policie-sport policie-sport policie-sport policie-sport
policie-sport
UNITOP ČR
sipka charakteristika
sipka stanovy
sipka kluby
sipka výkonný výbor
Domácí sportovní soutěže
sipka termínovka
sipka soutěžní řád
sipka mistrovství Policie ČR
sipka mistrovství UNITOP ČR
sipka ostatní
Mezinárodní sportovní akce
sipka termínovka
sipka mistrovství světa
sipka mistrovství Evropy
sipka ostatní
Servisní informace pro SKP
sipka různé (aktuality)
sipka informace výboru
sipka ekonomika
sipka náměty klubu
sipka software ke stažení
Informace z výcviku
sipka obsah výcviku
sipka metodika
sipka testy

Policie ČR

Partneři

Česká pošta

zdravotní pojištění MV ČR

Volkswagen užitkové vozy

Škoda auto, a.s.

Letiště Praha

Skupina ČEZ

Klokočka auto

EVPÚ Defence s.r.o.

Česká přenosová soustava

Svijany

Dive Time

Budo Sport e-shop

USIP

USPE

Loga partnerů ke stažení


 policejní mistrovství ČR - 2003

kopaná - propozicezpět

17.6.2003 - 20.6.2003

Organizační výbor

Ředitel turnaje

plk. JUDr. Petr Přibyl

Zástupce ředitele turnaje

plk. JUDr. Jaroslav Jonák

Technický ředitel

plk. Ing. Josef Neruda

Inspektor

pro Soutěžní technickou
komisi (dále jen „STK“)
a Disciplinární komisi (dále jen „DK“) mjr. Mgr. Milan Šimek

Tajemník

npor. Mgr. Jana Soukupová

Členové organ. výboru

kpt. Mgr. Josef Horáček, kpt. Jiří Maška, kpt. Mgr. Iva Marková, Ing. Josef Strnad, mjr. Mgr. Petr Krása, Ing. Petr Petřík, Josef Ludvík, mjr. Mgr. Milan Šimek

Delegát OS MV

PaedDr. Pavel Moravec

Delegát UNITOP ČR

Josef Kašpar

DK a STK komise

kpt. Miroslav Knap, kpt. Jiří Maška

Lékařské zabezpečení

Zdravotní ústav P ČR s VčkVšeobecná ustanovení

Policejní mistrovství ve vzájemné spolupráci pořádají - Ministerstvo vnitra odbor sportu (dále jen „OS MV“), Policie České republiky správa Východočeského kraje Hradec Králové (dále jen „P ČR s Včk“), Sportovní klub policie Hradec Králové (74), Policejní prezidium České republiky (dále jen „PP ČR“), Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky (dále jen „UNITOP ČR“) a IPA Hradec Králové.

Mistrovství se uskuteční ve sportovním areálu P ČR s Včk na hřišti Háječek (dále jen „Háječek“) - povrch tráva a na hřišti SK Hradec Králové v Malšovicích (dále jen „SK HK“) - povrch umělá tráva.

Datum konání 17. 6. - 20. 6. 2003

Přihlášky

Přihlášky se zasílají písemně do 20. května 2003 na přiloženém tiskopise na adresu:
P ČR s Včk, Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové,
k rukám npor. Mgr. J. Soukupové (tel.: 974 521 204, sekretariát 974 521 209)

Prezentace

(1) Prezentace proběhne v budově P ČR s Včk dne 17. 6. 2003 od 11.00 do 12.00 hodin (vchod ze zadní strany ulice V Lipkách).
(2) Jednotlivá družstva předloží soupisku potvrzenou služebním lékařem, 1x v písemné formě (viz. příloha) a 1x v elektronické formě.
(3) Výpravu tvoří maximálně 20 osob, z toho maximálně 17 hráčů.
(4) Při prezentaci jsou hráči povinni se prokázat služebním průkazem policisty, nebo zaměstnance Ministerstva vnitra.

Ubytování, stravování, doprava

(1) Ubytování a stravování hradí pořadatel.
(2) Podrobnosti k ubytování a stravování budou jednotlivým výpravám sděleny při prezentaci.
(3) Stravování začíná 17. 6. 2003 obědem a končí 20. 6. 2003 obědem a balíčkem na cestu.
(4) Dopravu zajišťuje vysílající útvar.

Herní plán a časový pořad

Zápasy ve skupinách - skupina A hraje na hřišti Háječek, skupina B hraje zápasy na hřišti SK HK.

Úterý 17. 6. 2003

11.00 - 12.00 příjezd účastníků na P ČR s Včk, prezentace, oběd
12.30 losování - (jídelna P ČR s Včk)
13.00 - 14.00 ubytování
14.30 zahájení turnaje (Háječek)
15.00 A1 - A2 B1 - B2
16.15 A3 - A4 B3 - B4
17.30 A5 - A6 B5 - B6
18.00 - 19.30 večeře - jídelna P ČR s Včk

Středa 18. 6. 2003

07.00 - 09.00 snídaně - jídelna P ČR s Včk
08.30 A1 - A3 B1 - B3
09.45 A2 - A4 B2 - B4
11.00 A5 - A1 B5 - B1
11.00 - 13.00 oběd - jídelna P ČR s Včk
13.00 A3 - A6 B3 - B6
14.15 A2 - A5 B2 - B5
15.30 A4 - A1 B4 - B1
16.45 A6 - A2 B6 - B2
18.00 A5 - A3 B5 - B3
17.30 - 19.30 večeře - jídelna P ČR s Včk

Čtvrtek 19. 6. 2003

07.30 - 09.00 snídaně - jídelna P ČR s Včk
09.30 A6 - A4 B6 - B4
10.45 A3 - A2 B3 - B2
11.00 - 13.00 oběd - jídelna P ČR s Včk
12.45 A5 - A4 B5 - B4
14.00 A1 - A6 B1 - B6

Pořadí utkání o umístění:
15.15 11. - 12. místo (Háječek) 9. - 10. místo (SK HK)
16.30 - semifinále A1 - B2 (Háječek) A2 - B1 (SK HK)
19.30 večeře + slavnostní večer - kulturní dům Střelnice

Pátek 20. 6. 2003

07.15 - 08.30 snídaně, balíček na cestu - jídelna P ČR s Včk
08.30 7. - 8. místo (SK HK)
09.45 5. - 6. místo (SK HK)
09.30 3. - 4. místo (Háječek)
11.00 finálové utkání (Háječek)
13.00 slavnostní vyhlášení vítězů a odměnění jednotlivců

Předpis

(1) Průběh Mistrovství se řídí Pokynem ředitele odboru sportu MV č. 15/2002 Soutěžní řád resortních sportovních soutěží.
(2) Hraje se podle platných pravidel fotbalu a ustanovení uvedených v tomto pokynu.

Výstroj

(1) Každé družstvo si zajistí dvě sady dresů rozdílných barev.
(2) Povoleny jsou kopačky gumotextilové nebo s litou podešví (příp."tarfy").
(3) Hráči v jiných kopačkách (např. s kolíky) nebude povolen vstup na hřiště.
(4 Všichni hráči musí být vybaveni chrániči holení.

Losování

(1) Losování proběhne 17. června 2003 ve 12.30 hodin v budově P ČR s Včk.
(2) Do skupiny A je nasazeno družstvo P ČR s Včk (pořadatel) a do skupiny B družstvo P ČR správy Severomoravského kraje (Mistr Policie České republiky 2002 v kopané).

Hrací systém

(1) Základní část bude sehrána ve dvou šestičlenných skupinách systémem každý s každým 2 x 30 minut.
(2) Semifinále sehrají první dvě družstva ze skupin systémem 1A - 2B a 1B - 2A. Vítězové postupují do finále, poražení hrají o třetí a čtvrté místo.
(3) O další umístění se střetnou mužstva, která se umístila ve skupině na třetím až šestém místě.
(4) O umístění a semifinále se hraje 2 x 30 minut a finále 2 x 40 minut.

Hodnocení výsledků

(1) O pořadí ve skupině rozhoduje: (a) počet získaných bodů
(b) výsledek vzájemného utkání
(c) rozdíl vstřelených a obdržených branek
(d) vyšší počet vstřelených branek
(2) Za vítězství získává družstvo 3 body, za remízu 1 bod a za prohru žádný bod.
(3) V případě nerozhodného výsledku ve finále, semifinále a dalších utkáních o umístění rozhoduje střelba ze značky pokutového kopu (pět sérií, dále po jedné sérii až do rozhodnutí), každou sérii provádí za družstvo jiný hráč až do vystřídání všech, kteří byli na hřišti v době ukončení zápasu.
(4) V případě, že nerozhodnou kritéria uvedená v odst. (1) rozhodne dodatečná střelba ze značky pokutového kopu, jako v případě nerozhodného výsledku v utkání o umístění.

Tresty

(1) Udělení 3 x žlutá karta - zastavení činnosti na jedno utkání.
(2) Vyloučení po 2. žluté kartě - zastavení činnosti na jedno utkání.
(3) Vyloučení bez žluté karty - zastavení činnosti na dvě utkání.
(4) Druhé vyloučení - vyloučení z turnaje.
(5) Žluté karty eviduje a disciplinární tresty ukládá STK a DK, která rozhoduje i v případech dalších disciplinárních provinění.
(6) Po vyloučení se předcházející žluté karty ruší.

Námitky

(1) Případné námitky uplatňuje kapitán družstva bezprostředně po utkání do Zápisu o utkání ve smyslu Soutěžního řádu ČMFS a Pravidel fotbalu.
(2) Jsou-li námitky uplatněny, hlavní rozhodčí předá zápis o utkání předsedovi STK.
(3) O námitce rozhodne STK.
(4) Rozhodnutí STK je konečné a nelze se proti němu odvolat.
(5) K projednání námitek může komise přizvat oba kapitány zúčastněných družstev, hlavního rozhodčího, asistenty rozhodčího a hráče, který se disciplinárního provinění dopustil.

Rozhodčí

Rozhodčí deleguje komise rozhodčích ČMFS.Závěrečná ustanovení

První tři družstva obdrží medaile, poháry a diplomy.

Vítěz získá putovní pohár policejního prezidenta a získá titul Mistr Policie České republiky 2003 v kopané.

Další družstva získají diplomy o umístění.

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání.

Platnost pokynu končí 20. 6. 2003 uskutečněním Policejního mistrovství ČR 2003 v kopané.zpět

Kontakty - sekretariát UNITOP ČR


Papírenská 6 b
160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 220 514 984
unitop@policie-sport.cz


Policejní soutěže 2013Přátelé policejního sportu,
rozběhl se seriál policejních mistrovství ČR,
mistrovství a Velkých cen UNITOP ČR
a dalších policejních soutěží a přeborů roku 2013

Termínová listina 2013

POLICEJNÍ MISTROVSTVÍ

MISTROVSTVÍ UNITOP ČR

Alpské lyžování 10.3. 2013

Sálová kopaná 28.3.2013


Velké ceny UNITOP ČR


Smlouva o spolupráciDne 3.8.2007 byla po- depsána nová smlouva o spolupráci mezi Minister- stvem vnitra české republiky a Unií tělovýchovných organizací Policie ČR (UNITOP ČR) s platností na dalších 5 let.

více informací zde


policie-sport