policie-sport policie-sport policie-sport policie-sport
policie-sport
UNITOP ČR
sipka charakteristika
sipka stanovy
sipka kluby
sipka výkonný výbor
Domácí sportovní soutěže
sipka termínovka
sipka soutěžní řád
sipka mistrovství Policie ČR
sipka mistrovství UNITOP ČR
sipka ostatní
Mezinárodní sportovní akce
sipka termínovka
sipka mistrovství světa
sipka mistrovství Evropy
sipka ostatní
Servisní informace pro SKP
sipka různé (aktuality)
sipka informace výboru
sipka ekonomika
sipka náměty klubu
sipka software ke stažení
Informace z výcviku
sipka obsah výcviku
sipka metodika
sipka testy

Policie ČR

Partneři

Česká pošta

zdravotní pojištění MV ČR

Volkswagen užitkové vozy

Škoda auto, a.s.

Letiště Praha

Skupina ČEZ

Klokočka auto

EVPÚ Defence s.r.o.

Česká přenosová soustava

Svijany

Dive Time

Budo Sport e-shop

USIP

USPE

Loga partnerů ke stažení


 INFORMACE VýBORU

Policejní prezident výjimku udělil !!!zpět

9.11.2009

Dle zákona č. 273/2008 o Policii České republiky nesmí být slovo „policie“ nebo slovo od něj odvozené užíváno v názvu jiné právnické osoby, v našem případě tedy ani v názvu občanského sdružení: „Policejní sportovní klub“, „Sportovní klub policie“, Sportovně střelecký klub policie“, atd. pokud není udělena výjimka policejním prezidentem ČR.
Unie tělovýchovných organizací Policie ČR (UNITOP ČR) zažádala o hromadné udělení této výjimky pro všechny SKP/PSK sdružené v Unii . Po osobním jednání zástupců naší Unie u pana policejního prazidenta a objasnění sporných bodů došlo k dohodě a výjimka byla udělena všem klubům sdruženým v UNITOP ČR.
Veškeré předchozí rozhodnutí v této věci (neschválené výjimky na základě individuálních žádostí klubů) byly tímto anulovány a platí nový stav - kluby sdružené v naší Unii MAJÍ PRÁVO používat slovo "policie" nebo slovo od něj odvozené ve svém názvu!
Písemné schválení výjimky pro kluby sdružené v UNITOP ČR zašleme na odbor všeobecné správy MV, čímž bude věc vyřízena pro všechny SKP/PSK – členy naší Unie.
Pokud jste již obdrželi výzvu ke změně názvu klubu považujte ji za již bezpředmětnou.

Dotazy vyřizuje: Kašpar J., 602253935


zpět

Kontakty - sekretariát UNITOP ČR


Papírenská 6 b
160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 220 514 984
unitop@policie-sport.cz


Policejní soutěže 2013Přátelé policejního sportu,
rozběhl se seriál policejních mistrovství ČR,
mistrovství a Velkých cen UNITOP ČR
a dalších policejních soutěží a přeborů roku 2013

Termínová listina 2013

POLICEJNÍ MISTROVSTVÍ

MISTROVSTVÍ UNITOP ČR

Alpské lyžování 10.3. 2013

Sálová kopaná 28.3.2013


Velké ceny UNITOP ČR


Smlouva o spolupráciDne 3.8.2007 byla po- depsána nová smlouva o spolupráci mezi Minister- stvem vnitra české republiky a Unií tělovýchovných organizací Policie ČR (UNITOP ČR) s platností na dalších 5 let.

více informací zde


policie-sport