policie-sport policie-sport policie-sport policie-sport
policie-sport
UNITOP ČR
sipka charakteristika
sipka stanovy
sipka kluby
sipka výkonný výbor
Domácí sportovní soutěže
sipka termínovka
sipka soutěžní řád
sipka mistrovství Policie ČR
sipka mistrovství UNITOP ČR
sipka ostatní
Mezinárodní sportovní akce
sipka termínovka
sipka mistrovství světa
sipka mistrovství Evropy
sipka ostatní
Servisní informace pro SKP
sipka různé (aktuality)
sipka informace výboru
sipka ekonomika
sipka náměty klubu
sipka software ke stažení
Informace z výcviku
sipka obsah výcviku
sipka metodika
sipka testy

Policie ČR

Partneři

Česká pošta

zdravotní pojištění MV ČR

Volkswagen užitkové vozy

Škoda auto, a.s.

Letiště Praha

Skupina ČEZ

Klokočka auto

EVPÚ Defence s.r.o.

Česká přenosová soustava

Svijany

Dive Time

Budo Sport e-shop

USIP

USPE

Loga partnerů ke stažení


 policejní mistrovství ČR - 2003

střelba EPP, IPSC - propozicezpět

13.5.2003 - 15.5.2003

Organizační výbor

Ředitel mistrovství:

plk. JUDr. Mgr. Jiří Musil

Technický ředitel:

mjr. Ing. Igor Růžička

Hlavní rozhodčí IPSC:

Jiří Otta

Hlavní rozhodčí EPP:

kpt. František Šindelář

Tajemník:

Mgr. Jindra Budweiserová

Lékařské zabezpečení:

lékař Policie České republiky správy Jihomoravského kraje BrnoVšeobecná ustanovení

Policejní mistrovství ve vzájemné spolupráci pořádají - Ministerstvo vnitra odbor
sportu, Policejní prezidium České republiky, Střední policejní škola MV Brno (dále jen "SPŠ MV"), Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky a Sportovní klub policie Střední policejní školy MV Brno

Místo konání:

střelnice SPŠ MV Dolní Lhota, okres Blansko

Datum konání:

13. - 15. května 2003

Informace o soutěži:

Mgr. J. Budweiserová, st. tel. 234464309
mjr. Ing. Igor Růžička, služ. tel. 627 229

Přihlášky:

(1) Přihlášky se zasílají na adresu: Ministerstvo vnitra odbor sportu, organizační oddělení, Za Císařským mlýnem 1063, Praha 7

(2) Termín uzavření příjmu přihlášek je 28. duben 2003; na přihlášky doručené
po uvedeném termínu nebude brán zřetel.

Prezentace:

(1) Prezentace proběhne v návštěvní místnosti - dozorčí kontroly vchodu SPŠ MV, Brno, Horní 21 v 15.00 - 16.30 hod.

(2) Při prezentaci jsou účastníci povinni se prokázat:
(a) služebním průkazem policisty, resp. zaměstnance Ministerstva vnitra nebo Policie České republiky;
(b) zaměstnanec zbrojním průkazem a průkazem zbraně, se kterou se soutěží;
(c) potvrzením o lékařské prohlídce ke sportovní činnosti (ne starším 12 měsíců).

(3) V případě nesplnění podmínek uvedených v odstavci (2) nebude účastníkovi umožněn start.

(4) Při prezentaci bude umožněno uložení zbraní u stálé služby SPŠ MV. Případný
zájem je nutné označit v přihlášce.

Ubytování a stravování:

(1) Ubytování a stravování hradí účastníkům pořadatel.

(2) Ubytování a stravování je zajištěno v zařízení SPŠ MV.

Doprava:

(1) Dopravu zajišťuje vysílající útvar.

(2) Na místo soutěže je přeprava všech účastníků zajištěna služebními autobusy.

Počet účastníků:

(1) Družstvo tvoří maximálně 6 členů (včetně vedoucího a řidiče).

(2) Družstva jsou tvořena závodníky útvarů:
(a) útvary Policejního prezidia ČR
(b) útvary ministerstva a policejních škol
(c) P ČR správa hlavního města Prahy
(d) P ČR správa Středočeského kaje
(e) P ČR správa Jihočeského kraje
(f) P ČR správa Západočeského kraje
(g) P ČR správa Severočeského kraje
(h) P ČR správa Východočeského kraje
(i) P ČR správa Severomoravského kraje
(j) P ČR správa Jihomoravského kraje
(k) P ČR služba cizinecké a pohraniční policie
(l) P ČR útvary s celorepublikovou působností (bez služby cizinecké a pohraniční policie), do nichž jsou zařazeny:
útvar zvláštních činností SKPV, útvar speciálních činností SKPV, útvar pro odha- lování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti SKPV, útvar pro odhalová- ní organizovaného zločinu SKPV, národní protidrogová centrála SKPV, útvar pro ochranu ústavních činitelů OS, útvar pro ochranu prezidenta ČR OS, letecká služ-
ba, útvar rychlého nasazení, kriminalistický ústav, úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV

Časový pořad:

13. 5. 2003:

15.00 - 16.30 prezentace a ubytování
17.30 večeře
18.00 porada vedoucích

14. 5. 2003:

7.00 snídaně
7.45 odjezd na střelnici Dolní Lhota
9.15 nástup - zahájení soutěže IPSC
18.00 večeře
19.30 vyhlášení výsledků soutěže

15. 5. 2003:

7.00 snídaně
8.00 odjezd na střelnici Dolní Lhota
9.30 nástup - zahájení soutěže EPP
14.00 vyhlášení výsledků soutěže
15.00 závěr mistrovství - odjezdZákladní ustanovení

Pravidla:

(1) Závodí se podle pravidel Mezinárodní konfederace praktické střelby, Evropského policejního parkuru, Pokynu ředitele odboru sportu MV č.15/2002 (Soutěžní řád resortních sportovních soutěží), rozpisu a pravidel mistrovství uvedených v tomto pokynu.

Disciplíny:

(1) Soutěž IPSC (soutěžní divize standard)

(2) Evropský policejní parkur - EPP

(3) Soutěžní kategorie:
a) jednotlivci: muži, ženy
b) družstva - hodnotí se čtyři nejlepší závodníci.

Vybavení závodníků:

(1) Zbraně - velkorážní pistole, nebo revolver ráže 9 mm bez úprav, tzn. bez laděné spouště, speciálních mířidel (kolimátoru) a dalších úprav majících vliv na funkčnost zbraně.

(2) Pouzdro opaskové. Taktické pouzdro je povoleno pouze s příslušným služebním oblečením. Sklon zbraně v pouzdrech musí být menší než 30 stupňů od svislé osy.

(3) Střelivo policistům zajišťuje vysílající útvar, zaměstnanci si zabezpečují sami. a) pro IPSC minimálně 65 nábojů
b) pro EPP 50 nábojů (+5)
Je zakázané užívat průbojného a zápalného střeliva.

(4) Každý účastník musí být vybaven střeleckými brýlemi a chrániči sluchu Bez těchto
ochranných prostředků nebude připuštěn do soutěže.

Bezpečnostní pravidla:

(1) Zbraň musí být mimo vymezené prostory v pouzdře nebo v zavazadle, vybitá, bez zásobníku, se spuštěným kohoutkem.

(2) Manipulace se zbraní je povolena jen v bezpečnostní zóně určené pořadatelem nebo na povel rozhodčích na stanovišti.

(3) Manipulace s municí je zakázána v prostoru bezpečnostní zóny

(4) Manipulovat s municí na střeleckém stanovišti je možné pouze na povel rozhodčího.

(5) Při porušení bezpečnostních pravidel bude účastník ze soutěže vyloučen.

Popis:

(1) Orientační plán střelnice - viz příloha č. 1

(2) Stanoviště IPSC - viz příloha č. 2

(3) V případě nutnosti si pořadatel vyhrazuje možnost změny.

Protesty:

(1) Protesty se podávají písemně, prostřednictvím vedoucího družstva hlavnímu rozhodčímu, a to nejpozději do 30 minut od vyvěšení předběžných výsledků.Orientační plán střelniceStage 1

Typ:

Dlouhá střelecká situace

Hodnocení:

Comstok

Terče:

8 terčů IPSC, 3 neterče, 2 PP kovový terč.

Min. počet ran:

18

Max. počet bodů:

90

Start/stop:

Zvukový signál/poslední výstřel

Vzdálenost:

do 25 m

Startovní pozice:

v stoje ruce ve výši prsou, v ruce občanský průkaz, zbraň nenabitá ve stavu 3

Průběh:

Po zvukovém signálu střelec tasí zbraň, natahuje a řeší situaci libovolným způsobem. V terči se hodnotí dva nejlepší zásahy. Kovové terče do spadnutí.Stage 2

Typ:

Krátká střelecká situace

Hodnocení:

Comstok

Terče:

4 terče IPSC z toho 1 kývající a 2 částečně kryty tvrdým krytem, 2 neterče, 1 PP kovový terč.

Min. počet ran:

9

Max. počet bodů:

45

Start/stop:

Zvukový signál/poslední výstřel

Vzdálenost:

do 20 m

Startovní pozice:

v stoje ruce opřeny ve vyznačeném místě na zástěně, zbraň nenabitá ve stavu 3

Průběh:

Po zvukovém signálu střelec tasí zbraň, natahuje a řeší situaci pouze mezerou mezi zástěnami. V terči se hodnotí dva nejlepší zásahy. Kovové terče do spadnutí.Stage 3

Typ:

Střední střelecká situace

Hodnocení:

Comstok

Terče:

7 terčů IPSC, 2 neterče, 3 PP kovový terč.

Min. počet ran:

17

Max. počet bodů:

85

Start/stop:

Zvukový signál/poslední výstřel

Vzdálenost:

do 20 m

Startovní pozice:

v stoje ruce podél těla ve vyznačeném prostoru čelem k terčům, zbraň nenabitá ve stavu 3

Průběh:

Po zvukovém signálu střelec tasí zbraň, natahuje a řeší libovolným způsobem. V terči se hodnotí dva nejlepší zásahy. Kovové terče do spadnutí.Stage 4

Typ:

Krátká střelecká situace

Hodnocení:

Comstok

Terče:

4 terče IPSC, 1 neterč, 1 Gong - kovový terč.

Min. počet ran:

9

Max. počet bodů:

45

Start/stop:

Zvukový signál/poslední výstřel

Vzdálenost:

do 15 m

Startovní pozice:

v sedě ve vozidle na sedadle spolujezdce, ruce na kolenou, zbraň nenabitá v pouzdře ve stavu 3

Průběh:

Po zvukovém signálu střelec tasí zbraň, natahuje a oknem silnou rukou řeší situaci, slabou rukou se drží rámu dveří. V terči se hodnotí dva nejlepší zásahy. Kovový terč do spadnutí.Stage 5

Typ:

Střední střelecká situace

Hodnocení:

Comstok

Terče:

5 terčů IPSC, 1 neterč, 2 PP kovový terč.

Min. počet ran:

12

Max. počet bodů:

60

Start/stop:

Zvukový signál/poslední výstřel

Vzdálenost:

do 15 m

Startovní pozice:

v stoje silnou ruku na klice dveří, zbraň nenabitá ve stavu 3

Průběh:

Po zvukovém signálu střelec silnou rukou otvírá dveře, tasí zbraň, natahuje a řeší libovolným způsobem. V terči se hodnotí dva nejlepší zásahy. Kovové terče do spadnutí.Závěrečná ustanovení

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání.

Platnost pokynu končí ukončením Policejního mistrovství ČR 2003 ve střelbě IPSC, EPP.

ředitel odboru

PaedDr. Jaromír Vodehnalzpět

Kontakty - sekretariát UNITOP ČR


Papírenská 6 b
160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 220 514 984
unitop@policie-sport.cz


Policejní soutěže 2013Přátelé policejního sportu,
rozběhl se seriál policejních mistrovství ČR,
mistrovství a Velkých cen UNITOP ČR
a dalších policejních soutěží a přeborů roku 2013

Termínová listina 2013

POLICEJNÍ MISTROVSTVÍ

MISTROVSTVÍ UNITOP ČR

Alpské lyžování 10.3. 2013

Sálová kopaná 28.3.2013


Velké ceny UNITOP ČR


Smlouva o spolupráciDne 3.8.2007 byla po- depsána nová smlouva o spolupráci mezi Minister- stvem vnitra české republiky a Unií tělovýchovných organizací Policie ČR (UNITOP ČR) s platností na dalších 5 let.

více informací zde


policie-sport