policie-sport policie-sport policie-sport policie-sport
policie-sport
UNITOP ČR
sipka charakteristika
sipka stanovy
sipka kluby
sipka výkonný výbor
Domácí sportovní soutěže
sipka termínovka
sipka soutěžní řád
sipka mistrovství Policie ČR
sipka mistrovství UNITOP ČR
sipka ostatní
Mezinárodní sportovní akce
sipka termínovka
sipka mistrovství světa
sipka mistrovství Evropy
sipka ostatní
Servisní informace pro SKP
sipka různé (aktuality)
sipka informace výboru
sipka ekonomika
sipka náměty klubu
sipka software ke stažení
Informace z výcviku
sipka obsah výcviku
sipka metodika
sipka testy

Policie ČR

Partneři

Česká pošta

zdravotní pojištění MV ČR

Volkswagen užitkové vozy

Škoda auto, a.s.

Letiště Praha

Skupina ČEZ

Klokočka auto

EVPÚ Defence s.r.o.

Česká přenosová soustava

Svijany

Dive Time

Budo Sport e-shop

USIP

USPE

Loga partnerů ke stažení


 policejní mistrovství ČR - 2004

jezdectví - propozicezpět

27.5.2004 - 29.5.2004

Organizační výbor

Ředitel mistrovství:

pplk. Ing. Jiří Navrátil

Hlavní rozhodčí:

delegován Českou jezdeckou federací

Tajemník mistrovství:

Ing. Jan Radoberský
plk. JUDr. Ing. Jaroslav Přikryl
pplk. Ing. Jiří RulcDalší organizační pracovníci

Technický delegát:

ppor. Dana Kuřitková
mjr. Bc. Karel Pospíšil

Zástupce

Ministerstva vnitra odboru sportu: Mgr. Petra Drbohlavová

Zástupce

Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky: Josef Kašpar

Lékařské zabezpečení:

Zdravotní ústav Policie České republiky správy Jihomoravského kraje

Veterinární zabezpečení:

MVDr. Kiril KostadinovVšeobecná ustanovení

(1)

Policejní mistrovství ve vzájemné spolupráci pořádají - Ministerstvo vnitra odbor sportu (dále jen „OS MV“), Policejní prezidium České republiky odbor služební kynologie a hipologie Praha (dále jen „PP ČR OSKH“), Policie České republiky městské ředitelství Brno oddělení jízdní policie (dále jen „P ČR MŘ OJP“), Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky (dále jen „UNITOP ČR“) a Sportovní klub policie Kometa Brno (dále jen „SKP Kometa Brno“), jezdecký oddíl SKP Kometa Brno (dále jen „JO SKP Kometa Brno)

(2)

Technické provedení – PP ČR OSKH, P ČR MŘ OJP, SKP Kometa Brno

(3)

Místo konání – Výcvikové středisko služební hipologie PP ČR OSKH Brno – Medlánky (dále jen „středisko Brno – Medlánky“)

(4)

Datum konání – 27. – 29. května 2004

(5)

Informace k soutěži: pplk. Ing. Jiří Navrátil 974 836 638
725 190 022
Ing. Jan Radoberský 974 623 732
603 431 286Přihlášky

(1)

Přihlášky se zasílají:
(a) poštou – na adresu PP ČR OSKH, poštovní schránka 62/KH, Strojnická 27, 170 89 Praha 7;
(b) faxem – č. faxu 974 836 641;
(c) e-mailem – kynohipo@mvcr.cz

(2)

Termín uzavření příjmu přihlášek je 10. dubna 2004.Prezentace

(1)

Prezentace proběhne ve středu 26. května 2004 do 17.00 hod. ve středisku Brno – Medlánky.

(2)

Při prezentaci jsou účastníci povinni prokázat se:
(a) služebním průkazem policisty nebo zaměstnance P ČR, MV;
(b) potvrzením o lékařské prohlídce (ne starší 12 měsíců);


(c) potvrzením o tom, že soutěžní kůň je v majetku P ČR nebo sportovního policejního klubu;

(d) vedoucí transportu předloží před vyložením koně průkaz koně uznaný Státní veterinární správou České republiky nebo příslušné veterinární osvědčení pro přesun.

(3)

V případě nesplnění podmínek uvedených v odstavci (2) nebude účastníkovi umožněn start.Podmínky účasti

(1)

Policisté startují ve služebním stejnokroji.

(2)

Zaměstnanci P ČR nebo MV v jezdeckém úboru dle směrnic České jezdecké federace.Ubytování a stravování

(1)

Ubytování je zajištěno pořadatelem v ubytovně Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Brně, ul. Horní.

(2)

Stravování je zajištěno počínaje večeří 26. května 2004, konče snídaní 30. května 2004.

(3)

Stravování hradí účastníkům pořadatel.Ustájení a krmivo pro koně

(1)

Ustájení koní:
(a) ve služební stáji ve středisku Brno - Medlánky;
(b) mobilní venkovní boxy.

(2)

Krmivo pro koně je zajištěno bezplatně pořadatelem.Doprava

(1)

Dopravu do místa konání a zpět zajišťuje vysílající útvar.Časový pořad

26. 5. 2004

do 17.00 příjezd policistů a služebních koní do areálu Brno – Medlánky – prezentaceubytování dle pokynů pořadateletechnická porada

27. 5. 2004

od 10.00 soutěž č. 1

28. 5. 2004

od 14.00 soutěž č. 2

29. 5. 2004

od 11.00 soutěže č. 3, č. 4, č. 5

30. 5. 2004

odjezd účastníkůPředpis

(1)

Závodí se v souladu se zněním mezinárodních pravidel FEI, podle Pokynu ředitele odboru sportu MV č. 27/2003 (Soutěžní řád resortních sportovních soutěží) a rozpisu mistrovství uvedeného v tomto pokynu.

(2)

Pravidla jednotlivých disciplín a vyhodnocování bude sděleno před závodem.Disciplíny

(1)

Drezura st. „Z“ (viz příloha č. 1 – Drezurní úloha)

(2)

Terénní jízda přes přírodní překážky – bude obsahovat 17 – 19 přírodních skoků do 100 cm výšky (viz příloha č. 2 – Typy přírodních překážek terénní jízdy)

(3)

Speciální parkúr policejních dovedností – bude obsahovat 8 – 9 překážek zaměřených na výkon policejní práce jezdce a koně (viz příloha č. 3 – Typy speciálních překážek policejních dovedností)

(4)

Parkúr st. „Z“ – výška skoků do 100 cm, šířka do 100 cm

(5)

Kombinovaný parkúr o „Pohár předsedy JO SKP Kometa Brno“ – kombinace jízdy na koni (překážky do 60 cm) – běh (60 m) – jízda na kole (60 m)Závodní a tréninkové prostory

(1)

Kolbiště je pískové, 90 m x 50 m.

(2)

Dráha přírodní překážkové jízdy je vedena lesem a přes zvlněnou travnatou louku.

(3)

Opracoviště je pískové, 60 m x 50 m.Hodnocení

(1)

Způsob hodnocení bude vypočítáván součtem obdržených trestných bodů
ze soutěží č. 1 – 4.

(2)

Mistrem Policie ČR se stane policista s nejnižším počtem trestných bodů
ze soutěží č. 1 – 4.Protesty

(1)

Protesty se mohou podávat pouze v souladu s mezinárodními pravidly jezdeckého sportu FEI.Závěrečná ustanovení

(1)

Organizátor si vyhrazuje právo v případě potřeby provést změny oproti rozpisu.

(2)

Případné změny budou oznámeny a upřesněny na technické poradě před za- hájením soutěží.

(3)

Tento pokyn nabývá účinností dnem vydání.

(4)

Platnost pokynu končí 30. května 2004 uskutečněním Policejního mistrovství ČR 2004 v jízdě na koni.zpět

Kontakty - sekretariát UNITOP ČR


Papírenská 6 b
160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 220 514 984
unitop@policie-sport.cz


Policejní soutěže 2013Přátelé policejního sportu,
rozběhl se seriál policejních mistrovství ČR,
mistrovství a Velkých cen UNITOP ČR
a dalších policejních soutěží a přeborů roku 2013

Termínová listina 2013

POLICEJNÍ MISTROVSTVÍ

MISTROVSTVÍ UNITOP ČR

Alpské lyžování 10.3. 2013

Sálová kopaná 28.3.2013


Velké ceny UNITOP ČR


Smlouva o spolupráciDne 3.8.2007 byla po- depsána nová smlouva o spolupráci mezi Minister- stvem vnitra české republiky a Unií tělovýchovných organizací Policie ČR (UNITOP ČR) s platností na dalších 5 let.

více informací zde


policie-sport