policie-sport policie-sport policie-sport policie-sport
policie-sport
UNITOP ČR
sipka charakteristika
sipka stanovy
sipka kluby
sipka výkonný výbor
Domácí sportovní soutěže
sipka termínovka
sipka soutěžní řád
sipka mistrovství Policie ČR
sipka mistrovství UNITOP ČR
sipka ostatní
Mezinárodní sportovní akce
sipka termínovka
sipka mistrovství světa
sipka mistrovství Evropy
sipka ostatní
Servisní informace pro SKP
sipka různé (aktuality)
sipka informace výboru
sipka ekonomika
sipka náměty klubu
sipka software ke stažení
Informace z výcviku
sipka obsah výcviku
sipka metodika
sipka testy

Policie ČR

Partneři

Česká pošta

zdravotní pojištění MV ČR

Volkswagen užitkové vozy

Škoda auto, a.s.

Letiště Praha

Skupina ČEZ

Klokočka auto

EVPÚ Defence s.r.o.

Česká přenosová soustava

Svijany

Dive Time

Budo Sport e-shop

USIP

USPE

Loga partnerů ke stažení


 policejní mistrovství ČR - 2008

kopaná - propozicezpět

21.7.2008 - 24.7.2008

Organizační výbor

(1) Ředitel mistrovství plk. JUDr. Václav KUČERA
(2) Zástupce ředitele mistrovství
a sportovně technický ředitel kpt. Bc. Zdeněk ZATLOUKAL
(3) Předseda sportovně technické
a disciplinární komise
(dále jen „STK“ a „DK“) JUDr. Václav ČERNÝ
(4) Tajemník kpt. Josef FALL
(5) Členové organizačního výboru kpt. Ing. Vladimír KUNHART
por. Aleš BRÁZDIL
por. Bc. Miroslav ŠULA
o. z. Kateřina JEŽKOVÁ
kpt. Mgr. Linda RAMPOVÁ
(6) Delegát odboru sportu MV PaedDr. Jaromír VODEHNAL
(7) Delegát Unie tělovýchovných
organizací Policie ČR PaedDr. Josef HAUPT
(8) Lékařské zabezpečení Zdravotnický ústav P ČR
správy Středočeského krajeVšeobecná ustanovení

(1) Policejní mistrovství České republiky 2008 v kopané (dále jen „mistrovství“) ve vzájemné spolupráci pořádá odbor sportu Ministerstva vnitra (dále jen „odbor“), Policie České republiky správa Středočeského kraje (dále jen „správa“), Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze, Pod Táborem 102/5, Praha 9 – Hrdlořezy (dále jen „škola“), Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky a Sportovní klub SKPV o. s. správy Středočeského kraje.
(2) Místo: Sportovní centrum AC Sparta a ČSTV na Strahově v Praze 6
(3) Datum: 21. 7. - 24. 7. 2008
(4) Povrch: tráva, v případě špatných klimatických podmínek umělý povrch
(5) Informace k mistrovství:
kpt. Bc. Zdeněk ZATLOUKAL, tel.: 974 861 504
kpt. Josef FALL, tel.: 974 861 661Účastníci mistrovství

(1) Mistrovství se zúčastní 10 družstev.
(2) Družstvo tvoří maximálně 20 osob, z toho maximálně 17 hráčů.
(3) Na základě výsledků Policejního mistrovství České republiky v kopané 2007 získala právo účasti družstva:
- Útvary Ministerstva vnitra a policejní školy
- Policie České republiky správa Severočeského kraje
- Policie České republiky správa hlavního města Prahy
- Policie České republiky správa Východočeského kraje
- Policie České republiky správa Severomoravského kraje
- Policie České republiky služba cizinecké policie
- Policie České republiky správa Středočeského kraje
- Policie České republiky správa Jihočeského kraje
- Policie České republiky správa Jihomoravského kraje
- Policie České republiky útvary s celorepublikovou působností
(4) Jednotlivá družstva zašlou závaznou přihlášku (soupisku) nejpozději do 4. 7. 2008 na adresu:
- správy: fax 861 652
e-mail: skskpv@seznam.cz

- odboru: fax: 836 203
e-mail: sportmv@mvcr.czRozhodčí

(1) Každé družstvo uvedené v čl. 3., odst. 3 a 4 navrhne písemně nejpozději do 24. 6. 2008 pořadateli minimálně 2 rozhodčí z řad policistů nebo zaměstnanců vlastního útvaru.
(2) V návrhu bude uvedeno:
a) soutěž v rámci Českomoravského fotbalového svazu, ve které rozhodčí rozhoduje;
b) místo služebního, resp. pracovního zařazení.
(3) Z došlých návrhů pořadatel nominuje 12 rozhodčích a 2 náhradníky, kteří se
mistrovství zúčastní z řad Policie ČR.
(4) O nominaci budou příslušné útvary informovány do 11. 7. 2008.Prezentace

(1) Prezentace proběhne 21. 7. 2008 v jídelně školy od 15:00 do 17:00 hodin.
(2) Účastníci mistrovství jsou povinni se prokázat:
a) služebním průkazem policisty nebo průkazem zaměstnance Policie České republiky
nebo Ministerstva vnitra ČR;
b) lékařským potvrzením ke sportovní činnosti ne starším 12 měsíců potvrzené lékařem
hromadně na soupisce družstva.
(3) Družstva předloží při prezentaci soupisku:
a) 1x v písemné podobě (viz příloha k tomuto pokynu);
b) 1x v elektronické podobě zpracovanou v programu MS WORD.
(4) Soupiska musí být potvrzena vedoucím družstva.
(5) Při prezentaci dude vytvořena STK.Ubytování, stravování, doprava

(1) Ubytování a stravování zajišťuje pořadatel.
(2) Ubytování je zajištěno v ubytovně školy.
(3) Pokyny pro ubytování a stravování obdrží vedoucí družstva při prezentaci.
(4) Stravování začíná dnem 21. 7. 2008 večeří a končí 23. 7. 2008 obědem a balíčkem na cestu pro družstva, která skončí ve skupinách na 5. místě, a 24. 7. 2008 obědem a balíčkem na cestu pro družstva, která se zúčastní závěrečných zápasů o umístění na 1. až 8. místě.
(5) Dopravu zajišťuje vysílající útvar.
(6) Parkování je zajištěno v místě ubytování.Herní a časový pořad

(1) Pondělí 21. 7. 2008
14:00 - 16:30 příjezd účastníků
15:00 - 17:00 prezentace (jídelna školy)
od 17:00 prohlídka sportovišť (pouze vedoucí družstva, trenér)
17:30 - 19:00 večeře (jídelna školy)
19:00 - 20:00 rozlosování turnaje a technická porada (jídelna školy)
20:30 - 21.00 porada rozhodčích (jídelna školy)

(2) Úterý 22. 7. 2008
06:30 - 07:30 snídaně (škola)
08:30 - 08:45 zahájení mistrovství - ve Sportovním centru AC Sparta
a ČSTV na Strahově v Praze 6

l. hřiště 2. hřiště
09:00 - 10:10 A1 - A2 B1 - B2
3. hřiště 4. hřiště
09:00 - 10:10 A3 - A4 B3 - B4
l. hřiště 2. hřiště
10:30 - 11:40 A2 - A5 B2 - B5
3. hřiště 4. hřiště
10:30 - 11:40 A1 - A4 B1 - B4
12:00 - 14:00 oběd (hotel Spiritka nebo škola)
l. hřiště 2. hřiště
14:30 - 15:40 A3 - A5 B3 - B5
3. hřiště 4. hřiště
14:30 - 15:40 A2 - A4 B2 - B4
18:00 - 19:30 večeře (škola)

(3) Středa 23. 7. 2008
07:00 - 07:45 snídaně (škola)
l. hřiště 2. hřiště
09:00 - 10:10 A1 - A5 B1 - B5
3. hřiště 4. hřiště
09:00 - 10:10 A2 - A3 B2 - B3

l. hřiště 2. hřiště
10:30 - 11:40 A4 - A5 B4 - B5
3. hřiště 4. hřiště
10:30 - 11:40 A1 - A3 B1 - B3

12:00 - 14:00 oběd (hotel Spiritka nebo škola)
18:00 - 19:30 večeře (škola)

(4) Čtvrtek 24. 7. 2008
06:30 - 07:45 snídaně (škola)
l. hřiště
09:00 - 10:20 utkání o umístění na 7. a 8. místě (4. ze skupin „A“ a „B“)
2. hřiště
09:00 - 10:20 utkání o umístění na 5. a 6. místě (3. ze skupin „A“ a „B“)
3. hřiště
10:30 - 11:40 utkání o umístění na 3. a 4. místě (2. ze skupin „A“ a „B“)
11:30 - 13:30 oběd (hotel Spiritka nebo škola)
I. hřiště
13:00 - 14:10 přátelské utkání mezi družstvy Policie ČR a Raiffeisenbank
l. hřiště
14:15 - 15:45 finálové utkání o 1. a 2. místo (1. ze skupin „A“ a „B“)
15:50 - 16,00 vyhlášení vítěze a zakončení mistrovstvíPředpis

(1) Hraje se podle platných Pravidel a Soutěžního řádu fotbalu Českomoravského
fotbalového svazu a ustanovení uvedených v tomto pokynu.
(2) Útvary nesmějí vytvářet společná družstva.Výstroj

(1) Povoleny jsou kopačky gumotextilové nebo s litou podešví.
(2) Hráčům v jiných kopačkách (např. s kolíky) nebude povolen vstup na hřiště.
(3) Každé družstvo si zajistí dvě sady dresů rozdílných barev.
(4) Všichni hráči musí být vybaveni chrániči holení.Losování

(1) Losování proběhne 21. 7. 2008 v 19:00 hodin v jídelně školy.
(2) Do skupin „A“ a „B“ budou nasazena družstva:
- skupina „A“ Policie České republiky správy Středočeského kraje (pořadatel);
- skupina „B“ Útvary Ministerstva vnitra ČR a policejní školy ( vítěz roku 2007).Hrací systém

(1) Základní část mistrovství bude sehrána ve dvou pětičlenných skupinách systémem
každý s každým s hracím časem 2 x 30 minut, přestávka 10 minut.
(2) O další umístění se utkají družstva, která se umístila ve skupinách „A“ a „B“
na 1. až 4. místě.
(3) Družstva na 4. místě skupiny „A“ a „B“ hrají o umístění na 7. a 8. místě mistrovství.
(4) Družstva na 3. místě skupiny „A“ a „B“ hrají o umístění na 5. a 6. místě mistrovství.
(5) Družstva na 2. místě skupiny „A“ a „B“ hrají o umístění na 3. a 4. místě mistrovství.
(6) Pro utkání o umístění na 3. až 8. místě je hrací čas 2 x 35 minut, přestávka 10 minut.
(7) Vítězná družstva ze skupin hrají finále 2 x 40 minut, přestávka 10 minut.
(8) O umístění na 9. a 10. místě se nehraje. Družstva, která se umístí na posledních
místech skupin, budou v roce 2009 účastníky baráže.Hodnocení výsledků

(1) Ve skupinách se hraje podle „ligového systému“, tzn. každý s každým.
(2) Při nerozhodném výsledku v utkáních ve skupinách rozhodují pokutové kopy - tři série, dále po jedné sérii až do rozhodnutí. Každou sérii provádí za družstvo jiný hráč až do vystřídání všech, kteří byli na hřišti v době ukončení zápasu.
(3) Za vítězství družstvo v zápase získává 3 body, za výhru na penalty 2 body a za prohru žádný bod.
(4) Pořadí družstev ve skupině se určí podle největšího počtu bodů získaných ze všech
utkání ve skupině.
(5) Pokud mají dvě nebo více družstev stejný počet bodů, jejich pořadí se určí následovně:
a) největší počet bodů získaných ze vzájemných utkání (tj. utkání mezi družstvy, která
mají stejný počet bodů);
b) brankový rozdíl ze vzájemných utkání;
c) větší počet branek vstřelených ve vzájemných utkáních;
d) brankový rozdíl ze všech utkání ve skupině;
e) větší počet branek vstřelených ve všech utkáních ve skupině;
f) není-li možno rozhodnout pořadí družstev ve skupině podle předchozích kritérií,
rozhoduje los.
(6) V případě dosažení nerozhodného výsledku ve všech utkáních o umístění rozhoduje střelba ze značky pokutového kopu (pět sérií, dále po jedné sérii až do rozhodnutí), každou sérii provádí za družstvo jiný hráč až do vystřídání všech, kteří byli na hřišti v době ukončení zápasu.Tresty

(1) Udělení 3 žlutých karet v průběhu mistrovství - zastavení činnosti na jedno utkání.
(2) Vyloučení po 2. žluté kartě - zastavení činnosti na jedno utkání.

(3) Vyloučení bez žluté karty - zastavení činnosti na dvě utkání.
(4) Druhé vyloučení - vyloučení z mistrovství.
(5) Žluté karty eviduje a disciplinární tresty ukládá STK a DK, která rozhoduje
i v případech dalších disciplinárních provinění.
(6) Po vyloučení se předcházející žluté karty ruší.Protesty

(1) Případné protesty uplatňuje kapitán družstva bezprostředně po utkání do zápisu o utkání ve smyslu Pravidel fotbalu a Soutěžního řádu Českomoravského fotbalového
svazu.
(2) Jsou-li protesty uplatněny, hlavní rozhodčí předá zápis o utkání předsedovi STK.
(3) O protestu rozhoduje STK.
(4) Rozhodnutí STK je konečné a nelze se proti němu odvolat.
(5) K projednání námitek může komise přizvat oba kapitány zúčastněných družstev,
hlavního rozhodčího, asistenty rozhodčího a hráče, který se disciplinárního provinění
dopustil.Závěrečná ustanovení

(1) Organizační výbor si vyhrazuje právo rozhodnout o změně časového programu.
(2) První tři družstva obdrží medaile, poháry a diplomy.
(3) Vítěz získává putovní pohár policejního prezidenta a titul mistr Policie České republiky
na rok 2008 v kopané.
(4) Další družstva získají diplomy o umístění.
(5) Vyhlášen bude nejlepší střelec turnaje.zpět

Kontakty - sekretariát UNITOP ČR


Papírenská 6 b
160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 220 514 984
unitop@policie-sport.cz


Policejní soutěže 2013Přátelé policejního sportu,
rozběhl se seriál policejních mistrovství ČR,
mistrovství a Velkých cen UNITOP ČR
a dalších policejních soutěží a přeborů roku 2013

Termínová listina 2013

POLICEJNÍ MISTROVSTVÍ

MISTROVSTVÍ UNITOP ČR

Alpské lyžování 10.3. 2013

Sálová kopaná 28.3.2013


Velké ceny UNITOP ČR


Smlouva o spolupráciDne 3.8.2007 byla po- depsána nová smlouva o spolupráci mezi Minister- stvem vnitra české republiky a Unií tělovýchovných organizací Policie ČR (UNITOP ČR) s platností na dalších 5 let.

více informací zde


policie-sport