policie-sport policie-sport policie-sport policie-sport
policie-sport
UNITOP ČR
sipka charakteristika
sipka stanovy
sipka kluby
sipka výkonný výbor
Domácí sportovní soutěže
sipka termínovka
sipka soutěžní řád
sipka mistrovství Policie ČR
sipka mistrovství UNITOP ČR
sipka ostatní
Mezinárodní sportovní akce
sipka termínovka
sipka mistrovství světa
sipka mistrovství Evropy
sipka ostatní
Servisní informace pro SKP
sipka různé (aktuality)
sipka informace výboru
sipka ekonomika
sipka náměty klubu
sipka software ke stažení
Informace z výcviku
sipka obsah výcviku
sipka metodika
sipka testy

Policie ČR

Partneři

Česká pošta

zdravotní pojištění MV ČR

Volkswagen užitkové vozy

Škoda auto, a.s.

Letiště Praha

Skupina ČEZ

Klokočka auto

EVPÚ Defence s.r.o.

Česká přenosová soustava

Svijany

Dive Time

Budo Sport e-shop

USIP

USPE

Loga partnerů ke stažení


 policejní mistrovství ČR - 2004

soutěž psovodů se služebními psy - propozicezpět

5.9.2004 - 10.9.2004

Organizační výbor

Ředitel mistrovství:

pplk. Ing. Jiří Rulc

Technický ředitel:

kpt. Bc. Jaroslav Labuta

Hlavní rozhodčí:

kpt. Jiří Lasík

Tajemník mistrovství:

npor. Roman Janata
mjr. Ing. Josef Goga

Lékařské zabezpečení:

lékař zdravotnického ústavu Policie České republiky správy Středočeského kraje

Veterinární lékař:

MVDr. Tomáš ForstDalší organizační pracovníci

(1)

Ekonom mistrovství – Miroslav Prášil, Zdena Jandová

(2)

Vedoucí technického družstva – por. Vítězslav Vlk

(3)

Vedoucí dopravy – Vladimír Martínek

(4)

Sčítací komise – Oldřich Češek, Anežka Svobodová

(5)

Rozhodčí – pplk. Vojtěch Vitásek, kpt. Jaromír Vácha, prap. Radek Fuksa, Ladislav Kučera, prap. René Konečný, nstržm. Martin Matoušek, npor. Milan Kulštunk, nprap. Vladimír Došek, nprap. Zdeněk Kovář

(6)

Figuranti – kpt. Josef Toman, pprap. Martin Sodoma, prap. Zbigněw Gorecki

(7)

Kladeči stop – pprap. Ladislav Vereš, stržm, Vladimír Hovas, pprap. Stanislav Havlíček, nstržm. Ladislav Havlík, ppor. Jiří Šidlo, npor. Ladislav Votrubech

(8)

Další členové – pplk. Vojtěch Vitásek, ppor. Petra ProkopováVšeobecná ustanovení

(1)

Policejní mistrovství ve vzájemné spolupráci pořádají - Ministerstvo vnitra odbor sportu (dále jen „OS MV“), Policejní prezidium České republiky odbor služební kynologie a hipologie Praha (dále jen „PP ČR OSKH“), Policejní prezidium České republiky skupina vzdělávání, služební přípravy a sportu (dále jen „skupina vzdělávání“), Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky (dále jen „UNITOP ČR“) a Sportovní klub policie Prezidium Praha (dále jen „SKP Prezidium“)

(2)

Technické provedení – PP ČR OSKH

(3)

Místo konání – Býchory u Kolína - výcvikové středisko psovodů a služebních psů PP ČR OSKH (dále jen „výcvikové středisko Býchory“)

(4)

Datum konání – 5. – 10. září 2004

(5)

Informace k soutěži – pplk. Ing. Jiří Rulc, služební telefon 836 640
mobil 725 191 096Přihlášky

(1)

Přihlášky se zasílají:
(a) písemně na adresu: PP CR OSKH, poštovní schránka 62/KH, Strojnická 27, 170 89 Praha 7;
(b) faxem – č. faxu 974 836 641.

(2)

Termín uzavření příjmu přihlášek je 25. srpen 2004.

(3)

Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel.

(4)

Všechny krajské správy Policie České republiky, správa hlavního města Prahy a Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie vyšlou na mistrovství jedno čtyřčlenné družstvo.

(5)

Výpravu tvoří jedno družstvo, jeden vedoucí a jedna osoba technického doprovodu.Prezentace

(1)

Prezentace proběhne ve výcvikovém středisku Býchory 5. září 2004 do 17.00 hod.

(2)

Při prezentaci jsou účastníci povinni prokázat se:
(a) služebním průkazem policisty;
(b) potvrzením o lékařské prohlídce (ne starší 12 měsíců);
(c) vedoucí družstva předloží při přejímce služebních psů příslušné veterinární osvědčení pro přesun.

(3)

V případě nesplnění podmínky uvedené v odstavci (2) nebude účastníkovi umožněn start.Podmínky účasti

(1)

Policisté startují ve služebním stejnokroji – vzor 92.

(2)

Účastníci jsou povinni řídit se v průběhu mistrovství pokyny pořadatelů.Ubytování a stravování

(1)

Ubytování je zajištěno pořadatelem pouze pro stanovený počet účastníků (viz čl. 4) v motelu U jezera ve Velkém Oseku.

(2)

Stravování je zajištěno počínaje večeří 5. září 2004, konče snídaní 10. září 2004.

(3)

Stravování hradí účastníkům pořadatel.Ustájení a krmivo

(1)

Krmivo pro služební psy si účastníci zajišťují sami.

(2)

Ustájení služebních psů je ve výcvikovém středisku Býchory.Doprava

(1)

Dopravu do místa konání a zpět zajišťuje vysílající útvar.

(2)

Dopravu v místě zajistí pořadatel pouze pro závodníky.

(3)

Doprava v místě je povolena pouze služebním vozidlům.Časový pořad

(1)

5. 9. 2004 do 17.00 hod. prezentace ve výcvikovém středisku Býchory
20.00 hod. technická porada vedoucích družstev, při které bude rozdán časový harmonogram mistrovstvíPravidla - Předpis

(1)

Závodí se v souladu s Pokynem ředitele odboru sportu MV č. 27/2003 (Soutěžní řád resortních sportovních soutěží), s rozpisem mistrovství uvedených v tomto pokynu a s propozicemi organizačního pokynu vedoucího PP ČR OSKH.

(2)

Pravidla jednotlivých disciplín a vyhodnocování bude sděleno před závodem.Kategorie a disciplíny

(1)

Kategorie: a) pátrací pes;
b) hlídkový pes.

(2)

Disciplíny: a) nejlepší obranář;
b) nejlepší stopař;
c) nejlepší poslušnost.

(3)

Soutěží jednotlivci a čtyřčlenná družstva.

(4)

V soutěži družstev bude nejlepšímu družstvu udělen putovní pohár.Losování

(1)

Bude provedeno po prezentaci účastníků na technické poradě.Závěrečná ustanovení

(1)

Tento pokyn nabývá účinností dnem vydání.

(2)

Platnost pokynu končí 10. září 2004 uskutečněním Policejního mistrovství ČR 2004 psovodů se služebními psy.

(3)

Pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny, které budou upřesněny na technické poradě 5. září 2004.

(4)

Protesty lze podávat pouze písemně vedoucím družstva v souladu s propozice- mi soutěžního řádu.zpět

Kontakty - sekretariát UNITOP ČR


Papírenská 6 b
160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 220 514 984
unitop@policie-sport.cz


Policejní soutěže 2013Přátelé policejního sportu,
rozběhl se seriál policejních mistrovství ČR,
mistrovství a Velkých cen UNITOP ČR
a dalších policejních soutěží a přeborů roku 2013

Termínová listina 2013

POLICEJNÍ MISTROVSTVÍ

MISTROVSTVÍ UNITOP ČR

Alpské lyžování 10.3. 2013

Sálová kopaná 28.3.2013


Velké ceny UNITOP ČR


Smlouva o spolupráciDne 3.8.2007 byla po- depsána nová smlouva o spolupráci mezi Minister- stvem vnitra české republiky a Unií tělovýchovných organizací Policie ČR (UNITOP ČR) s platností na dalších 5 let.

více informací zde


policie-sport