policie-sport policie-sport policie-sport policie-sport
policie-sport
UNITOP ČR
sipka charakteristika
sipka stanovy
sipka kluby
sipka výkonný výbor
Domácí sportovní soutěže
sipka termínovka
sipka soutěžní řád
sipka mistrovství Policie ČR
sipka mistrovství UNITOP ČR
sipka ostatní
Mezinárodní sportovní akce
sipka termínovka
sipka mistrovství světa
sipka mistrovství Evropy
sipka ostatní
Servisní informace pro SKP
sipka různé (aktuality)
sipka informace výboru
sipka ekonomika
sipka náměty klubu
sipka software ke stažení
Informace z výcviku
sipka obsah výcviku
sipka metodika
sipka testy

Policie ČR

Partneři

Česká pošta

zdravotní pojištění MV ČR

Volkswagen užitkové vozy

Škoda auto, a.s.

Letiště Praha

Skupina ČEZ

Klokočka auto

EVPÚ Defence s.r.o.

Česká přenosová soustava

Svijany

Dive Time

Budo Sport e-shop

USIP

USPE

Loga partnerů ke stažení


 ostatní ČR - 2008

Velká cena UNITOP ČR v bowlingu - propozicezpět

25.4.2008Ředitel:

pplk. Mgr. Zdeněk Weber

Technický delegát:

Robert Novák

Pořadatel:

Z pověření VV UNITOP ČR SKP Rapid sport Plzeň.

Datum konání:

pátek 25. dubna 2008.

Místo konání:

Profibowling Třemošná.

Startují:

tříčlenná smíšená družstva složená z příslušníků PČR, zaměstnanců MV nebo PČR, zaměstnanců organizačních složek státu, rozpočtových a příspěvkových organizací zřízených MV k plnění úkolů v oboru jeho působnosti a členů SKP/PSK organizovaných v UNITOP ČR. Počet družstev bude upřesněn, stejně jako herní systém, v návaznosti na počet přihlášených družstev. V případě příliš velkého zájmu si vyhrazuje pořadatel Velké ceny UNITOP ČR (dále VC) právo výběru, při kterém zohlední regionální hledisko a účast na předchozích akcích.

Podmínky účasti:

1) služební průkaz PČR nebo MV, průkaz zaměstnance PČR nebo MV, průkaz člena sportovního klubu,
2) zdravotní prohlídka ne starší 12-ti měsíců (za prohlídku zodpovídají vysílající útvary/oddíly, pořadatel nebude potvrzení kontrolovat),
3) každé družstvo musí být složeno z hráčů obou pohlaví.

Přihlášky:

závazné přihlášky zašlete nejpozději do 16.4.2008 na adresu SKP RAPID Sport Plzeň, oddíl bowling nebo Zdeněk Weber, PČR, okresní ředitelství Plzeň – sever, fax: 974327236 internet: wezd@c-box.cz. V přihlášce je třeba uvést kontaktní osobu pro každé z přihlašovaných družstev včetně spojení (mail, fax, MT). Do 18.4.2007 budou všichni přihlášení účastníci seznámeni s herním systémem a případným nasazením do hracích rund.

Informace:

pplk. Mgr. Zdeněk Weber, MT: 602642296.

Stravování:

není organizátorem zajištěno. Je možno využít bohaté nabídky v místě konání VC.

Doprava:

není zajištěna pořadatelem.

Ubytování:

není zajištěno pořadatelem.

Prezentace:

nejpozději 20 min. před zahájením každé z hracích rund.

Zahájení:

1. hrací runda v 10:00 hod.
dále podle herního systému
předpokládané ukončení do 17:00 hod.

Kategorie:

smíšená tříčlenná družstva.

Předpis:

soutěží se dle platných pravidel ČBA a tohoto rozpisu.

Herní systém:

bude stanoven podle počtu přihlášených družstev a družstva s ním budou seznámena nejpozději do 18.4.2008. Předpokládáme základní část pro všechna přihlášená družstva a finále pro nejlepších 10 s důrazem na maximální možné množství her.

Rozcvičení:

každé družstvo bude mít minimálně 5 minut před zahájením základní části a 5 minut před zahájením finále na dráze prostor pro trénink.

Mazání:

dráhy budou před zahájením základní části připraveny komerčním mazáním, přemazání drah před zahájením finálové části podle určeného herního systému.

Vyhlášení:

nejlepší jednotlivci v kategoriích mužů a žen budou vyhlášeni podle výkonů dosažených v základní části v přestávce mezi základní a finálovou části VC. Vyhlášení nejlepších družstev bude provedeno do 15 minut po ukončení finále.

Ceny:

první tři družstva obdrží drobnou věcnou cenu. Medaile a diplomy pro nejlepší jednotlivce a družstva zajistí UNITOP ČR.

Protesty:

je možno podat u technického delegáta VC do 15-ti minut od vyhlášení výsledků (základní části, finále).

Poznámka:

výklad pravidel přísluší výlučně pořadateli.zpět

Kontakty - sekretariát UNITOP ČR


Papírenská 6 b
160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 220 514 984
unitop@policie-sport.cz


Policejní soutěže 2013Přátelé policejního sportu,
rozběhl se seriál policejních mistrovství ČR,
mistrovství a Velkých cen UNITOP ČR
a dalších policejních soutěží a přeborů roku 2013

Termínová listina 2013

POLICEJNÍ MISTROVSTVÍ

MISTROVSTVÍ UNITOP ČR

Alpské lyžování 10.3. 2013

Sálová kopaná 28.3.2013


Velké ceny UNITOP ČR


Smlouva o spolupráciDne 3.8.2007 byla po- depsána nová smlouva o spolupráci mezi Minister- stvem vnitra české republiky a Unií tělovýchovných organizací Policie ČR (UNITOP ČR) s platností na dalších 5 let.

více informací zde


policie-sport