policie-sport policie-sport policie-sport policie-sport
policie-sport
UNITOP ČR
sipka charakteristika
sipka stanovy
sipka kluby
sipka výkonný výbor
Domácí sportovní soutěže
sipka termínovka
sipka soutěžní řád
sipka mistrovství Policie ČR
sipka mistrovství UNITOP ČR
sipka ostatní
Mezinárodní sportovní akce
sipka termínovka
sipka mistrovství světa
sipka mistrovství Evropy
sipka ostatní
Servisní informace pro SKP
sipka různé (aktuality)
sipka informace výboru
sipka ekonomika
sipka náměty klubu
sipka software ke stažení
Informace z výcviku
sipka obsah výcviku
sipka metodika
sipka testy

Policie ČR

Partneři

Česká pošta

zdravotní pojištění MV ČR

Volkswagen užitkové vozy

Škoda auto, a.s.

Letiště Praha

Skupina ČEZ

Klokočka auto

EVPÚ Defence s.r.o.

Česká přenosová soustava

Svijany

Dive Time

Budo Sport e-shop

USIP

USPE

Loga partnerů ke stažení


 policejní mistrovství ČR - 2007

VOLEJBAL - propozicezpět

13.6.2007 - 14.6.2007Organizační výbor

(1) Ředitel mistrovství - plk. JUDr. Bohumil Bezemek
(2) Technický ředitel - Bc. Dušan Klícha
(3) Hlavní rozhodčí - Václav Aubrecht
(4) Tajemník - Zdeněk Hovorka
(5) Lékařské zabezpečení - Zdravotnický ústav Policie České republiky
správa Jihočeského kraje České Budějovice
(6) Delegát odboru sportu Ministerstva vnitra - Mgr. Tomáš Zezula
(7) Delegát Unie tělovýchovných organizací Policie ČR – Ing. Jindřich Dobruský

Všeobecná ustanovení

(1) Policejní mistrovství ČR ve vzájemné spolupráci pořádají - Ministerstvo vnitra odbor sportu, Policie České republiky správa Jihočeského kraje (dále jen „správa“), Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky a Sportovní klub policie České Budějovice (dále jen „klub“).
(2) Místo konání - České Budějovice, sportovní areál TJ Meteor, Kollárova č. 36, České Budějovice - Rožnov.
(3) Datum konání - 13. - 14. června 2007.
(4) Informace o soutěži – Mgr. Petra Drbohlavová, tel. 836 218, mob. 602 253 835
Bc. Dušan Klícha, tel. 224 516, mob. 724 088 265

Přihlášky

(1) Přihlášky zasílejte:
(a) poštou na adresu: Ministerstvo vnitra odbor sportu, organizační oddělení,
Za Císařským mlýnem 1063, Praha 7
(b) faxem: 974 836 203
(c) e-mailem: sportmv@mvcr.cz

(2) Termín uzavření příjmu přihlášek je 5. června 2007.

(3) Na přihlášky doručené po uvedeném termínu nebude brán zřetel.

Prezentace

(1) Prezentace proběhne ve sportovním areálu TJ Meteor České Budějovice
13. června 2007 v 11.00 hod.

(2) Při prezentaci jsou účastníci povinni se prokázat:
(a) služebním průkazem policisty, resp. zaměstnance Ministerstva vnitra nebo
Policie České republiky;
(b) potvrzením o lékařské prohlídce ke sportovní činnosti (ne starším 12 měsíců).

(3) V případě nesplnění podmínek uvedených v odstavci (2) nebude účastníkovi umožněn start.

(4) Bez předložení soupisky družstva při prezentaci nebude družstvo zařazeno do turnaje.

Ubytování, stravování a doprava

(1) Ubytování bude zajištěno pořadatelem v ubytovně Školního policejního střediska v Lišově.

(2) Stravování bude zajištěno pořadatelem počínaje 13. června 2007 obědem, konče 14. června 2007 obědem v souladu s NMV č. 1/2001 o zabezpečení bezplatného stravování, ve znění pozdějších předpisů.

(3) Stravování hradí účastníkům pořadatel.

(4) Dopravu zajišťuje vysílající útvar.

Počet účastníků

Výpravu tvoří maximálně (10 hráčů + 1 vedoucí, 10 hráček + 1 vedoucí, 1 řidič).

Časový pořad

(1) 13. 6. 2007 11.00 hod. prezentace závodníků
11.30 hod. porada vedoucích, losování soutěží
12.00 hod. nástup družstev, zahájení zápasů ve skupinách

(2) 14. 6. 2007 9.00 hod. zápasy o konečná umístění
13.00 hod. vyhlášení výsledků, ukončení mistrovství

Základní ustanovení

Hraje se podle platných mezinárodních pravidel FIBV (bez podavačů míčů) a podle rozpisu a pravidel mistrovství uvedených v tomto pokynu.

Systém soutěže

Hrací systém bude určen podle počtu přihlášených družstev na poradě vedoucích.

Protesty

Případné protesty se podávají písemně prostřednictvím vedoucího družstva k řediteli mistrovství - do 30 minut po ukončení zápasu.

Závěrečná ustanovení

(1) Putovní pohár ředitele odboru sportu MV do trvalého držení získává družstvo v případě, že 3x po sobě obhájí titul mistr Policie ČR ve volejbalu.

(2) Družstva musí mít na rozehrání vlastní míče.

(3) Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání.

(4) Platnost pokynu končí 14. června 2007 ukončením Policejního mistrovství ČR 2007 ve volejbalu.zpět

Kontakty - sekretariát UNITOP ČR


Papírenská 6 b
160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 220 514 984
unitop@policie-sport.cz


Policejní soutěže 2013Přátelé policejního sportu,
rozběhl se seriál policejních mistrovství ČR,
mistrovství a Velkých cen UNITOP ČR
a dalších policejních soutěží a přeborů roku 2013

Termínová listina 2013

POLICEJNÍ MISTROVSTVÍ

MISTROVSTVÍ UNITOP ČR

Alpské lyžování 10.3. 2013

Sálová kopaná 28.3.2013


Velké ceny UNITOP ČR


Smlouva o spolupráciDne 3.8.2007 byla po- depsána nová smlouva o spolupráci mezi Minister- stvem vnitra české republiky a Unií tělovýchovných organizací Policie ČR (UNITOP ČR) s platností na dalších 5 let.

více informací zde


policie-sport