policie-sport policie-sport policie-sport policie-sport
policie-sport
UNITOP ČR
sipka charakteristika
sipka stanovy
sipka kluby
sipka výkonný výbor
Domácí sportovní soutěže
sipka termínovka
sipka soutěžní řád
sipka mistrovství Policie ČR
sipka mistrovství UNITOP ČR
sipka ostatní
Mezinárodní sportovní akce
sipka termínovka
sipka mistrovství světa
sipka mistrovství Evropy
sipka ostatní
Servisní informace pro SKP
sipka různé (aktuality)
sipka informace výboru
sipka ekonomika
sipka náměty klubu
sipka software ke stažení
Informace z výcviku
sipka obsah výcviku
sipka metodika
sipka testy

Policie ČR

Partneři

Česká pošta

zdravotní pojištění MV ČR

Volkswagen užitkové vozy

Škoda auto, a.s.

Letiště Praha

Skupina ČEZ

Klokočka auto

EVPÚ Defence s.r.o.

Česká přenosová soustava

Svijany

Dive Time

Budo Sport e-shop

USIP

USPE

Loga partnerů ke stažení


 Soutěžní řád


TERMÍNOVÁ LISTINA 20138.2.2013

více>>Prováděcí pokyny pro sportovní soutěže UNITOP ČR v roce 20117.2.2011

V návaznosti na Soutěžní řád UNITOP ČR  více>>SOUTĚŽNÍ ŘÁD RESORTNÍCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ26.2.2007

V návaznosti na nařízení Ministerstva vnitra č. 47/2002 k realizaci tělovýchovných potřeb a zájmů příslušníků a zaměstnanců Policie České republiky, zaměstnanců Ministerstva vnitra, organizačních složek státu zřízených Ministerstvem vnitra a organizací, ke kterým Ministerstvo vnitra vykonává funkci zřizovatele ve znění pozdějších předpisů a č. 63/2003 o provádění služební tělesné přípravy, střelecké přípravy, taktické přípravy a přípravy k použití donucovacích prostředků příslušníků Policie České republiky ve znění pozdějších předpisů se stanoví:  více>>SOUTĚŽNÍ ŘÁD UNITOP ČR21.2.2006

V návaznosti na „Soutěžní řád resortních sportovních soutěží“ vydává Unie tělovýchovných organizací Policie ČR (dále jen „UNITOP ČR) tento  více>>PRAVIDLA SÁLOVÉHO FOTBALU7.3.2003

Branky musí být umístěny uprostřed a podélně na příslužných základních čarách. Rám branky je dřevěný, kovový nebo z umělé hmoty, čtvercového nebo kruhového průřezu a hraně nebo průměru 8 cm. Branky mají být natřeny pouze bílou barvou nebo střídavě šrafované v dvoubarevném provedení zajišťujícím jasné odlišení branek od pozadí prostředí.Vnitřní rozměry branek jsou 3 metry mezi vertikálními tyčemi a 2 metry mezi horizontálním břevnem a podlahou hřiště. Branky jsou vybaveny sítěmi s elastickými oky zachycujícími míč a zaznamenávajícími gól v každé z branek.  více>>PRAVIDLA NOHEJBALU10.4.2002

Bod je dílčí část setu, kterou získá jednotlivec, dvojice nebo trojice. Kdykoliv hráč zahraje v rozporu s těmito pravidly či rozpisem soutěže nebo tyto dokumenty jinak poruší, je rozhodčím odpískána chyba ve hře. Pokud nastanou dvě nebo více chyb následně po sobě, počítá se pouze první z nich, pokud těmito pravidly není určeno jinak (síť). Pokud se dvou nebo více chyb dopustí oba soupeři současně, vzniká “oboustranná chyba”, rozhodčí nařídí nový míč. Ta strana, která získala bod pokračuje podáním.  více>>PRAVIDLA MALÉ KOPANÉ10.4.2002

Brankové území má tvar obdélníka a je totožné s pokutovým územím. Vyznačí se tak, že jeho šířka je 3 m na každou stranu od brankové tyče a hloubka směrem do hřiště je 6 m. Značka pokutového kopu je 7 m od středu branky. Rohové území se vyznačí v každém rohu hřiště čtvrtkruhem o poloměru 0,5 m.  více>>PRAVIDLA FUTSALU (SÁLOVÉ KOPANÉ)8.4.2002

Hřiště musí mít tvar obdélníku - délka hrací plochy musí být větší než šířka. Maximální povolená délka je 42 m, minimální 25 m. Maximální povolená šířka je 25 m, minimální 15 m. Při mezinárodních utkáních jsou povinné tyto rozměry hrací plochy: délka 38 - 42 m, šířka 18 - 22 m.  více>>


Kontakty - sekretariát UNITOP ČR


Papírenská 6 b
160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 220 514 984
unitop@policie-sport.cz


Policejní soutěže 2013Přátelé policejního sportu,
rozběhl se seriál policejních mistrovství ČR,
mistrovství a Velkých cen UNITOP ČR
a dalších policejních soutěží a přeborů roku 2013

Termínová listina 2013

POLICEJNÍ MISTROVSTVÍ

MISTROVSTVÍ UNITOP ČR

Alpské lyžování 10.3. 2013

Sálová kopaná 28.3.2013


Velké ceny UNITOP ČR


Smlouva o spolupráciDne 3.8.2007 byla po- depsána nová smlouva o spolupráci mezi Minister- stvem vnitra české republiky a Unií tělovýchovných organizací Policie ČR (UNITOP ČR) s platností na dalších 5 let.

více informací zde


policie-sport