policie-sport policie-sport policie-sport policie-sport
policie-sport
UNITOP ČR
sipka charakteristika
sipka stanovy
sipka kluby
sipka výkonný výbor
Domácí sportovní soutěže
sipka termínovka
sipka soutěžní řád
sipka mistrovství Policie ČR
sipka mistrovství UNITOP ČR
sipka ostatní
Mezinárodní sportovní akce
sipka termínovka
sipka mistrovství světa
sipka mistrovství Evropy
sipka ostatní
Servisní informace pro SKP
sipka různé (aktuality)
sipka informace výboru
sipka ekonomika
sipka náměty klubu
sipka software ke stažení
Informace z výcviku
sipka obsah výcviku
sipka metodika
sipka testy

Policie ČR

Partneři

Česká pošta

zdravotní pojištění MV ČR

Volkswagen užitkové vozy

Škoda auto, a.s.

Letiště Praha

Skupina ČEZ

Klokočka auto

EVPÚ Defence s.r.o.

Česká přenosová soustava

Svijany

Dive Time

Budo Sport e-shop

USIP

USPE

Loga partnerů ke stažení


 policejní mistrovství ČR - 2004

lyžování se střelbou - propozicezpět

23.2.2004 - 26.2.2004

Organizační výbor

Ředitel závodu

plk. JUDr. Zbyněk Kubečka

Hlavní rozhodčí

Ing. Bronislav Grulich

Tajemník mistrovství

mjr. Mgr. Jaroslav BeránekVšeobecná ustanovení

Policejní mistrovství ČR 2004 v lyžování se střelbou (dále jen „mistrovství“) ve vzájemné spolupráci pořádají - Ministerstvo vnitra odbor sportu (dále jen „odbor sportu MV“), Policejní prezidium ČR (dále jen „PP ČR“) , SPŠ MV Praha – Hrdlořezy (dále jen „SPŠ MV“), Unie tělovýchovných organizací Policie ČR (dále jen „UNITOP ČR“) a Sportovní klub policejní školy Praha (dále jen „SKPŠ“).

Místo konání mistrovství – Jáchymov, biatlonový areál Eduard.

Termín konání mistrovství – 23. - 26. 2. 2004.Přihlášky

Přihlášky se zasílají nejpozději do 12. 2. 2004 na přiloženém tiskopise
a) písemně na adresu: odbor sportu MV, Za Císařským mlýnem 1063, Praha 7, PSČ 170 00
b) faxem: 974 813 211, služ. fax: 813 211
c) e-mail: sportmv@mvcr.cz

Výpravu tvoří maximálně 8 osob včetně řidiče a vedoucího družstva.

Na tiskopis uveďte jména případných náhradníků.

Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel.

V případě, že nebude určený počet míst účastníků výprav plně obsazen, pořadatel rozhodne o jejich doplnění.Prezentace

Prezentace proběhne 23. 2. 2004 od 14.00 hod. do 16.00 hod. v biatlonovém areálu Eduard.

Při prezentaci se musí účastníci prokázat:
a) služebním průkazem příslušníka Policie ČR (dále jen „policista“), resp. zaměstnance;
b) potvrzením o lékařské prohlídce ke sportovní činnosti (ne starší 12 měsíců);
c) zaměstnanci platným zbrojním průkazem.

V případě nesplnění těchto podmínek nebude závodníkovi umožněn start.Ubytování, stravování, doprava

Ubytování a stravování je zajištěno pořadatelem:
(a) ve Výcvikovém a vzdělávacím zařízení SPŠ MV Praha v Kryštofových
Hamrech;
(b) v zařízení Hydro – Mariánská.

Rozdělení účastníků do ubytoven bude provedeno při prezentaci.

Stravování začíná večeří 23. 2. 2004 a končí snídaní 26. 2. 2004.

Dopravu zajišťuje vysílající útvar.

K dopravě lze využít služební autobus z Prahy do Jáchymova, odjezd 23. 2. 2004 v 9.00 hod. od SPŠ MV v Praze - Hrdlořezích, v 10.00 hod. od budovy MV, Nad Štolou 3, Praha 7. Předpokládaný návrat je 26. 2. 2004 do 13.00 hod. Požadavek na využití společné dopravy a místo nástupu potvrďte na přihlášce.Zdravotní zabezpečení

Zdravotní zabezpečení zajišťuje odbor sportu MV.

Stanoviště lékaře bude upřesněno na technické poradě.Časový pořad

23. 2. 2004

9.00 odjezd služebního autobusu od SPŠ MV
10.00 odjezd služebního autobusu od budovy MV
14.00 –16.00 prezentace účastníků v biatlonovém areálu Eduard
trénink, pro individuální příjezdy šatny k dispozici
od 13.00 hod.
16.30 technická porada vedoucích výprav v zařízení Hydro
16.00 – 17.00 ubytování dle pokynu pořadatele
18.00 večeře

24. 2. 2004

7.00 – 8.00 snídaně, oběd formou balíčků
do 9.00 příjezd do biatlonového areálu Eduard
10.00 start závodu muži - 15 km klasicky se střelbou
ženy - 5 km klasicky se střelbou
12.30 start rychlost. závodu muži - 1500 m volnou technikou ženy - 1500 m volnou technikou
16.00 technická porada vedoucích družstev v zařízení Hydro
18.00 večeře

25. 2. 2004

7.00 – 8.00 snídaně, oběd formou balíčků
do 9.00 příjezd do biatlonového areálu Eduard
10.00 start závodu muži - 10 km volnou technikou se střelbou
ženy - 5 km volnou technikou se střelbou
12.30 start smíšených štafet – 3 x 5 km volnou technikou
se střelbou
15.00 slavnostní vyhlášení výsledků
18.00 večeře

26. 2. 2004

7.00 – 8.00 snídaně
8.30 odjezd výpravPředpis

Závodí se podle pravidel lyžování Svazu lyžařů České republiky, Pokynu ředitele odboru sportu MV č. 27/2003 (Soutěžní řád resortních sportovních soutěží), těchto pravidel a rozpisu mistrovství.Kategorie

Dle zařazení v resortu

Muži: a) policisté;
b) zaměstnanci P ČR a MV.

Ženy: a) policistky;
b) zaměstnankyně P ČR a MV.

Dle věku

Muži: a) 1. věk. kategorie – do 35 let včetně (nar. 1969 a mladší);
b) 2. věk. kategorie – 36 až 45 let včetně ( nar. 1968 až 1959);
c) 3. věk. kategorie – 46 let a starší (nar. 1958 a starší).

Ženy: a) 1. věk kategorie – do 35 let včetně (nar. 1969 a mladší);
b) 2. věk. kategorie – 36 let a starší (nar. 1968 a starší).Výzbroj, výstroj

Výzbroj

a) policisté - služební zbraň bez úprav, 2 zásobníky;
b) zaměstnanci P ČR a MV – zbraně a zásobníky zajistí pořadatel.

Náboje odpovídající pravidlům soutěže zabezpečí

a) policistům vysílající útvar;
b) zaměstnancům P ČR a MV pořadatel.
Zákaz průbojného a zápalného střeliva.

Výstroj

a) sportovní (pro běh na lyžích);
b) opaskové pouzdro na zbraň se zajišťovacím řemínkem
a pouzdro na zásobník na opasek;
- pro zaměstnance P ČR a MV zajistí pořadatel;
c) chrániče sluchu - zajistí pořadatel.Disciplíny

Závod mužů – jednotlivců – 15 km klasicky se střelbou (dle kategorií).

Závod žen – jednotlivkyň – 5 km klasicky se střelbou (dle kategorií).

Závod mužů – jednotlivců – 10 km volnou technikou se střelbou (dle kategorií).

Závod žen – jednotlivkyň – 5 km volnou technikou se střelbou (dle kategorií).

Rychlostní závod mužů – jednotlivců – 1500 m volnou technikou (bez kategorií).

Rychlostní závod žen – jednotlivkyň – 1500 m volnou technikou (bez kategorií).

Závod smíšených štafet (minimálně 1 žena) – 3 x 5 km volnou technikou se střelbou (bez kategorií).Popis

Závod mužů - 15 km klasicky se střelbou

a) cíl: nekrytě ležící figura (86 P);
b) vzdálenost cíle: 20 m;
c) počet nábojů: 10 ks (ve dvou zásobnících po 5 ks);
d) poloha při střelbě: vstoje bez opory;
e) držení zbraně: jednoruč nebo obouruč;
f) délka tratě, technika: 15 km, klasicky.

Kontrola výzbroje, střeliva, výstroje, značení lyží a zbraní se provádí před startem a v cíli ve vyhrazeném prostoru.

(3) Závodník si naplní před startem dva zásobníky (ženy 1 zásobník) po 5 nábojích. Jeden zásobník zasune do zbraně a zbraň uloží do pouzdra. Druhý zásobník uloží do pouzdra na zásobník.

(4) Závodník absolvuje celou trať závodu se zbraní uloženou v pouzdře na opasku. Během závodu nesmí závodník manipulovat se zbraní, vyjma prostoru střelnice.

Závod probíhá klasickou technikou podle pravidel lyžování.

(6) Závodník zaujme na střelnici rozhodčím určené střelecké stanoviště a bez dalšího povelu střílí na určený terč 2 x 5 nábojů.

(7) Se zbraní může závodník manipulovat, až když je v klidovém postavení, oběma nohama v prostoru svého střeleckého stanoviště a po odložení holí.

Závodník musí vystřelit všech 10 nábojů směrem do terče.

Na střelnici musí závodník dbát na to, aby při střelbě jeho tělo, výstroj ani výzbroj nepřesahovaly přes hranice jeho střeleckého stanoviště (2,5 m x 2,5 m ).Odstranění závady

Závady na zbrani odstraní závodník sám nebo s pomocí určeného pracovníka na střelnici.

Opravy zbraně se na střelnici nesmějí provádět.Hodnocení, tresty, časová přirážka, diskvalifikace

Za každé nezasažení terče se závodníkovi přičítá ke konečnému běžeckému času 30 sekund. O pořadí rozhoduje výsledný čas. Výsledný čas se skládá z doby, která uplyne mezi startem a dosažením cíle a připočítaných časových přirážek, respektive odečtených ztrátových časů (čekací doba na střelnici).

Ustanovení o trestech a časových přirážkách platí i pro závod žen na 5 km klasicky se střelbou, pro závod mužů na 10 km volnou technikou se střelbou, pro závod žen na 5 km volnou technikou se střelbou a pro závod smíšených štafet 3 x 5 km volnou technikou se střelbou.

Přirážkou 1 minuty se trestá i situace, kdy závodník použije bruslení v označeném prostoru startu štafet.

Diskvalifikace

a) za porušení ustanovení o výzbroji a výstroji;
b) za neuvolnění stopy na vyzvání rychlejšího závodníka;
c) za porušení pravidel střelby;
d) za opuštění vyznačené běžecké tratě, získání časové výhody
a za absolvování trati v nesprávném pořadí okruhů;
e) za start v nesprávné věkové kategorii;
f) za výměnu obou lyží;
g) za ztrátu zbraně nebo zásobníku;
h) za porušení bezpečnosti a regulérnosti závodu.Uskutečnění závodu

(1) V případě komplikovaných povětrnostních podmínek svolá organizační výbor technickou poradu, která rozhodne o možnosti přerušení či zrušení závodu.

Stejná ustanovení jako v závodu mužů - 15 km klasicky se střelbou platí i pro závod mužů 10 km volnou technikou se střelbou.

Stejná ustanovení jako v závodu mužů platí i pro závody žen s těmito rozdíly:
a) počet nábojů je 5;
b) délka trati je 5 km;
c) střelecká položka je jedna.

Stejná ustanovení jako v závodu mužů platí i pro závod štafet s těmito rozdíly:
a) každý člen štafety má 5 nábojů;
b) každý člen štafety absolvuje trať v délce 5 km;
c) každý člen štafety má jednu střeleckou položku;
d) členové štafety jsou libovolně nasazeni k absolvování úseků;
e) zastoupení věkových kategorií je bez omezení.

Systém postupových, semifinálových běhů a finálového běhu v rychlostním závodu bude stanoven na technické poradě.Protesty

Písemně prostřednictvím vedoucího družstva tajemníkovi závodu do 30 minut od vyvěšení neoficiálních výsledků.Uložení zbraní

Zaměstnancům P ČR a MV bude zbraň zapůjčena pořadatelem pouze po dobu konkrétního závodu.

Pořadatel zodpovídá za řádné uložení svých zbraní mimo dobu závodu.

Policisté za svoje zbraně zodpovídají samostatně.

V případě zájmu pořadatel zajistí taktéž řádné uložení zbraní policistům.Závěrečná ustanovení

Mistrovství je nominačním závodem mužů na Policejní mistrovství Slovenské republiky 2004 v lyžování se střelbou.

Tento pokyn nabývá účinností dnem vydání a jeho platnost končí 26. 2. 2004 uskutečněním Policejního mistrovství ČR v lyžování se střelbou 2004.zpět

Kontakty - sekretariát UNITOP ČR


Papírenská 6 b
160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 220 514 984
unitop@policie-sport.cz


Policejní soutěže 2013Přátelé policejního sportu,
rozběhl se seriál policejních mistrovství ČR,
mistrovství a Velkých cen UNITOP ČR
a dalších policejních soutěží a přeborů roku 2013

Termínová listina 2013

POLICEJNÍ MISTROVSTVÍ

MISTROVSTVÍ UNITOP ČR

Alpské lyžování 10.3. 2013

Sálová kopaná 28.3.2013


Velké ceny UNITOP ČR


Smlouva o spolupráciDne 3.8.2007 byla po- depsána nová smlouva o spolupráci mezi Minister- stvem vnitra české republiky a Unií tělovýchovných organizací Policie ČR (UNITOP ČR) s platností na dalších 5 let.

více informací zde


policie-sport