policie-sport policie-sport policie-sport policie-sport
policie-sport
UNITOP ČR
sipka charakteristika
sipka stanovy
sipka kluby
sipka výkonný výbor
Domácí sportovní soutěže
sipka termínovka
sipka soutěžní řád
sipka mistrovství Policie ČR
sipka mistrovství UNITOP ČR
sipka ostatní
Mezinárodní sportovní akce
sipka termínovka
sipka mistrovství světa
sipka mistrovství Evropy
sipka ostatní
Servisní informace pro SKP
sipka různé (aktuality)
sipka informace výboru
sipka ekonomika
sipka náměty klubu
sipka software ke stažení
Informace z výcviku
sipka obsah výcviku
sipka metodika
sipka testy

Policie ČR

Partneři

Česká pošta

zdravotní pojištění MV ČR

Volkswagen užitkové vozy

Škoda auto, a.s.

Letiště Praha

Skupina ČEZ

Klokočka auto

EVPÚ Defence s.r.o.

Česká přenosová soustava

Svijany

Dive Time

Budo Sport e-shop

USIP

USPE

Loga partnerů ke stažení


 policejní mistrovství ČR - 2009

Jezdectví - propozicezpět

23.5.2009Propozice X. ročníku GRAND PRIX Policie České republiky v jízdě na koni a XI. Ročníku Mezinárodního mistrovství Policie České republiky v jízdě na koni
Soutěž se uskuteční dne 23. května 2009 v jezdeckém areálu Panská Lícha – Brno
( dále jen „ areál “ ).

a) organizační výbor soutěže ve složení

1) ředitel mistrovství
plk. Mgr. Petr Sehnoutka

2) tajemníci mistrovství
plk. JUDr. Milan Gregor
Mgr. Petra Drbohlavová
Ing. Jan Radoberský - sportovního klubu policie Kometa Brno
JUDr. Ing. Jaroslav Přikryl - sportovního klubu policie Kometa Brno


3) technický delegát
kpt. Ing. Karel Pospíšil
kpt. Ing. Michaela Šťastná
kpt. Bc. Václava Machová

b) technické družstvo soutěže ve složení
zaměstnanci Centra sportu MV ČR, zaměstnanci a policisté oddělení služební hipologie KŘ policie JmK a odboru služební kynologie a hipologie ŘSPP PP ČR, příslušníci P ČR ze Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Brně.

I. ukládám

a) organizačnímu výboru soutěže

1. zajistit řádný průběh soutěže podle propozic Policejního mistrovství ČR 2009 v jízdě na koni
2. zajistit ubytování účastníků soutěže
3. zahájit stravování účastníků soutěže dne 21. května večeří a ukončit snídaní dne 24. května 2009
4. zajistit ustájení služebních koní včetně krmiva a steliva v areálu
5. zajistit pro účastníky soutěže zdravotní a veterinární dozor
6. termíny zdravotního a veterinárního dozoru upřesnit po dohodě s ředitelem mistrovství

b) ředitelům KŘ policie hl.m. Prahy a KŘ policie JmK
1. zajistit zaslání písemné přihlášky účastníků soutěže řediteli mistrovství v termínu do 30. dubna 2009
2. vyslat účastníky soutěže se služebními koňmi a členy organizačního výboru soutěže k účasti v soutěži tak, aby se dostavili dne 22.května 2009 do 14.00 hodin do areálu, výstroj účastníků soutěže – služební stejnokroj.
3. zajistit přepravu účastníků soutěže se služebními koňmi do místa konání soutěže a zpět

c) účastníkům soutěže

1. po příjezdu do místa konání soutěže předložit veterinárnímu lékaři
Zdravotnického zařízení MV ČR veterinární potvrzení pro přepravu z místa trvalého ustájení, které nesmí být starší více jak 3 dny
2. dodržovat pravidla a rozpis soutěže
3. s profesionálním přístupem reprezentovat Policii České republiky

Policejní prezidentzpět

Kontakty - sekretariát UNITOP ČR


Papírenská 6 b
160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 220 514 984
unitop@policie-sport.cz


Policejní soutěže 2013Přátelé policejního sportu,
rozběhl se seriál policejních mistrovství ČR,
mistrovství a Velkých cen UNITOP ČR
a dalších policejních soutěží a přeborů roku 2013

Termínová listina 2013

POLICEJNÍ MISTROVSTVÍ

MISTROVSTVÍ UNITOP ČR

Alpské lyžování 10.3. 2013

Sálová kopaná 28.3.2013


Velké ceny UNITOP ČR


Smlouva o spolupráciDne 3.8.2007 byla po- depsána nová smlouva o spolupráci mezi Minister- stvem vnitra české republiky a Unií tělovýchovných organizací Policie ČR (UNITOP ČR) s platností na dalších 5 let.

více informací zde


policie-sport