policie-sport policie-sport policie-sport policie-sport
policie-sport
UNITOP ČR
sipka charakteristika
sipka stanovy
sipka kluby
sipka výkonný výbor
Domácí sportovní soutěže
sipka termínovka
sipka soutěžní řád
sipka mistrovství Policie ČR
sipka mistrovství UNITOP ČR
sipka ostatní
Mezinárodní sportovní akce
sipka termínovka
sipka mistrovství světa
sipka mistrovství Evropy
sipka ostatní
Servisní informace pro SKP
sipka různé (aktuality)
sipka informace výboru
sipka ekonomika
sipka náměty klubu
sipka software ke stažení
Informace z výcviku
sipka obsah výcviku
sipka metodika
sipka testy

Policie ČR

Partneři

Česká pošta

zdravotní pojištění MV ČR

Volkswagen užitkové vozy

Škoda auto, a.s.

Letiště Praha

Skupina ČEZ

Klokočka auto

EVPÚ Defence s.r.o.

Česká přenosová soustava

Svijany

Dive Time

Budo Sport e-shop

USIP

USPE

Loga partnerů ke stažení


 policejní mistrovství ČR - 2003

střelba-odstřelovači - propozicezpět

8.4.2003 - 11.4.2003

Organizační výbor

Ředitel mistrovství

plk. JUDr. Josef Šilpoch

Technický ředitel

plk. JUDr. Čestmír Šašek

Hlavní rozhodčí

mjr. Mgr. Karel Kratochvíl, mjr. František Novák

Tajemník mistrovství

mjr. Mgr. Karel Kratochvíl

Lékařské zabezpečení

lékař Střední policejní školy Ministerstva vnitra Holešov

Rozhodčí na střelnici

mjr. Ing. Jiří Pišl, kpt. Karel Čtvrtečka,
kpt. JUDr. Jiří Polách

Technické zajištění střelnice

plk. JUDr. Jaroslav Miklík,
pplk. JUDr. Stanislav NěmecVšeobecná ustanovení

(1) Policejní mistrovství ve vzájemné spolupráci pořádají - Ministerstvo vnitra odbor sportu, Policejní prezidium České republiky, Policie České republiky Útvar rychlého nasazení, Střední policejní škola Ministerstva vnitra Holešov (dále jen „SPŠ MV“ Holešov), Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky a Sportovní klub policie prezidium Praha

Místo

střelnice SPŠ MV Holešov - Dobrotice

Datum

8. – 11. dubna 2003

Informace k soutěži

mjr. Mgr. Karel Kratochvíl, služ. tel. 685 398

Přihlášky

(1) Přihlášky se zasílají:
(a) poštou – na adresu SPŠ MV, Zlínská 991, 769 12 Holešov,
mjr. Mgr. Karel Kratochvíl
(b) faxem – č. faxu 573 324 103

(2) Termín uzavření příjmu přihlášek je do 28. února 2003.

(3) Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel.

(4) Policie České republiky útvar pro ochranu prezidenta České republiky ochranné služby, služba cizinecké a pohraniční policie, útvar rychlého nasazení a zásahové jednotky služby pořádkové policie správ krajů vyšlou na mistrovství minimálně jedno dvoučlenné družstvo.

(5) Upřesnění počtu příslušníků Policie České republiky v soutěži bude vysílajícím útvarům sdělen do konce března 2003 po ukončení přijmu přihlášek zahraničních účastníků.

Prezentace

(1) Prezentace proběhne ve SPŠ MV Holešov 8. dubna 2003 od 7.00 do 13.00 hod.
(2) Při prezentaci jsou účastníci povinni prokázat se služebním průkazem policisty.
(3) V případě nesplnění podmínky uvedené v odstavci (2) nebude účastníkovi umožněn start.

Ubytování a stravování

(1) Ubytování a stravování hradí účastníkům pořadatel.

(2) Ubytování je zajištěno v ubytovně SPŠ MV Holešov.

(3) Celodenní stravování je zajištěno v místě konání závodu na střelnici v Dobroticích.

Doprava

Dopravu zajišťuje vysílající útvar.

Počet účastníků

(1) Počet soutěžících je omezen. Maximální počet všech účastníků je 100.
(2) Počet soutěžících z Policie České republiky je limitován počtem zahraničních účastníků a bude vysílajícím útvarům sdělen do konce března 2003.
(3) Vysílající útvar vyšle 1 vedoucího výpravy, který může být současně účastníkem soutěže.

Časový pořad

(1) 8. 4. 2003 do 12.00 7.00 – 13.00 13.00 – 14.00 15.00 – 17.00 17.00 – 22.00 příjezd do SPŠ MV Holešovprezentace, ubytovánínástup účastníků v klubovně SPŠ MV Holešovmožnost nástřelu na 100 mtechnická porada vedoucích družstev a losování
(2) 9. 3. 2003 7.00 – 8.00 8.30 8.45 9.00 – 24.00 odjezd na střelnicizahájení, nástuppřípravazahájení střelby 1. části závodu (v případě časové rezervy bude odstřílena ještě 2. část závodu)
(3) 10. 4. 2003 7.00 – 8.00 8.00 – 12.00 12.00 – 17.00 20.00 odjezd na střelnici maskování (pozorování)střelby (bočně běžící terče, speciální cvičení)vyhlášení výsledů, ukončení soutěže
(4) 11. 4. 2003 7.00 předání pokojů, odjezd výpravPravidla

Předpis

Závodí se podle Pokynu ředitele odboru sportu MV č. 15/2002 (Soutěžní řád
resortních sportovních soutěží), rozpisu a pravidel mistrovství uvedených v tomto pokynu.

(2) Pravidla jednotlivých disciplín a vyhodnocování bude sděleno před závodem.

Disciplíny

(1) Odstřelovací puška

(2) Maskování (pozorování) a odhad vzdáleností

(3) Střelba na speciální terče a týmová spolupráce

(4) Soutěží jednotlivci a dvoučlenná družstva

Střelnice

(1) Střeliště není kryté

(2) Stanoviště:
(a) 18 stanovišť pro 1. a 2. část závodu
(b) 6 stanovišť pro 3. část závodu

Zbraně

odstřelovací puška s příslušenstvím

Střelivo

(a) zajišťuje vysílající útvar
(b) každý závodník - 150 kusů

Vybavení

(a) povinné - dalekohled, psací a kreslící potřeby
(b) další povolené – dálkoměr, měřič větru

Losování

Bude provedeno po prezentaci účastníků.Závěrečná ustanovení

Tento pokyn nabývá účinností dnem vydání.

Platnost pokynu končí 11. dubna 2003 uskutečněním Policejního mistrovství ČR 2003 ve střelbě z odstřelovací pušky.zpět

Kontakty - sekretariát UNITOP ČR


Papírenská 6 b
160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 220 514 984
unitop@policie-sport.cz


Policejní soutěže 2013Přátelé policejního sportu,
rozběhl se seriál policejních mistrovství ČR,
mistrovství a Velkých cen UNITOP ČR
a dalších policejních soutěží a přeborů roku 2013

Termínová listina 2013

POLICEJNÍ MISTROVSTVÍ

MISTROVSTVÍ UNITOP ČR

Alpské lyžování 10.3. 2013

Sálová kopaná 28.3.2013


Velké ceny UNITOP ČR


Smlouva o spolupráciDne 3.8.2007 byla po- depsána nová smlouva o spolupráci mezi Minister- stvem vnitra české republiky a Unií tělovýchovných organizací Policie ČR (UNITOP ČR) s platností na dalších 5 let.

více informací zde


policie-sport