policie-sport policie-sport policie-sport policie-sport
policie-sport
UNITOP ČR
sipka charakteristika
sipka stanovy
sipka kluby
sipka výkonný výbor
Domácí sportovní soutěže
sipka termínovka
sipka soutěžní řád
sipka mistrovství Policie ČR
sipka mistrovství UNITOP ČR
sipka ostatní
Mezinárodní sportovní akce
sipka termínovka
sipka mistrovství světa
sipka mistrovství Evropy
sipka ostatní
Servisní informace pro SKP
sipka různé (aktuality)
sipka informace výboru
sipka ekonomika
sipka náměty klubu
sipka software ke stažení
Informace z výcviku
sipka obsah výcviku
sipka metodika
sipka testy

Policie ČR

Partneři

Česká pošta

zdravotní pojištění MV ČR

Volkswagen užitkové vozy

Škoda auto, a.s.

Letiště Praha

Skupina ČEZ

Klokočka auto

EVPÚ Defence s.r.o.

Česká přenosová soustava

Svijany

Dive Time

Budo Sport e-shop

USIP

USPE

Loga partnerů ke stažení


 policejní mistrovství ČR - 2003

plavání - propozicezpět

15.4.2003 - 16.4.2003

Organizační výbor

Ředitel mistrovství:

plk. JUDr. Jiří Vorálek

Technický ředitel:

npor. Ing. Luboš Čípa

Technický delegát:

por. Roman Hradil

Hlavní rozhodčí:

Karel Fencl

Tajemník:

Mgr. Jindra Budweiserová

Lékařské zabezpečení:

lékař Policie České republiky správy Severočeského kraje Ústí nad LabemVšeobecná ustanovení

Policejní mistrovství ve vzájemné spolupráci pořádají - Ministerstvo vnitra odbor
sportu, Policejní prezidium České republiky, Policie České republiky správa
Severočeského kraje (dále jen "správa kraje"), Unie tělovýchovných organizací
Policie České republiky a sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem

Místo konání:

krytý bazén Klíše - Ústí nad Labem

Datum konání:

15.- 16. dubna 2003

Informace o soutěži:

Mgr. J. Budweiserová, st. tel. 234464316
npor. Ing. L. Čípa, služ. tel. 421 701

Přihlášky:

(1) Přihlášky se zasílají na některou z adres:
(a) poštou: Ministerstvo vnitra odbor sportu, organizační oddělení, Za Císařským mlýnem 1063, Praha 7

- 2 -

(b) faxem: 234464310

(2) Termín uzavření příjmu přihlášek je 24. březen 2003; na přihlášky doručené po uvedeném termínu nebude brán zřetel.

V přihlášce je nutné uvést pořadové číslo disciplíny a zkratku uvedené v čl. 11
včetně nejlepších dosažených časů.

Prezentace:

(1) Prezentace proběhne
(a) v ubytovacím zařízení správy kraje Božtěšice 15. dubna 2003
v 15.00 -16.00 hod.
b) v bazénu Klíše 16. dubna 2003 v 7.30 - 8.15 hod.

(2) Při prezentaci jsou účastníci povinni se prokázat:
(a) služebním průkazem policisty, resp. zaměstnance Ministerstva vnitra nebo Policie České republiky;
(b) potvrzením o lékařské prohlídce ke sportovní činnosti (ne starším 12 měsíců).

(3) V případě nesplnění podmínek uvedených v odstavci (2) nebude účastníkovi umožněn start.

Ubytování a stravování:

(1) Ubytování a stravování hradí účastníkům pořadatel.

(2) Ubytování je zajištěno v ubytovacím zařízení správy kraje Božtěšice pouze pro vzdálené výpravy.

(3) Požadavky na ubytování se uzavírají 15. března 2003.

(4) Stravování je zajištěno: 15. dubna 2003 večeře pro ubytované
16. dubna 2003 celodenní stravovací balíček.

Doprava:

(1) Zajišťuje vysílající útvar.

(2) Je možné využít společnou dopravu služebním autobusem z Prahy do Ústí nad
Labem. Odjezd 16. dubna 2003 v 6.30 od budovy MV na Letné, Praha 7.
Předpokládaný příjezd 16. dubna 2003 do 17.30 hod.

(3) Požadavek na využití společné dopravy potvrďte v přihlášce.

Počet účastníků:

(1) Počet soutěžících není omezen.

(2) Pořadatel zajišťuje ubytování a stravování pouze pro 1 vedoucího a 1 řidiče výpravy.

Časový pořad:

15. 4. 2003:

15.00 - 16.00 prezentace a ubytování v zařízení Božtěšice
18.00 - 19.00 večeře

16. 4. 2003:

7.30 - 8.15 prezentace neubytovaných závodníků v bazénu Klíše
8.30 - 9.00 porada vedoucích
9.00 - 9.30 rozplavání
9.30 nástup - zahájení
9.45 zahájení závodů
cca 14.00 ukončení mistrovstvíZákladní ustanovení

Pravidla:

(1) Závodí se podle pravidel plavání Českého svazu plaveckých sportů, platných od 1. září 2002, Pokynu ředitele odboru sportu MV č.15/2002 (Soutěžní řád resortních sportovních soutěží), rozpisu a pravidel mistrovství uvedených v tomto pokynu.
.
(2) V soutěži bude použito pravidlo dvou startů.
q

Kategorie:

(1) Muži
(a) 1. věková kategorie - do 30 let včetně (narozeni 1973 a mladší)
(b) 2. věková kategorie - do 40 let včetně (narození 1963 a mladší)
(c) 3. věková kategorie - nad 40 let (narozeni 1962 a starší)

(2) Ženy
(a) bez rozdílu věku

Disciplíny:

1. 50 VZ ž - volný způsob ženy
2. 50 VZ m - volný způsob muži
3. 100 P ž - prsa ženy
4. 100 P m - prsa muži
5. 100 M ž - motýlek ženy
6. 100 M m - motýlek muži
7. 400 VZ ž - volný způsob ženy
8. 400 VZ m - volný způsob muži
9. 50 Z ž - znak ženy
10. 50 Z m - znak muži
11. 50 P ž - prsa ženy
12. 50 P m - prsa muži
13. 100 VZ ž - volný způsob ženy
14. 100 VZ m - volný způsob muži
15. 100 Z ž - znak ženy
16. 100 Z m - znak muži
17. 50 M ž - motýlek ženy
18. 50 M m - motýlek muži
19. 200 PZ ž - polohový závod ženy
20. 200 PZ m - polohový závod muži
21. 4 x 50 VZ - volný způsob
22. 4 x 50 PZ - polohová štafeta

Štafety se mohou plavat v kombinované sestavě - muži, ženy v rámci výpravy.Závěrečná ustanovení

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání.

Platnost pokynu končí 16. dubna 2003 ukončením Policejního mistrovství ČR 2003 v plavání.zpět

Kontakty - sekretariát UNITOP ČR


Papírenská 6 b
160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 220 514 984
unitop@policie-sport.cz


Policejní soutěže 2013Přátelé policejního sportu,
rozběhl se seriál policejních mistrovství ČR,
mistrovství a Velkých cen UNITOP ČR
a dalších policejních soutěží a přeborů roku 2013

Termínová listina 2013

POLICEJNÍ MISTROVSTVÍ

MISTROVSTVÍ UNITOP ČR

Alpské lyžování 10.3. 2013

Sálová kopaná 28.3.2013


Velké ceny UNITOP ČR


Smlouva o spolupráciDne 3.8.2007 byla po- depsána nová smlouva o spolupráci mezi Minister- stvem vnitra české republiky a Unií tělovýchovných organizací Policie ČR (UNITOP ČR) s platností na dalších 5 let.

více informací zde


policie-sport