policie-sport policie-sport policie-sport policie-sport
policie-sport
UNITOP ČR
sipka charakteristika
sipka stanovy
sipka kluby
sipka výkonný výbor
Domácí sportovní soutěže
sipka termínovka
sipka soutěžní řád
sipka mistrovství Policie ČR
sipka mistrovství UNITOP ČR
sipka ostatní
Mezinárodní sportovní akce
sipka termínovka
sipka mistrovství světa
sipka mistrovství Evropy
sipka ostatní
Servisní informace pro SKP
sipka různé (aktuality)
sipka informace výboru
sipka ekonomika
sipka náměty klubu
sipka software ke stažení
Informace z výcviku
sipka obsah výcviku
sipka metodika
sipka testy

Policie ČR

Partneři

Česká pošta

zdravotní pojištění MV ČR

Volkswagen užitkové vozy

Škoda auto, a.s.

Letiště Praha

Skupina ČEZ

Klokočka auto

EVPÚ Defence s.r.o.

Česká přenosová soustava

Svijany

Dive Time

Budo Sport e-shop

USIP

USPE

Loga partnerů ke stažení


 policejní mistrovství ČR - 2004

judo - propozicezpět

16.3.2004 - 17.3.2004

Organizační výbor

1

Ředitel mistrovství - plk. JUDr. Bohumil Bezemek

2

Technický ředitel - mjr. Ing. Jiří Fencl

3

Hlavní rozhodčí - Miroslav Petřík

4

Tajemník - Mgr. Jindra Budweiserová

5

Lékařské zabezpečení - lékař Policie České republiky správy Jihočeského kraje České BudějoviceVšeobecná ustanovení

1

Policejní mistrovství ve vzájemné spolupráci pořádají - Ministerstvo vnitra odbor spor- tu, Policejní prezidium České republiky, Policie České republiky správa Jihočeské-
ho kraje (dále jen „správa kraje“), Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky a Sportovní klub policie České Budějovice

2

Místo konání - sportovní hala Jihočeské univerzity, Na Sádkách, České Budějovice

3

Datum konání - 16. - 17. března 2004

4

Informace o soutěži - Mgr. J. Budweiserová, st. tel. 813219
mjr. Ing. Jiří Fencl, služ. tel. 221420Přihlášky

1

Přihlášky zasílejte:
(a) poštou: Ministerstvo vnitra odbor sportu, organizační oddělení, Za Císařským mlýnem 1063, Praha 7


(b) faxem: 974 813211
(c) e-mailem: sportmv@mvcr.cz

2

Termín uzavření příjmu přihlášek je 1. březen 2004.

3

Na přihlášky doručené po uvedeném termínu nebude brán zřetel.Prezentace

1

Prezentace proběhne ve ŠPS správy kraje v Lišově 16. března 2004
v 15.00 -16.30 hod.

2

Při prezentaci jsou účastníci povinni se prokázat:
(a) služebním průkazem policisty, resp. zaměstnance Ministerstva vnitra nebo Policie České republiky;
(b) potvrzením o lékařské prohlídce ke sportovní činnosti (ne starším 12 měsíců);
(c) platným průkazem judo s potvrzením min. 5 KYU.

3

V případě nesplnění podmínek uvedených v odstavci (2) nebude účastníkovi umož- něn start.Ubytování a stravování

1

Ubytování a stravování hradí účastníkům pořadatel.

2

Ubytování je zajištěno ve ŠPS správy kraje v Lišově 16. března 2004.

3

Požadavky na ubytování se uzavírají 1. března 2004.

4

Stravování je zajištěno: 16. března 2004 večeře pro ubytované
17. března 2004 snídaně + oběd formou balíčkuDoprava

1

Zajišťuje vysílající útvar.

2

Je možné využít společnou dopravu služebním autobusem z Prahy do Českých Budějovic. Odjezd 16. března 2004 ve 12.30 od budovy MV na Letné, Praha 7.
Předpokládaný příjezd 17. března 2004 do 17.30 hod.

3

Požadavek na využití společné dopravy potvrďte v přihlášce.Počet účastníků

1

Počet soutěžících není omezen.

2

Soutěže se zúčastní příslušníci P ČR a občanští zaměstnanci P ČR a MV mimo
zaměstnanců oddělení judo resortního sportovního centra odboru sportu MV.

3

Pořadatel zajišťuje ubytování a stravování pouze pro 1 vedoucího a 1 řidiče výpravy.Časový pořad

16. 3. 2004

15.00 - 16.30 prezentace a ubytování v ŠPS správy kraje v Lišově
17.00 večeře

17. 3. 2004

7.00 vážení a snídaně
9.00 technická porada
10.00 nástup - zahájení závodů
cca 15.00 ukončení mistrovstvíZákladní ustanovení

1

Závodí se podle pravidel a soutěžního řádu judo (dále SŘJ), Pokynu ředitele odboru sportu MV č. 27/2003 (Soutěžní řád resortních sportovních soutěží), rozpisu a pravi-
del mistrovství uvedených v tomto pokynu.Hmotnostní kategorie, systém a průběh soutěže

1

Soutěží se v těchto hmotnostních kategoriích
(a) muži: -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg;
(b) ženy: -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg;
(c) pořadatel si vyhrazuje právo sloučení hmotnostních kategorií.

2

Systém soutěže určí hlavní rozhodčí podle počtu závodníků v jednotlivých hmotnost-
ních kategoriích, podle SŘJ čl. 16.

3

Sled hmotnostních kategorií během soutěže určí hlavní rozhodčí na místě podle SŘJ čl. 16.

4

Námitky a protesty se podávají dle ustanovení SŘJ čl. 20 hlavnímu rozhodčímu.Závěrečná ustanovení

1

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání.

2

Platnost pokynu končí 17. března 2004 ukončením Policejního mistrovství ČR 2004 v judo.zpět

Kontakty - sekretariát UNITOP ČR


Papírenská 6 b
160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 220 514 984
unitop@policie-sport.cz


Policejní soutěže 2013Přátelé policejního sportu,
rozběhl se seriál policejních mistrovství ČR,
mistrovství a Velkých cen UNITOP ČR
a dalších policejních soutěží a přeborů roku 2013

Termínová listina 2013

POLICEJNÍ MISTROVSTVÍ

MISTROVSTVÍ UNITOP ČR

Alpské lyžování 10.3. 2013

Sálová kopaná 28.3.2013


Velké ceny UNITOP ČR


Smlouva o spolupráciDne 3.8.2007 byla po- depsána nová smlouva o spolupráci mezi Minister- stvem vnitra české republiky a Unií tělovýchovných organizací Policie ČR (UNITOP ČR) s platností na dalších 5 let.

více informací zde


policie-sport