policie-sport policie-sport policie-sport policie-sport
policie-sport
UNITOP ČR
sipka charakteristika
sipka stanovy
sipka kluby
sipka výkonný výbor
Domácí sportovní soutěže
sipka termínovka
sipka soutěžní řád
sipka mistrovství Policie ČR
sipka mistrovství UNITOP ČR
sipka ostatní
Mezinárodní sportovní akce
sipka termínovka
sipka mistrovství světa
sipka mistrovství Evropy
sipka ostatní
Servisní informace pro SKP
sipka různé (aktuality)
sipka informace výboru
sipka ekonomika
sipka náměty klubu
sipka software ke stažení
Informace z výcviku
sipka obsah výcviku
sipka metodika
sipka testy

Policie ČR

Partneři

Česká pošta

zdravotní pojištění MV ČR

Volkswagen užitkové vozy

Škoda auto, a.s.

Letiště Praha

Skupina ČEZ

Klokočka auto

EVPÚ Defence s.r.o.

Česká přenosová soustava

Svijany

Dive Time

Budo Sport e-shop

USIP

USPE

Loga partnerů ke stažení


 policejní mistrovství ČR - 2003

volejbal - propozicezpět

10.9.2003

Organizační výbor

Ředitel mistrovství

plk. JUDr. Petr Přibyl

Technický ředitel

pplk. Mgr. Čestmír Fišera

Hlavní rozhodčí

Václav Nidrle

Tajemník

npor. Mgr. Jana Soukupová, Mgr. Jindra Budweiserová,

Lékařské zabezpečení

lékař Policie České republiky správy Východočeského kraje Hradec KrálovéVšeobecná ustanovení

Policejní mistrovství ve vzájemné spolupráci pořádají - Ministerstvo vnitra odbor sportu, Policejní prezidium České republiky, Policie České republiky správa Východočeského kraje (dále jen "správa kraje"), Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky a Sportovní klub policie č. 74 Hradec Králové

Místo konání

Dřevěnice

Datum konání

10. září 2003

Informace o soutěži

npor. Mgr. Jana Soukupová, tel. 974 521204
Mgr. J. Budweiserová tel. 974 813219

Přihlášky

Přihlášky se zasílají:

a) poštou: Policie ČR správa Východočeského kraje, skupina krizového řízení,
npor. Mgr. Jana Soukupová,
Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové

b) faxem: 974 521108
c) e-mail: osp@mail.ks.vc

Termín písemného potvrzení účasti je do 20. srpna 2003.

Termín uzavření příjmu závazných přihlášek se jmenným seznamem je do 4. září 2003.
Na přihlášky doručené po uvedeném termínu nebude brán zřetel.

Prezence

Prezence proběhne ve sportovním areálu Sokola Dřevěnice
9. září 2003 v 17.00 hod.
10. září 2003 v 8.00 hod.

Při prezenci jsou účastníci povinni se prokázat:
a) služebním průkazem policisty, resp. zaměstnance Ministerstva vnitra nebo Policie České republiky;
b) potvrzením o lékařské prohlídce ke sportovní činnosti (ne starším 12 měsíců).

V případě nesplnění podmínek uvedených v odstavci (2) nebude členu družstva umožněn start.

Bez předložení soupisky družstva při prezenci nebude družstvo zařazeno do turnaje.

Ubytování a stravování

Ubytování a stravování hradí účastníkům pořadatel.

Ubytování je zajištěno ve sportovním areálu Sokola Dřevěnice. Vzhledem k malé ubyto- vací kapacitě bude zajištěno pouze pro výpravy vzdálené nad 150 km.

Požadavky na ubytování se uzavírají do 20. srpna 2003.

Stravování je zajištěno pořadatelem: 9. září 2003 večeře pro ubytované a
10. září 2003 pro účastníky akce

Doprava

Zajišťuje vysílající útvar.

Je možné využít společnou dopravu služebním autobusem z Prahy do Dřevěnic.
Odjezd 10. září 2003 v 5.30 hod. od budovy MV na Letné, Praha 7.
Předpokládaný příjezd 10. září 2003 do 19.30 hod.

Požadavek na využití společné dopravy potvrďte v přihlášce.

Počet účastníkůČasový pořad

9. 9. 2003

17.00 - 18.00 prezence a ubytování v areálu Sokola Dřevěnice
18.00 - 19.00 večeře

10. 9. 2003

8.00 prezence neubytovaných závodníků (kontrola soupisek)
v areálu Sokola Dřevěnice
8.25 porada vedoucích družstev, losování soutěžíZákladní ustanovení

Pravidla

Hraje se podle platných mezinárodních pravidel FIBV (bez podavačů míčů), Pokynu ředitele odboru sportu MV č.15/2002 (Soutěžní řád resortních sportovních soutěží), rozpisu a pravidel mistrovství uvedených v tomto pokynu.

Systém soutěže

Hrací systém bude určen podle počtu přihlášených družstev na poradě vedoucích.

Protesty písemně k rukám ředitele mistrovství - do půl hodiny po ukončení zápasu.Závěrečná ustanovení

Putovní pohár ředitele OS MV do trvalého držení získává družstvo v případě, že 3x po sobě obhájí titul Mistr Policie ČR ve volejbalu.

Družstva musí mít na rozehrání vlastní míče.zpět

Kontakty - sekretariát UNITOP ČR


Papírenská 6 b
160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 220 514 984
unitop@policie-sport.cz


Policejní soutěže 2013Přátelé policejního sportu,
rozběhl se seriál policejních mistrovství ČR,
mistrovství a Velkých cen UNITOP ČR
a dalších policejních soutěží a přeborů roku 2013

Termínová listina 2013

POLICEJNÍ MISTROVSTVÍ

MISTROVSTVÍ UNITOP ČR

Alpské lyžování 10.3. 2013

Sálová kopaná 28.3.2013


Velké ceny UNITOP ČR


Smlouva o spolupráciDne 3.8.2007 byla po- depsána nová smlouva o spolupráci mezi Minister- stvem vnitra české republiky a Unií tělovýchovných organizací Policie ČR (UNITOP ČR) s platností na dalších 5 let.

více informací zde


policie-sport