policie-sport policie-sport policie-sport policie-sport
policie-sport
UNITOP ČR
sipka charakteristika
sipka stanovy
sipka kluby
sipka výkonný výbor
Domácí sportovní soutěže
sipka termínovka
sipka soutěžní řád
sipka mistrovství Policie ČR
sipka mistrovství UNITOP ČR
sipka ostatní
Mezinárodní sportovní akce
sipka termínovka
sipka mistrovství světa
sipka mistrovství Evropy
sipka ostatní
Servisní informace pro SKP
sipka různé (aktuality)
sipka informace výboru
sipka ekonomika
sipka náměty klubu
sipka software ke stažení
Informace z výcviku
sipka obsah výcviku
sipka metodika
sipka testy

Policie ČR

Partneři

Česká pošta

zdravotní pojištění MV ČR

Volkswagen užitkové vozy

Škoda auto, a.s.

Letiště Praha

Skupina ČEZ

Klokočka auto

EVPÚ Defence s.r.o.

Česká přenosová soustava

Svijany

Dive Time

Budo Sport e-shop

USIP

USPE

Loga partnerů ke stažení


 INFORMACE VýBORU

Aktuálně o UNITOP ČR !!!zpět

28.6.2012
logo

1. Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, svaz policejních sportovních klubů (UNITOP ČR) je nestátní nezisková organizace (občanské sdružení), která zastřešuje a na národní úrovni zastupuje sdružené sportovní kluby policie (SKP) z celé České republiky. Organizuje a řídí vlastní systém soutěží otevřených jak pro členy klubů tak pro širokou veřejnost a především mládež.
UNITOP ČR nejenže podporuje zvyšování fyzické zdatnosti policistů, strážníků městských policií, hasičů a vězeňské služby, ale ve spolupráci s Centrem sportu MV se podílí i na přípravě a výchově reprezentantů ČR, kteří jsou téměř 100% členy SKP. V oddílech talentované mládeže, vychovává budoucí reprezentanty, vytvářejíc jim potřebné technické a trenérské zázemí pro jejich přípravu.
2. UNITOP ČR byl oficiálně založen v roce 1990 a v současné době sdružuje celkem 118 SKP v celé České republice. Rozložení sportovních klubů dokumentuje mapka (příloha 2). Členskou základnu tvoří téměř 30 tisíc členů: cca 1/3 mládež do 18ti let, 1/3 z řad civilního obyvatelstva a 1/3 policistů, hasičů a vězeňské služby.
3. SKP vlastní a spravují nebo mají v dlouhodobém pronájmu celou řadu tělovýchovných a sportovních zařízení. V mnoha regionech jsou tato zařízení jedinými svého druhu a sportovní aktivity mládeže a ostatní veřejnosti v dané oblasti jsou na jejich využívání odkázány.
Sportovní zařízení mnoha SKP (např. SKP Kometa Brno) jsou využívána také k přípravě reprezentantů a sportovních talentů zařazených v „Centru sportu Ministerstva vnitra ČR“ - v atletice, zápasu, vzírání, tenisu, boxu, judu, plavání, cyklistice, kulové i brokové střelbě, klasickém lyžování, biatlonu atd.
V současné době jsou některá sportovní zařízení dosud ve vlastnictví Policie ČR vzhledem k ekonomické situaci rušena, nebo předávána bezúplatně mj. i do vlastnictví SKP. Tímto převodem však vznikají pro SKP další nové náklady spojené s provozem a údržbou těchto sportovních zařízení. Kluby nemají dostatek finančních prostředků na jejich provoz a údržbu.
4. UNITOP ČR organizuje a řídí celoročně systém vnitřních soutěží na všech úrovních v celé České republice od okresu přes kraje až k celostátním přeborům, a to v desítkách různých sportů. Mistrovství UNITOP ČR, Velké ceny UNITOP ČR a řada dalších soutěží jsou určeny pro členy SKP i pro širokou v klubech neorganizovanou veřejnost.
5. UNITOP ČR nebyl nikdy členem či součástí ČSTV ani akcionářem SAZKA, a.s. a na jejich činnosti se nijak nepodílel ani na ni neměl vliv. Přesto jsme v tomto roce doplatili na změnu pravidel rozdělení dotací pro sport vyvolanou situací v ČSTV a v Sazce. V letošním roce jsme žádali o dotaci na projekty: III. Všeobecná sportovní činnost sport pro všechny, IV. Údržba a provoz sportovních zařízení a V. Organizace sportu. Neobdrželi jsme finanční podporu ani na jediný projekt.
6. UNITOP ČR je řádným členem Českého olympijského výboru. V mezinárodní oblasti zastupuje Českou republiku v Evropské policejní sportovní unii ( USPE ) sdružující 52 evropských států, a ve Světové policejní sportovní organizaci ( USIP ). Z pověření těchto mezinárodních organizací pořádal UNITOP ČR již i několik Policejních mistrovství Evropy, respektive světa v judu, zápasu, vzpírání, lehké atletice, fotbalu a maratonu. V příštím roce je pořadatelem Policejního mistrovství Evropy ve volejbalu žen.
7. UNITOP ČR je svazem, svým charakterem srovnatelným s organizacemi jako je např.. SOKOL či OREL, který navíc svojí členskou základnou převyšuje. Přesto byl UNITOP ČR ze systému státních dotací vyřazen, což považujeme za diskriminující a přímo ohrožující sportovní činnost tisíců občanů v SKP včetně přípravy státní sportovní reprezentace. Tuto systémovou chybu a křivdu je třeba napravit.

zpět

Kontakty - sekretariát UNITOP ČR


Papírenská 6 b
160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 220 514 984
unitop@policie-sport.cz


Policejní soutěže 2013Přátelé policejního sportu,
rozběhl se seriál policejních mistrovství ČR,
mistrovství a Velkých cen UNITOP ČR
a dalších policejních soutěží a přeborů roku 2013

Termínová listina 2013

POLICEJNÍ MISTROVSTVÍ

MISTROVSTVÍ UNITOP ČR

Alpské lyžování 10.3. 2013

Sálová kopaná 28.3.2013


Velké ceny UNITOP ČR


Smlouva o spolupráciDne 3.8.2007 byla po- depsána nová smlouva o spolupráci mezi Minister- stvem vnitra české republiky a Unií tělovýchovných organizací Policie ČR (UNITOP ČR) s platností na dalších 5 let.

více informací zde


policie-sport