policie-sport policie-sport policie-sport policie-sport
policie-sport
UNITOP ČR
sipka charakteristika
sipka stanovy
sipka kluby
sipka výkonný výbor
Domácí sportovní soutěže
sipka termínovka
sipka soutěžní řád
sipka mistrovství Policie ČR
sipka mistrovství UNITOP ČR
sipka ostatní
Mezinárodní sportovní akce
sipka termínovka
sipka mistrovství světa
sipka mistrovství Evropy
sipka ostatní
Servisní informace pro SKP
sipka různé (aktuality)
sipka informace výboru
sipka ekonomika
sipka náměty klubu
sipka software ke stažení
Informace z výcviku
sipka obsah výcviku
sipka metodika
sipka testy

Policie ČR

Partneři

Česká pošta

zdravotní pojištění MV ČR

Volkswagen užitkové vozy

Škoda auto, a.s.

Letiště Praha

Skupina ČEZ

Klokočka auto

EVPÚ Defence s.r.o.

Česká přenosová soustava

Svijany

Dive Time

Budo Sport e-shop

USIP

USPE

Loga partnerů ke stažení


 CHARAKTERISTIKA UNITOP ČR

Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky (UNITOP ČR) vznikla v roce 1990 jako občanské sdruženi sportovních klubů policie, tehdy ještě jako UNITOP ČSFR, později, po rozpadu republiky, se přejmenovala na Unii tělovýchovných organizací Policie České republiky.


Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky v současné době sdružuje 121 sportovních klubů Policie České republiky s více jak 30 tisíci členy, z nichž je převážná většina policistů, zaměstnanců ministerstva vnitra nebo jejich rodinných příslušníků.

Posláním Unie je vytvářet podmínky pro rozvoj tělesné zdatnosti, zdraví a psychickou regeneraci policistům po náročné službě na ochranu zdraví a majetku občanů České republiky. Hlavně se zaměřuje na masovou sportovní činnosti policistů a pracovníků ministerstva vnitra a Policie ČR ve volném čase, ale také na činnosti jejich rodinných příslušníků, dětí a dalších občanů. Veřejností a sdělovacími prostředky je tato činnost velmi pozitivně vnímána. Již několik roků jsou spolupořadateli akcí UNITOP ČR některé významné podniky a organizace České republiky, které se sponzorsky podílejí na zajištění sportovních soutěží.

UNITOP ČR aktivně spolupracuje s odborem sportu Ministerstva vnitra. Na úrovní krajů a okresů pak jednotlivé kluby spolupracují s krajskými a okresními ředitelstvími Policie ČR na zajištění služební přípravy a na organizaci policejních mistrovství České republiky s důrazem na co nejširší zapojení policistů již v postupových kolech. Samostatně, na základě zájmu svých členů, organizuje Unie tělovýchovných organizací Policie ČR každoročně mistrovství UNITOP ČR ve vybraných sportovních odvětvích a řídí sportovní přebory a soutěže mezi členskými kluby.

UNITOP ČR je velmi aktivní i v mezinárodním měřítku. Od 23. května 1990 je řádným členem Světové unie policejních sportovních organizací (U.S.I.P.). Tato prestižní organizace sdružuje více jak 80 států světa a organizuje mezinárodní akce na úrovni policejních mistrovství světa. Sportovci UNITOPu ČR patří tradičně k nejúspěšnějším sportovcům České republiky.

UNITOP ČR je pořadatelem celé řady
sportovních mistrovství Policie ČR
a sportovních akcí pro policisty
a další sportovní veřejnost.


V Evropě je od 16. září 1995 Unie tělovýchovných organizací Policie ČR řádným členem Evropské unie policejních sportovních organizací (U.S.P.E.), která sdružuje 35 států. UNITOP ČR se aktivně podílí i na organizaci mezinárodních akcí těchto sdružení, v roce 1996 uspořádal v Praze Policejní mistrovství Evropy v judo, silovém trojboji, vzpírání a v zápasu a v roce 1999 Policejní mistrovství Evropy v judo.

Sportovci UNITOPu ČR jsou tradičně velmi úspěšní na mezinárodních soutěžích. Připravují se ve svých mateřských sportovních klubech policie sdružených v UNITOP ČR. Ti nejúspěšnější z nich jsou zařazeni do systému přípravy ke státní reprezentaci v resortu ministerstva vnitra. Jejich profesionálně vedená příprava probíhá v odboru sportu MV, který je tvořen 13 sportovními oddíly v Praze, Brně, Hradci Králové, Plzni, Jablonci nad Nisou a Ústí nad Labem.

V řadách UNITOP ČR jsou desítky reprezentantů ČR, držitelů českých, evropských i světových rekordů v kategorii dospělých i juniorů. Tito sportovci se pravidelně zúčastňují letních a zimních olympijských her, mistrovství světa a mistrovství Evropy, kde pro Českou republiku vybojovali olympijská vítězství, mistrovské tituly a celou řadu medailí. Také pro nastávající vrcholné světové soutěže jsou naši sportovci velkým příslibem úspěšné reprezentace České republiky.

UNITOP ČR sdružuje v současné době 121 sportovních klubů policie s více jak 30 tisíci členy z toho 11 500 policistů a zaměstnanců ministerstva vnitra a Policie České republiky.

nahoru

Kontakty - sekretariát UNITOP ČR


Papírenská 6 b
160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 220 514 984
unitop@policie-sport.cz


Partneři

Česká pošta

zdravotní pojištění MV ČR

Volkswagen užitkové vozy

Škoda auto, a.s.

Letiště Praha

Skupina ČEZ

Klokočka auto

EVPÚ Defence s.r.o.

Česká přenosová soustava

Svijany

Dive Time

Budo Sport e-shop

USIP

USPE

Loga partnerů ke staženípolicie-sport