policie-sport policie-sport policie-sport policie-sport
policie-sport
UNITOP ČR
sipka charakteristika
sipka stanovy
sipka kluby
sipka výkonný výbor
Domácí sportovní soutěže
sipka termínovka
sipka soutěžní řád
sipka mistrovství Policie ČR
sipka mistrovství UNITOP ČR
sipka ostatní
Mezinárodní sportovní akce
sipka termínovka
sipka mistrovství světa
sipka mistrovství Evropy
sipka ostatní
Servisní informace pro SKP
sipka různé (aktuality)
sipka informace výboru
sipka ekonomika
sipka náměty klubu
sipka software ke stažení
Informace z výcviku
sipka obsah výcviku
sipka metodika
sipka testy

Policie ČR

Partneři

Česká pošta

zdravotní pojištění MV ČR

Volkswagen užitkové vozy

Škoda auto, a.s.

Letiště Praha

Skupina ČEZ

Klokočka auto

EVPÚ Defence s.r.o.

Česká přenosová soustava

Svijany

Dive Time

Budo Sport e-shop

USIP

USPE

Loga partnerů ke stažení


 policejní mistrovství ČR - 2003

karate - propozicezpět

19.3.2003

Rozpis - Organizační výbor

Ředitel mistrovství

- plk. JUDr. Bohumil Bezemek

Technický ředitel

- kpt. Bc. Jiří Faktor

Hlavní rozhodčí

- Josef Reichert

Tajemník mistrovství

- mjr. Ing. Jiří Fencl

Lékařské zabezpečení

- lékař Policie České republiky správy Jihočeského kraje České BudějoviceVšeobecná ustanovení

Pořadatel

Ministerstvo vnitra odbor sportu, Policejní prezidium České republiky, Policie České republiky správa Jihočeského kraje (dále jen „správa kraje“), Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky a Sportovní klub policie České Budějovice

Místo konání

sportovní hala areálu správy kraje, Kubátova 25,
České Budějovice

Datum konání

18. – 19. března 2003

Informace k soutěži

mjr. Ing. Jiří Fencl, služ. tel. 221 420

Přihlášky

Přihlášky se zasílají na některou z adres:
(1) poštou: Policie ČR správa Jihočeského kraje, Čes. Budějovice,
mjr. Ing. Jiří Fencl
(b) faxem: 974 221 932
(c) e-mailem: opzp@mail.ks.jc

Termín uzavření příjmu přihlášek je 1. březen 2003.

Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel.

Prezentace

Prezentace proběhne ve ŠPS správy kraje v Lišově 18. března 2003
v 15.00 – 17.00 hod.

Při prezentaci jsou účastníci povinni se prokázat:
(a) služebním průkazem policisty, resp. zaměstnance Ministerstva vnitra nebo Policie České republiky;
(b) potvrzením o lékařské prohlídce ke sportovní činnosti (ne starší12 měsíců);
(c) průkazem karatedo ( vydaný svazy sdruženými v Č.U.B.U.);
(d) potvrzením o dosažení minimálně 6. kyu (zelený pás).

V případě nesplnění podmínek uvedených v odstavci (2) nebude účastníkovi umožněn start.

Ubytování a stravování

Ubytování a stravování hradí účastníkům pořadatel.
Ubytování je zajištěno v ubytovně ŠPS správy kraje v Lišově.
Stravování je zajištěno - 18. března 2003 večeře
19. března 2003 snídaně + balíček

Doprava

Zajišťuje vysílající útvar.
Je možné využít společnou dopravu služebním autobusem z Prahy do Českých Budějovic. Odjezd 18. března 2003 v 12.00 hod. od budovy MV na Letné, Praha 7. Předpokládaný příjezd 19. března 2003 do 19.00 hod.
Požadavek na využití společné dopravy potvrďte v přihlášce.

Počet účastníků

Počet soutěžících ve výpravě a v jednotlivých hmotnostních kategoriích není
omezen.
Pořadatel zajišťuje ubytování a stravování pouze pro1 vedoucího a 1 řidiče výpravy.

Časový pořad

18. 3. 2003 12.00 odjezd služebního autobusu od budovy MV v Praze na Letné
do 15.00 příjezd výprav do ŠPS v Lišově, ubytování
15.00 – 17.00 prezentace, vážení závodníků
18.00 večeře
19.00 – 21.00 technická porada vedoucích družstev a losování
19. 3. 2003 7.00 – 7.30 snídaně, vyzvednutí balíčků
7.45 odjezd do sportovní haly areálu P ČR správy Jihočes. kraje v Čes. Budějovicích
9.00 oficiální zahájení mistrovství
9.30 – 13.00 eliminační zápasy
13.00 – 14.00 finálové zápasy
14.30 vyhlášení výsledků, ukončení mistrovstvíZákladní ustanovení

Závodí se podle pravidel WKF včetně doplňků, Pokynu ředitele odboru sportu MV č. 15/2002 (Soutěžní řád resortních sportovních soutěží), rozpisu a pravidel mistrovství uvedených v tomto pokynu.

Disciplíny

kumite-shiai mužů a žen.

hmotnostní kategorie

(a) muži: do 70 kg, do 80 kg, nad 80 kg, BRH;
(b) ženy: do 60 kg, nad 60 kg.

délka zápasu

muži: 3 minuty;
ženy: 2 minuty.

Systém vyhodnocování turnaje

(1) Soutěž jednotlivců – pořadí bude určeno v každé hmotnostní kategorii.
(2) Soutěž družstev (útvarů) – pořadí bude určeno součtem nejlepších umístění
zástupců útvarů v jednotlivých hmotnostních kategoriích.Závěrečná ustanovení

Tento pokyn nabývá účinností dnem vydání.

Platnost pokynu končí 19. března 2003 uskutečněním Policejního mistrovství ČR 2003 v karate.zpět

Kontakty - sekretariát UNITOP ČR


Papírenská 6 b
160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 220 514 984
unitop@policie-sport.cz


Policejní soutěže 2013Přátelé policejního sportu,
rozběhl se seriál policejních mistrovství ČR,
mistrovství a Velkých cen UNITOP ČR
a dalších policejních soutěží a přeborů roku 2013

Termínová listina 2013

POLICEJNÍ MISTROVSTVÍ

MISTROVSTVÍ UNITOP ČR

Alpské lyžování 10.3. 2013

Sálová kopaná 28.3.2013


Velké ceny UNITOP ČR


Smlouva o spolupráciDne 3.8.2007 byla po- depsána nová smlouva o spolupráci mezi Minister- stvem vnitra české republiky a Unií tělovýchovných organizací Policie ČR (UNITOP ČR) s platností na dalších 5 let.

více informací zde


policie-sport