV k 30.6.2012 a údaje předat na předepsaných formulářích Unii v termínu do 16.7.2012.  více>>Vyúčtování dotací za rok 2011 a požadavky na dotace pro rok 2012 !!!22.11.2011
dotace

V minulých letech se v měsíci listopadu konala tradiční porada hospodářských pracovníků sportovních klubů policie ČR. Po zvážení vývoje finanční situace v našem hnutí v tomto roce, jsme se rozhodli poradu nekonat a členskou základnu informovat touto cestou:  více>>Novelizace zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších přepisů10.3.2008

K 1.1.2008 nabývá účinnosti novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zákon se doplňuje v části sedmé o ustanovení § 38a.  více>>


Kontakty - sekretariát UNITOP ČR


Papírenská 6 b
160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 220 514 984
unitop@policie-sport.cz


Policejní soutěže 2013Přátelé policejního sportu,
rozběhl se seriál policejních mistrovství ČR,
mistrovství a Velkých cen UNITOP ČR
a dalších policejních soutěží a přeborů roku 2013

Termínová listina 2013

POLICEJNÍ MISTROVSTVÍ

MISTROVSTVÍ UNITOP ČR

Alpské lyžování 10.3. 2013

Sálová kopaná 28.3.2013


Velké ceny UNITOP ČR


Smlouva o spolupráciDne 3.8.2007 byla po- depsána nová smlouva o spolupráci mezi Minister- stvem vnitra české republiky a Unií tělovýchovných organizací Policie ČR (UNITOP ČR) s platností na dalších 5 let.

více informací zde


policie-sport