policie-sport policie-sport policie-sport policie-sport
policie-sport
UNITOP ČR
sipka charakteristika
sipka stanovy
sipka kluby
sipka výkonný výbor
Domácí sportovní soutěže
sipka termínovka
sipka soutěžní řád
sipka mistrovství Policie ČR
sipka mistrovství UNITOP ČR
sipka ostatní
Mezinárodní sportovní akce
sipka termínovka
sipka mistrovství světa
sipka mistrovství Evropy
sipka ostatní
Servisní informace pro SKP
sipka různé (aktuality)
sipka informace výboru
sipka ekonomika
sipka náměty klubu
sipka software ke stažení
Informace z výcviku
sipka obsah výcviku
sipka metodika
sipka testy

Policie ČR

Partneři

Česká pošta

zdravotní pojištění MV ČR

Volkswagen užitkové vozy

Škoda auto, a.s.

Letiště Praha

Skupina ČEZ

Klokočka auto

EVPÚ Defence s.r.o.

Česká přenosová soustava

Svijany

Dive Time

Budo Sport e-shop

USIP

USPE

Loga partnerů ke stažení


 policejní mistrovství ČR - 2003

střelba-brokovnice - propozicezpět

11.9.2003

Organizační výbor

Ředitel závodu

pplk. Mgr. Ing. Bc. Jiří Zlámal

Zástupce ředitele závodu

plk. JUDr. Čestmír Šašek

Technický ředitel

mjr. Ing. Vladimír Procházka

Hlavní rozhodčí

kpt. Mgr. Pavel Černý

Tajemník mistrovství

pplk. Mgr. Ladislav Sosna

Lékařské zabezpečení

lékař SPŠ MV PrahaVšeobecná ustanovení

Policejní mistrovství ve vzájemné spolupráci pořádají - Ministerstvo vnitra odbor sportu, Střední policejní škola Ministerstva vnitra Praha - Hrdlořezy (dále jen „SPŠ MV Praha“), Policejní prezidium České republiky, Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, Sportovní klub policie prezidium Praha

Místo

střelnice v Čelákovicích

Datum

11. září 2003

Informace k soutěži

kpt. Mgr. Pavel Černý, služ. tel.: 845 662, 845 655

Podmínky účasti

mistrovství se mohou zúčastnit pouze policisté z útvarů, u kterých jsou brokové zbraně zařazeny do výzbroje. K účasti na soutěži může být použita pouze služební zbraň s přidělenými doplňky.

Přihlášky

(1) Přihlášky se posílají písemně na přiloženém formuláři na adresu:
kpt. Mgr. Pavel Černý
Po TSP
Střední policejní škola Ministerstva vnitra Praha - Hrdlořezy
PS 24
190 24 Praha 9
(2) Termín uzavření příjmu přihlášek je do 31. 7. 2003.
(3) Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel.

Prezentace

(1) Prezentace proběhne na střelnici v Čelákovicích od 8.00 do 8.30 hodin.
(2) Při prezentaci se musí účastníci prokázat služebním průkazem policisty.
(3) V případě nesplnění podmínky uvedené v čl. 4, odstavci (2) nebude účastníkovi umožněn start.

Ubytování a stravování

(1) Na základě žádosti v přihlášce bude ubytování z 10. 9. na 11. 9. 2003 zajištěno v zařízení SPŠ MV Praha.
(2) Každému účastníkovi bude zajištěna strava formou studeného balíčku na celý den.

Doprava

(1) Dopravu zajišťuje vysílající útvar.
(2) Je možné využít společnou dopravu služebním autobusem z Prahy do Čelákovic a zpět. Odjezd - 11. 9 2003 v 7.00 hodin od SPŠ MV Praha.
(3) Požadavek na využití společné dopravy potvrďte v přihlášce.
(4) Služební dopravní prostředky mohou parkovat v areálu SPŠ MV Praha.Časový pořad

11. 9. 2003

07.00 odjezd autobusu
08.00 - 8.30 prezentace závodníků
08.30 poučení závodníků
09.00 - 15.00 soutěž
16.00 vyhlášení výsledků

Pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny časového pořadu.Pravidla

Předpis

Soutěží se podle Pokynu ředitele odboru sportu MV č. 15/2002 (Soutěžní řád resortních sportovních soutěží), rozpisu a pravidel mistrovství uvedených v tomto pokynu.

Kategorie

(a) soutěž jednotlivců
(b) soutěž tříčlenných družstev

Výzbroj

(1) Služební opakovací nebo samonabíjecí brokovnice bez úprav. Trubicové zásobníky nesmí přesahovat hlaveň zbraně. Na přenášení zbraně po střelnici je nutné pouzdro na brokovnici. Rychlobřebíjející zařízení a optické zaměřovače nejsou povoleny.
(2) Náboje - (a) minimum 60 ks s olověnými broky
(b) 2 ks s jednotnou střelou
(3) Je zakázáno používat: a) jednotné střely na kovové terče, jednotné střely budou použity na papírové terče
b) ocelové a pryžové broky

Výstroj

(1) Policisté startují ve své nejobvyklejší služební (zásahové) výstroji.
(2) Všichni startující musí být vybaveni služební ochrannou balistickou vestou.
(3) Startující z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu SKPV, Národní protidrogové centrály SKPV, Útvaru rychlého nasazení a Zásahových jednotek P ČR musí být vybaveni i taktickou vestou.
(4) Startující z Útvaru rychlého nasazení a Zásahových jednotek P ČR musí být vybaveni i služební balistickou přilbou.
(5) Ochrana zraku a sluchu je povinná pro závodníky i všechny zúčastněné osoby.

Hodnocení

(1) Výkon soutěžícího se určuje poměrem přesnosti zásahů a rychlosti splnění konkrétní střelecké úlohy. Penalizace se dává za nezasažení terče, nedodržení procedurálního postupu a zásahy terčů imitujících „nezúčastněné osoby“.
(2) Za zasažený kovový terč se považuje pouze shozený terč.
(3) Závady odstraňuje závodník samostatně v čase střelby.
(4) Konkrétní pravidla a podmínky pro jednotlivá střelecká cvičení budou sdělena vždy bezprostředně před jejich zahájením.Závěrečná ustanovení

Náboje stanovené pravidly soutěže (viz. čl. 10, odstavec 2) zabezpečí policistům vysílající útvar.

Za každý útvar soutěží jedno družstvo. O startu dalších družstev z jednotlivých útvarů, případně družstva z jiné ozbrojené složky, než je Ministerstvo vnitra nebo Policie ČR, rozhoduje výhradně ředitel závodu.

Protesty se podávají písemně prostřednictvím vedoucího družstva do 30 minut od vyvěšení neoficiálních výsledků.

Všechny osoby na střelnici musí striktně dodržovat provozní řád střelnice, bezpečnostní pravidla a řídit se pokyny rozhodčích a pořadatelů. Každý účastník soutěže plně odpovídá za jím způsobené škody.

Za nedodržení bezpečnostních opatření je soutěžící okamžitě diskvalifikován.

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání.

Platnost pokynu končí 11. 9. 2003 uskutečněním Policejního mistrovství ČR 2003 ve střelbě z brokovnice.zpět

Kontakty - sekretariát UNITOP ČR


Papírenská 6 b
160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 220 514 984
unitop@policie-sport.cz


Policejní soutěže 2013Přátelé policejního sportu,
rozběhl se seriál policejních mistrovství ČR,
mistrovství a Velkých cen UNITOP ČR
a dalších policejních soutěží a přeborů roku 2013

Termínová listina 2013

POLICEJNÍ MISTROVSTVÍ

MISTROVSTVÍ UNITOP ČR

Alpské lyžování 10.3. 2013

Sálová kopaná 28.3.2013


Velké ceny UNITOP ČR


Smlouva o spolupráciDne 3.8.2007 byla po- depsána nová smlouva o spolupráci mezi Minister- stvem vnitra české republiky a Unií tělovýchovných organizací Policie ČR (UNITOP ČR) s platností na dalších 5 let.

více informací zde


policie-sport