policie-sport policie-sport policie-sport policie-sport
policie-sport
UNITOP ČR
sipka charakteristika
sipka stanovy
sipka kluby
sipka výkonný výbor
Domácí sportovní soutěže
sipka termínovka
sipka soutěžní řád
sipka mistrovství Policie ČR
sipka mistrovství UNITOP ČR
sipka ostatní
Mezinárodní sportovní akce
sipka termínovka
sipka mistrovství světa
sipka mistrovství Evropy
sipka ostatní
Servisní informace pro SKP
sipka různé (aktuality)
sipka informace výboru
sipka ekonomika
sipka náměty klubu
sipka software ke stažení
Informace z výcviku
sipka obsah výcviku
sipka metodika
sipka testy

Policie ČR

Partneři

Česká pošta

zdravotní pojištění MV ČR

Volkswagen užitkové vozy

Škoda auto, a.s.

Letiště Praha

Skupina ČEZ

Klokočka auto

EVPÚ Defence s.r.o.

Česká přenosová soustava

Svijany

Dive Time

Budo Sport e-shop

USIP

USPE

Loga partnerů ke stažení


 policejní mistrovství ČR - 2005

lyžování se střelbou z malorážních zbraní - propozicezpět

1.3.2005 - 3.3.2005Organizační výbor

(1) Ředitel závodu: plk. JUDr. Petr Přibyl
(2) Technický ředitel: mjr. JUDr. Přemek Vodseďálek
(3) Hlavní rozhodčí: kpt. Jiří Rázek
(4) Tajemník mistrovství: npor. Mgr. Jana Soukupová
(5) Předseda organizačního výboru: kpt. Petr Kožíšek
(6) Velitel tratí: Jan Hudeček
(7) Velitel střelnice: Josef Ježek
(8) Delegát odboru sportu Ministerstva vnitra: Mgr. Petra Drbohlavová
(9) Delegát Unie tělovýchovných organizací Policie ČR: Jindřich Janáček
Ing. Jindřich Dobruský

Všeobecná ustanovení

(1) Policejní mistrovství ČR 2005 v lyžování se střelbou z malorážních zbraní (dále jen „mistrovství“) ve vzájemné spolupráci pořádají - Ministerstvo vnitra odbor sportu (dále jen „odbor sportu MV“), Policie České republiky správa Východočeského kraje (dále jen „správa“), Unie tělovýchovných organizací Policie ČR (dále jen „UNITOP ČR“), Sportovní klub policie Harrachov (dále jen „SKP Harrachov“) a Sportovní klub policie Maják Jablonec nad Nisou (dle jen „SKP Maják“).

(2) Místo konání mistrovství – Harrachov.
(3) Termín konání mistrovství – 1. - 3. 3. 2005.

Přihlášky

(1) Přihlášky se zasílají nejpozději do 18. 2. 2005 na přiloženém tiskopise:
a) písemně na adresu: P ČR správa Východočeského kraje, Ulrichovo nám. 810, 500 01 Hradec Králové
b) faxem: 974 521 108, služ. fax: 521 108
c) e-mail: osp@mail.ks.vc
(2) Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel.
(3) Výpravu tvoří maximálně 8 osob včetně řidiče a vedoucího družstva.

Prezentace

(1) Prezentace proběhne 1. 3. 2005 od 11.00 hod. do 13.00 hod. v biatlonovém areálu SKP Harrachov (dále jen „areál“).
(2) Při prezentaci se musí účastníci prokázat prostřednictvím vedoucího družstva:
a) služebním průkazem příslušníka Policie ČR (dále jen „policista“), resp. zaměstnance Policie ČR nebo Ministerstva vnitra (dále jen „zaměstnanec“);
b) potvrzením o lékařské prohlídce ke sportovní činnosti (ne starší 12 měsíců);
(3) V případě nesplnění těchto podmínek nebude závodníkovi umožněn start.

Ubytování, stravování, doprava

(1) Ubytování a stravování zajišťuje SKP Harrachov.
(2) Pokyny k ubytování obdrží vedoucí družstva při prezentaci.
(3) Stravování začíná obědem 1. 3. 2005 a končí obědem 3. 3. 2005.
(4) Dopravu zajišťuje vysílající útvar.

Zdravotní zabezpečení

(1) Zdravotní zabezpečení zajišťuje správa.
(2) Stanoviště lékaře bude upřesněno při prezentaci.

Časový pořad

(1) 1. 3. 2005
11.00 –13.00 prezentace účastníků v areálu
12.00 oběd
13.30 technická porada

14.00 hromadný start závodu muži 6 km, ženy 3 km klasickou technikou, pořadí startu jednotlivých kategorií bude určeno při prezentaci
15.30 trénink
17.00 – 18.00 průkazné proškolení závodníků o používání malorážních zbraní a chování na střelnici
18.00 večeře
19.00 technická porada, losování v areálu

(2) 2. 3. 2005
7.00 – 8.00 snídaně
10.00 intervalový start závodu ženy - 6 km volně
10.15 muži - 15 km volně 12.30 – 13.30 oběd
14.30 – 15.30 nástřel + trénink
18.00 večeře
19.00 technická porada a losování v areálu

(3) 3. 3. 2005
6.30 – 7.30 snídaně
9.00 start smíšených štafet – 4 x 6 km se střelbou
11.30 slavnostní vyhlášení výsledků
12.30 oběd, odjezd výprav

Předpis

(1) Závodí se podle pravidel lyžování Svazu lyžařů České republiky, Pokynu ředitele odboru sportu MV č. 33/2004 (Soutěžní řád resortních sportovních soutěží), těchto pravidel a rozpisu mistrovství.
(2) U závodu štafet se střelbou z malorážních zbraní neplatí ustanovení čl. 3, odst. 4 Pokynu ředitele odboru sportu MV č. 33/2004.
(3) Poučení závodníků, zbraně, střelivo, provoz střelnice a odborný dohled na střel- nici ve smyslu zákona č. 119/2002 o střelných zbraních a střelivu zajišťuje SKP Maják.

Kategorie

(1) Muži:
a) 1. věk. kategorie – do 35 let včetně (nar. 1970 a mladší);
b) 2. věk. kategorie – 36 až 45 let včetně ( nar. 1969 až 1960);
c) 3. věk. kategorie – 46 let a starší (nar. 1959 a starší).


(2) Ženy:
a) 1. věk kategorie – do 35 let včetně (nar. 1970 a mladší);
b) 2. věk. kategorie – 36 let a starší (nar. 1969 a starší).

Výzbroj, výstroj

(1) Výzbroj: malorážní pistole zajišťuje SKP Maják.

(2) Náboje: odpovídající pravidlům soutěže zabezpečuje SKP Maják.

(3) Výstroj: sportovní (pro běh na lyžích).

Disciplíny

(1) Závod mužů – jednotlivců – 6 km klasickou technikou (dle kategorií).
(2) Závod žen – jednotlivkyň – 3 km klasickou technikou (dle kategorií).
(3) Závod mužů – jednotlivců – 15 km volnou technikou (dle kategorií).
(4) Závod žen – jednotlivkyň – 6 km volnou technikou (dle kategorií).
(5) Závod smíšených štafet (3 muži, 1 žena) – 4 x 6 km se střelbou 1. a 2. úsek klasickou technikou, 3. a 4. úsek volnou technikou – ve štafetě

Popis závodu smíšených štafet se střelbou z malorážních zbraní

(1) a) Závod probíhá klasickou technikou a volnou technikou podle pravidel lyžování.
b) Závodník absolvuje běžeckou část závodu beze zbraně.

(2) Střelba:
a) cíl: sklopné biatlonové terče pro střelbu ve stoje;
b) vzdálenost cíle: 25 m;
c) počet nábojů: 10 ks (ve dvou zásobnících po 5 ks);
d) poloha při střelbě: vstoje bez opory;
e) držení zbraně: 1. položka jednoruč, 2. položka obou-ruč.

(3) Závodník zaujme na střelnici stanoviště dle startovního čísla štafety, kde mu bude pořadatelem zapůjčena jím v tréninku nastřelená zbraň a bez dalšího povelu střílí na určený terč.

(4) Závodník musí vystřelit všech 5 nábojů směrem do terče.

(5) Na střelnici musí závodník dbát na to, aby při střelbě jeho tělo, výstroj ani výzbroj nepřesahovaly přes hranice jeho střeleckého stanoviště.(6) Zastoupení ve štafetách: 1 muž z 1. kat., 1 muž z 2. kat., 1 muž ze 3. kat., 1 žena
bez rozdílu kategorie.

(7) Do soutěže štafet budou zařazeny pouze štafety tvořené reprezentanty jednoho
útvaru.

(8) Štafety tvořené závodníky z různých útvarů jedou mimo soutěž a nebudou zařazeny do hodnocení.

(9) Značení lyží se provádí před startem ve vyhrazeném prostoru.

Odstranění závady

(1) Závady na zbrani odstraní závodník sám.

(2) Neodstraní-li závadu sám, vztyčením paže hlásí závadu zbraně (zbraň směřuje k terčům) a závada mu bude odstraněna pomocí určeného pracovníka.

Hodnocení, tresty, časová přirážka, diskvalifikace

(1) Za každé nezasažení terče v závodě štafet absolvuje závodník trestné kolo. O pořadí v cíli rozhoduje výsledný čas. Výsledný čas se skládá z doby, která uplyne mezi startem a dosažením cíle.

(2) Trestné kolo je dlouhé 100 m a závodník je absolvuje tou technikou, která je pro jeho úsek určená.

(3) Diskvalifikací se trestá situace, kdy závodník použije bruslení v označeném prostoru startu štafet a při 1. a 2. úseku štafet.

(4) Další diskvalifikace:
a) za neuvolnění stopy na vyzvání rychlejšího závodníka;
b) za porušení pravidel střelby;
c) za opuštění vyznačené běžecké tratě, získání časové výhody a za absolvová- ní trati v nesprávném pořadí okruhů;
d) za start v nesprávné věkové kategorii;
e) za výměnu obou lyží u štafetového závodu;
f) za porušení bezpečnosti a regulérnosti závodu.

Uskutečnění závodu

(1) V případě komplikovaných povětrnostních podmínek rozhodne organizační výbor
o možnosti přerušení či zrušení závodu.


(2) O zrušení konání Policejního mistrovství České republiky 2005 v lyžování se střelbou z malorážních zbraní v případě nepříznivých sněhových podmínek rozhodne organizační výbor a vyrozumí včas vedoucí výprav.

Protesty

Písemně prostřednictvím vedoucího družstva tajemníkovi závodu do 30 minut od vyvěšení neoficiálních výsledků.

Uložení zbraní

(1) Závodníkům zapůjčí SKP Maják zbraň pouze pro účely nástřelu a vlastního závodu, a to přímo na střelnici.

(2) SKP Maják a SKP Harrachov zodpovídají za řádné uložení zbraní a střeliva mi-mo dobu závodu.zpět

Kontakty - sekretariát UNITOP ČR


Papírenská 6 b
160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 220 514 984
unitop@policie-sport.cz


Policejní soutěže 2013Přátelé policejního sportu,
rozběhl se seriál policejních mistrovství ČR,
mistrovství a Velkých cen UNITOP ČR
a dalších policejních soutěží a přeborů roku 2013

Termínová listina 2013

POLICEJNÍ MISTROVSTVÍ

MISTROVSTVÍ UNITOP ČR

Alpské lyžování 10.3. 2013

Sálová kopaná 28.3.2013


Velké ceny UNITOP ČR


Smlouva o spolupráciDne 3.8.2007 byla po- depsána nová smlouva o spolupráci mezi Minister- stvem vnitra české republiky a Unií tělovýchovných organizací Policie ČR (UNITOP ČR) s platností na dalších 5 let.

více informací zde


policie-sport