policie-sport policie-sport policie-sport policie-sport
policie-sport
UNITOP ČR
sipka charakteristika
sipka stanovy
sipka kluby
sipka výkonný výbor
Domácí sportovní soutěže
sipka termínovka
sipka soutěžní řád
sipka mistrovství Policie ČR
sipka mistrovství UNITOP ČR
sipka ostatní
Mezinárodní sportovní akce
sipka termínovka
sipka mistrovství světa
sipka mistrovství Evropy
sipka ostatní
Servisní informace pro SKP
sipka různé (aktuality)
sipka informace výboru
sipka ekonomika
sipka náměty klubu
sipka software ke stažení
Informace z výcviku
sipka obsah výcviku
sipka metodika
sipka testy

Policie ČR

Partneři

Česká pošta

zdravotní pojištění MV ČR

Volkswagen užitkové vozy

Škoda auto, a.s.

Letiště Praha

Skupina ČEZ

Klokočka auto

EVPÚ Defence s.r.o.

Česká přenosová soustava

Svijany

Dive Time

Budo Sport e-shop

USIP

USPE

Loga partnerů ke stažení


 policejní mistrovství ČR - 2003

lyžování se střelbou - propozicezpět

24.2.2003 - 27.2.2003

Rozpis

Organizační výbor

Ředitel závodu:

plk. JUDr. Zbyněk Kubečka

Hlavní rozhodčí:

Ing. Bronislav Grulich

Tajemník přeboru:

Zdeněk Holub

Všeobecná ustanovení:

Pořadatel:

Ministerstvo vnitra odbor sportu, Policejní prezidium ČR, SPŠ MV Praha Hrdlořezy, UNITOP ČR, SKPŠ Praha

Místo:

Jáchymov, biatlonový areál Eduard

Datum:

24. – 27. února 2003

Přihlášky:

Písemná přihláška zaslaná útvary nejpozději do 10. 2. 2003
na adresu: organizační oddělení OS MV
Za Císařským mlýnem 1063
170 21 Praha 7
fax: 974 833 528, služ. fax 833528
informace: Z. Holub tel. 845 687
P. Drbohlavová tel. 836201

Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel.

Prezentace:

Při prezentaci se musí účastníci prokázat:
- služebním průkazem policisty, resp. zaměstnance
- potvrzením o lékařské prohlídce ke sportovní činnosti (ne starší
12 měsíců)
- zaměstnanci platným zbrojním průkazem a průkazem zbraně

V případě nesplnění těchto podmínek nebude závodníkovi umožněn start.

Ubytování:

- v zařízení SPŠ MV Praha – Hrdlořezy v Kryštofových Hamrech
- v zařízení Hydro – Mariánská
- ve výukovém a školícím zařízení Eduard

Rozdělení účastníků do ubytoven bude provedeno při prezentaci.

Stravování:

začíná večeří 24. února a končí snídaní 27. února 2003

Ubytování a stravování hradí účastníkům pořadatel.

Doprava:

služebním autobusem z Prahy do Jáchymova. Odjezd 24. února 2003 v 9.00 hod. od SPŠ MV v Hrdlořezích, v 10.00 hod. od budovy MV na Letné, Praha 7. Předpokládaný příjezd 27. února 2003 do 13.00 hod. Požadavek na využití společné dopravy a místo nástupu potvrďte na přihlášce.
Individuální doprava – směr Karlovy Vary, Jáchymov.

Zdravot. zabezpečení:

odbor sportu Ministerstva vnitra – stanoviště lékaře bude
upřesněno na technické poradě.

Počet účastníků v družstvu:

max. 8 včetně řidiče a vedoucího družstva

Náboje:

odpovídající pravidlům soutěže zabezpečí policistům vysílající útvar, zaměstnanci si zabezpečují sami.
Zákaz průbojného a zápalného střeliva.

Protesty:

písemně prostřednictvím vedoucího družstva tajemníkovi závodu do 30 minut od vyvěšení neoficiálních výsledků.Časový pořad

24. 2. 2003

9.00 odjezd autobusu od SPŠ MV v Praze – Hrdlořezy
10.00 odjezd autobusu od budovy MV na Letné
14.00 – 16.00 trénink, pro individuální příjezdy šatny k dispozici od 13.00 hod.
14.00 – 16.00 prezentace účastníků ve výcvik. a škol. zařízení Eduard
16.00 – 17.00 ubytování dle pokynu pořadatele
17.30 – 18.00 večeře
18.15 odjezd vedoucích družstev z Kryšt. Hamrů
na technickou poradu
19.00 technická porada vedoucích družstev ve výcvik. a
škol. zařízení Eduard

25. 2. 2003

7.00 – 8.00 snídaně
do 9.00 příjezd do areálu Eduard
10.30 start závodu, muži 10 km se střelbou, ženy 5 km se střelbou
po dojezdu možnost tréninku
15.00 – 15.30 oběd
16.00 odjezd vedoucích družstev z Kryšt. Hamrů na technickou poradu
17.00 technická porada vedoucích družstev ve výcvik. a
škol. zařízení Eduard
19.00 večeře

26. 2. 2003

7.00 – 8.00 snídaně, oběd formou balíčku
do 9.00 příjezd do areálu Eduard
10.30 start kombinovaných štafet se střelbou
12.30 start mužských štafet se střelbou
15.00 slavnostní vyhlášení výsledků
18.00 večeře

27. 2. 2003

7.00 – 8.00 snídaně
8.30 odjezd výpravPředpis

Závodí se podle pravidel lyžování Svazu lyžařů České republiky, Pokynu ředitele odboru sportu MV č. 15/2002 (Soutěžní řád resortních sportovních soutěží), těchto pravidel a rozpisu mistrovství.Kategorie

(1) Muži:

a) 1. věk. kategorie – do 35 let včetně (nar. 1968 a mladší)
b) 2. věk. kategorie – 36 až 45 let včetně ( nar. 1967 až 1958)
c) 3. věk. kategorie – 46 let a starší (nar. 1957 a starší)

(2) Ženy:

a) 1. věk kategorie – do 35 let včetně (nar. 1968 a mladší)
b) 2. věk. kategorie – 36 let a starší (nar. 1967 a starší)

(1) Výzbroj:

- policisté - služební zbraň bez úprav; 2 zásobníky
- zaměstnanci P ČR a MV velkorážní pistole ráže 9 mm bez
úprav, tzn. bez laděné spouště, speciálních mířidel (kolimátoru),
bez úprav majících vliv na funkčnost zbraně; 2 zásobníky

(2) Výstroj:

- sportovní (pro běh na lyžích)
- opaskové pouzdro na zbraň se zajišťovacím řemínkem a
pouzdro na zásobník na opasek
chrániče sluchu (zajišťuje pořadatel)Disciplíny

(1) Závod mužů

– jednotlivců - na 10 km volnou technikou se střelbou (dle věkových
kategorií)

(2) Závod žen

- jednotlivkyň - na 5 km volnou technikou se střelbou (dle věkových
kategorií)

(3) Závod štafet

na 3 x 5 km volnou technikou se střelbou:
- mužské štafety
- smíšené štafety - 1 žena, 2 mužiPopis

Cíl:

nekrytě ležící figura (86 P)

Vzdálenost cíle:

20 m

Počet nábojů:

10 ks (ve dvou zásobnících po 5 ks)

Poloha při střelbě:

vstoje bez opory

Držení zbraně:

jednoruč nebo obouruč

Délka tratě, technika:

10 km, volná technika

Kontrola služebních průkazů, u zaměstnanců dále zbrojních průkazů a průkazů zbraní se provádí při prezentaci, kontrola výzbroje, střeliva, výstroje, značení lyží a zbraní se provádí před stratem a v cíli ve vyhrazeném prostoru. Závodník si naplní před startem dva zásobníky (ženy 1 zásobník) po 5 nábojích. Jeden zásobník zasune do zbraně a zbraň uloží do pouzdra. Druhý zásobník uloží do pouzdra na zásobník. Závodník absolvuje celou trať závodu se zbraní uloženou v pouzdře na opasku. Během závodu nesmí závodník manipulovat se zbraní, vyjma prostoru střelnice. Závod probíhá volnou technikou podle pravidel lyžování. Závodník zaujme na střelnici rozhodčím určené střelecké stanoviště a bez dalšího povelu střílí na určený terč 2 x 5 nábojů (ženy 1 x 5 nábojů). Se zbraní může závodní manipulovat, až když je v klidovém postavení, oběma nohama v prostoru svého střeleckého stanoviště a po odložení holí. Závodník musí vystřelit všech 10 nábojů směrem do terče. Na střelnici musí závodník dbát na to, aby při střelbě jeho tělo, výstroj ani výzbroj nepřesahovaly přes hranice jeho střeleckého stanoviště (2,5 m x 2,5 m ).Odstranění závady

Závady na zbrani odstraní závodník sám nebo s pomocí určeného pracovníka na střelnici. Opravy zbraně se na střelnici nesmí provádět.Hodnocení, tresty, časová přirážka, diskvalifikace

Za každé nezasažení terče se závodníkovi přičítá ke konečnému běžeckému času 30 sekund. O pořadí rozhoduje výsledný čas. Výsledný čas se skládá z doby, která uplyne mezi startem a dosažením cíle a připočítaných časových přirážek, respektive odečtených ztrátových časů (čekací doba na střelnici).

Ustanovení o trestech a časových přirážkách platí i pro závod žen na 5 km a pro závod štafet.

Přirážkou 1 minuty se trestá i situace, kdy závodník použije bruslení v označeném prostoru startu štafetc

Diskvalifikace:

a) za porušení ustanovení o výzbroji a výstroji;
b) za neuvolnění stopy na vyzvání rychlejšího závodníka;
c) za porušení pravidel střelby;
d) za opuštění vyznačené běžecké tratě, získání časové výhody
a za absolvování trati v nesprávném pořadí okruhů;
e) za start v nesprávné věkové kategorii;
f) za výměnu obou lyží;
g) za ztrátu zbraně nebo zásobníku;
h) za ohrožení bezpečnosti a regulérnosti závodu.Uskutečnění závodu

V případě komplikovaných povětrnostních podmínek rozhoduje ředitelství závodu o možnosti přerušení či zrušení závodu.

Stejná ustanovení jako v závodu mužů platí i pro závod žen s těmito rozdíly:
a) počet nábojů je 5;
b) délka trati je 5 km;
c) střelecká položka je jedna.

Stejná ustanovení jako v závodu mužů platí i pro závod štafet s těmito rozdíly:
a) každý člen štafety má 5 nábojů;
b) každý člen štafety absolvuje trať v délce 5 km;
c) každý člen štafety má jednu střeleckou položku;
d) členové štafety jsou libovolně nasazeni k absolvování úseků;
e) zastoupení věkových kategorií je bez omezení.Závěrečná ustanovení

Tento pokyn nabývá účinností dnem vydání a jeho platnost končí uskutečněním Policejního mistrovství ČR v lyžování se střelbou 2003.

PaedDr. Jaromír Vodehnal ředitel odboruzpět

Kontakty - sekretariát UNITOP ČR


Papírenská 6 b
160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 220 514 984
unitop@policie-sport.cz


Policejní soutěže 2013Přátelé policejního sportu,
rozběhl se seriál policejních mistrovství ČR,
mistrovství a Velkých cen UNITOP ČR
a dalších policejních soutěží a přeborů roku 2013

Termínová listina 2013

POLICEJNÍ MISTROVSTVÍ

MISTROVSTVÍ UNITOP ČR

Alpské lyžování 10.3. 2013

Sálová kopaná 28.3.2013


Velké ceny UNITOP ČR


Smlouva o spolupráciDne 3.8.2007 byla po- depsána nová smlouva o spolupráci mezi Minister- stvem vnitra české republiky a Unií tělovýchovných organizací Policie ČR (UNITOP ČR) s platností na dalších 5 let.

více informací zde


policie-sport