policie-sport policie-sport policie-sport policie-sport
policie-sport
UNITOP ČR
sipka charakteristika
sipka stanovy
sipka kluby
sipka výkonný výbor
Domácí sportovní soutěže
sipka termínovka
sipka soutěžní řád
sipka mistrovství Policie ČR
sipka mistrovství UNITOP ČR
sipka ostatní
Mezinárodní sportovní akce
sipka termínovka
sipka mistrovství světa
sipka mistrovství Evropy
sipka ostatní
Servisní informace pro SKP
sipka různé (aktuality)
sipka informace výboru
sipka ekonomika
sipka náměty klubu
sipka software ke stažení
Informace z výcviku
sipka obsah výcviku
sipka metodika
sipka testy

Policie ČR

Partneři

Česká pošta

zdravotní pojištění MV ČR

Volkswagen užitkové vozy

Škoda auto, a.s.

Letiště Praha

Skupina ČEZ

Klokočka auto

EVPÚ Defence s.r.o.

Česká přenosová soustava

Svijany

Dive Time

Budo Sport e-shop

USIP

USPE

Loga partnerů ke stažení


 policejní mistrovství ČR - 2007

plavání - propozicezpět

3.4.2007 - 4.4.2007Organizační výbor

(1) Ředitel mistrovství - plk. JUDr. Jiří Vorálek

(2) Technický ředitel - kpt. Ing. Luboš Čípa

(3) Hlavní rozhodčí - Karel Fencl

(4) Tajemník - Mgr. Jindra Budweiserová

(5) Lékařské zabezpečení - lékař Policie České republiky správy Severočeského kraje Ústí nad Labem

Všeobecná ustanovení

(1) Policejní mistrovství České republiky ve vzájemné spolupráci pořádají - Ministerstvo vnitra odbor sportu, Policie České republiky správa Severočeského kraje (dále jen "správa“), Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky a Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem


(2) Místo konání - krytý bazén Klíše - Ústí nad Labem


(3) Datum konání - 3. - 4. dubna 2007


(4) Informace o soutěži - Mgr. J. Budweiserová, služ. tel. 836 240

kpt. Ing. L. Čípa, služ. tel. 421 701

Přihlášky

(1) Přihlášky zasílejte:

(a) poštou na adresu: Ministerstvo vnitra odbor sportu, organizační oddělení,

Za Císařským mlýnem 1063, 170 06 Praha 7

(b) faxem: 974 836 203

(c) e-mailem: sportmv@mvcr.cz


(2) Termín uzavření příjmu přihlášek je 21. březen 2007.


(3) Na přihlášky doručené po uvedeném termínu nebude brán zřetel.

(4) V přihlášce je nutné uvést pořadové číslo disciplíny a zkratku uvedené v čl. 11

včetně nejlepších dosažených časů.

Prezentace

(1) Prezentace proběhne v bazénu Klíše 4. dubna 2007 v 7.30 - 8.15 hod.

(2) Při prezentaci jsou účastníci povinni se prokázat:

(a) služebním průkazem policisty, resp. zaměstnance Ministerstva vnitra nebo Policie České republiky;

(b) potvrzením o lékařské prohlídce ke sportovní činnosti (ne starším 12 měsíců).


(3) V případě nesplnění podmínek uvedených v odstavci (2) nebude účastníkovi umožněn start.


(4) Vedoucí družstev při prezentaci nahlásí případné změny disciplín soutěžících; možnost změn disciplín se uzavírá s ukončením prezentace.

Stravování a ubytování

(1) Stravování hradí účastníkům pořadatel.

(2) Stravování je zajištěno 4. 4. 2007 formou celodenního stravovacího balíčku.


(3) Pořadatel zajišťuje stravování a ubytování pouze pro 1 vedoucího a 1 řidiče výpravy.


(4) Pro vzdálenější výpravy lze zajistit, po předběžném projednání s kpt. Ing. L. Čípou,

ubytování v ubytovacím zařízení správy Božtěšice ze dne 3. 4. na den 4. 4. 2007.


(5) Požadavky na ubytování se uzavírají 5. 3. 2007.

Doprava

Zajišťuje vysílající útvar.

Počet účastníků

(1) Počet soutěžících není omezen.

(2) Pořadatel si vyhrazuje právo upravit podle počtu závodníků jednotlivé kategorie

i disciplíny.

Časový pořad

(1) 3. 4. 2007 15.00 - 16.00 ubytování v zařízení Božtěšice

(2) 4. 4. 2007 7.30 - 8.15 prezentace závodníků v bazénu Klíše

8.15 - 8.30 porada vedoucích

8.15 - 8.45 rozplavání

8.45 nástup - zahájení

cca 15.00 ukončení mistrovství

Základní ustanovení

(1) Závodí se podle pravidel plavání Českého svazu plaveckých sportů, platných od 1. září 2002 a dle rozpisu a pravidel uvedených v tomto pokynu.

(2) V soutěži bude použito pravidlo dvou startů.

(3) Jeden závodník(ce) se může zúčastnit pouze 4 individuálních závodů.

(4) Pro hodnocení útvarů Policie ČR a MV na policejních mistrovstvích ČR bude hodno-

ceno pouze 5 nejlepších umístení dosažených daným útvarem.

Kategorie

(1) Muži

(a) 1. věková kategorie - do 30 let včetně (narození 1977 a mladší)

(b) 2. věková kategorie - do 40 let včetně (narození 1967 - 1976)

(c) 3. věková kategorie - nad 40 let (narození 1966 a starší)

(2) Ženy

bez rozdílu věku.

Disciplíny

1. 400 VZ ž - 400 m volný způsob ženy

2. 400 VZ m - 400 m volný způsob muži

3. 100 Z ž - 100 m znak ženy

4. 100 Z m - 100 m znak muži

5. 50 VZ ž - 50 m volný způsob ženy

6. 50 VZ m - 50 m volný způsob muži

7. 100 P ž - 100 m prsa ženy

8. 100 P m - 100 m prsa muži

9. 50 M ž - 50 m motýlek ženy

10. 50 M m - 50 m motýlek muži

11. 50 Z ž - 50 m znak ženy

12. 50 Z m - 50 m znak muži

13. 100 VZ ž - 100 m volný způsob ženy

14. 100 VZ m - 100 m volný způsob muži

15. 100 M ž - 100 m motýlek ženy

16. 100 M m - 100 m motýlek muži

17. 50 P ž - 50 m prsa ženy

18. 50 P m - 50 m prsa muži

19. 200 PZ ž - 200 m polohový závod ženy

20. 200 PZ m - 200 m polohový závod muži

21. 4 x 50 VZ - 4 x 50 m volný způsob

22. 4 x 50 PZ - 4 x 50 m polohová štafeta


Štafety se mohou plavat v kombinované sestavě - muži, ženy pouze v rámci jedné výpravy.


Přihláška

na Policejní mistrovství ČR 2007 v plavání

ženy a mužizpět

Kontakty - sekretariát UNITOP ČR


Papírenská 6 b
160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 220 514 984
unitop@policie-sport.cz


Policejní soutěže 2013Přátelé policejního sportu,
rozběhl se seriál policejních mistrovství ČR,
mistrovství a Velkých cen UNITOP ČR
a dalších policejních soutěží a přeborů roku 2013

Termínová listina 2013

POLICEJNÍ MISTROVSTVÍ

MISTROVSTVÍ UNITOP ČR

Alpské lyžování 10.3. 2013

Sálová kopaná 28.3.2013


Velké ceny UNITOP ČR


Smlouva o spolupráciDne 3.8.2007 byla po- depsána nová smlouva o spolupráci mezi Minister- stvem vnitra české republiky a Unií tělovýchovných organizací Policie ČR (UNITOP ČR) s platností na dalších 5 let.

více informací zde


policie-sport