policie-sport policie-sport policie-sport policie-sport
policie-sport
UNITOP ČR
sipka charakteristika
sipka stanovy
sipka kluby
sipka výkonný výbor
Domácí sportovní soutěže
sipka termínovka
sipka soutěžní řád
sipka mistrovství Policie ČR
sipka mistrovství UNITOP ČR
sipka ostatní
Mezinárodní sportovní akce
sipka termínovka
sipka mistrovství světa
sipka mistrovství Evropy
sipka ostatní
Servisní informace pro SKP
sipka různé (aktuality)
sipka informace výboru
sipka ekonomika
sipka náměty klubu
sipka software ke stažení
Informace z výcviku
sipka obsah výcviku
sipka metodika
sipka testy

Policie ČR

Partneři

Česká pošta

zdravotní pojištění MV ČR

Volkswagen užitkové vozy

Škoda auto, a.s.

Letiště Praha

Skupina ČEZ

Klokočka auto

EVPÚ Defence s.r.o.

Česká přenosová soustava

Svijany

Dive Time

Budo Sport e-shop

USIP

USPE

Loga partnerů ke stažení


 policejní mistrovství ČR - 2007

lyžování - propozicezpět

26.2.2007 - 1.3.2007Organizační výbor

(1) Ředitel závodu: plk. JUDr. Petr Želásko
(2) Zástupce ředitele: plk. JUDr. Václav Kuthan
(3) Technický ředitel: mjr. Mgr. Petr Hudeček
(4) Hlavní rozhodčí: Ludvík Staněk
(5) Tajemník mistrovství: Mgr. Petra Drbohlavová
(6) Delegát odboru sportu Ministerstva vnitra: Mgr. Tomáš Zezula
(7) Delegát Unie tělovýchovných organizací Policie ČR: Jindřich Janáček

Všeobecná ustanovení

(1) Policejní mistrovství České republiky 2007 v lyžování (dále jen „mistrovství“) ve vzájemné spolupráci pořádají - Ministerstvo vnitra odbor sportu, Policie České republiky správa hlavního města Prahy (dále jen „správa“), Unie tělovýchovných organizací Policie ČR, Policejní sportovní klub Union Praha (dále jen „klub“).
(2) Místo konání mistrovství – Nové Město na Moravě
(3) Termín konání mistrovství – 26. 2. – 1. 3. 2007
(4) Informace k mistrovství: mjr. Mgr. Petr Hudeček, tel. 974 823 921
mob. 731 553 115
Mgr. Petra Drbohlavová, tel. 974 836 218
mob. 602 253 835

Přihlášky

(1) Přihlášky se zasílají nejpozději do 14. 2. 2007 na přiloženém tiskopise:
a) písemně na adresu: Ministerstvo vnitra odbor sportu, Za Císařským mlýnem 1063, 170 06 Praha
b) faxem: 974 836 203, služ. fax: 836 203
c) elektronickou poštou na adresy: drbohlpe.sport@mv.cz
sportmv@mvcr.cz
(2) Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel.
(3) Přihlásit lze maximálně 8 osob včetně řidiče a vedoucího družstva.
(4) Na přihlášku uveďte jména případných náhradníků.
(5) V případě, že nebude určený počet míst účastníků výprav plně obsazen, pořadatel rozhodne o jejich doplnění případnými náhradníky a oznámí telefonicky vedoucímu výpravy.

Prezentace

(1) Prezentace proběhne 26. 2. 2007 od 10.30 hod. do 12.30 hod. v účelovém zařízení správy Vysočina (dále jen „zařízení“).
(2) Při prezentaci se musí účastníci prokázat:
a) služebním průkazem příslušníka Policie ČR (dále jen „policista“), resp. zaměstnance Policie ČR nebo Ministerstva vnitra (dále jen „zaměstnanec“)
b) potvrzením o lékařské prohlídce ke sportovní činnosti (ne starší 12 měsíců)
(3) V případě nesplnění těchto podmínek nebude závodníkovi umožněn start.

Ubytování, stravování, doprava

(1) Ubytování a stravování zajišťuje pořadatel.
(2) Pokyny k ubytování obdrží vedoucí družstva při prezentaci.
(3) Stravování začíná obědem 26. 2. 2007 a končí obědem 1. 3. 2007.
(4) Dopravu zajišťuje vysílající útvar.
(5) K dopravě z Prahy lze využít služební autobus, který bude vypraven od budovy správy, ul. Lounských dne 26. 2. 2007 v 8.00 hod.

Zdravotní zabezpečení

(1) Zdravotní zabezpečení zajišťuje správa.
(2) Stanoviště lékaře bude upřesněno na technické poradě.

Časový pořad

(1) 26. 2. 2007 8.00 odjezd služebního autobusu z Prahy
10.30 – 12.30 prezentace účastníků v zařízení
12.30 oběd
13.30 – 17.30 trénink
18.00 večeře
19.00 technická porada, losování v zařízení
(2) 27. 2. 2007 7.00 – 8.00 snídaně
9.30 intervalový závod klasickou technikou 1. část kombinovaného závodu, muži 10 km, ženy 5 km
12.30 oběd
13.30 – 17.30 trénink
18.00 večeře
19.00 technická porada, losování v zařízení
(3) 28. 2. 2007 7.00 – 8.00 snídaně
9.00 závod volnou technikou 2. část kombinovaného závodu, muži 15 km, ženy 7,5 km
12.00 oběd
14.30 rychlostní závod
18.00 večeře
19.00 technická porada, losování v areálu
(4) 1. 3. 2007 7.00 – 8.00 snídaně
9.00 start smíšených štafet
11.30 slavnostní vyhlášení výsledků
12.00 oběd, odjezd výprav

Předpis

Závodí se podle pravidel lyžování Svazu lyžařů České republiky, Pokynu ředitele odboru sportu MV č. 33/2006 (Soutěžní řád resortních sportovních soutěží)

Kategorie

Dle věku:
(1) Muži:
a) 1. věková kategorie (dále jen „kategorie“) – do 35 let včetně (nar. 1972
a mladší)
b) 2. věková kategorie – 36 až 45 let včetně ( nar. 1971 až 1962)
c) 3. věková kategorie – 46 let a starší (nar. 1961 a starší).
(2) Ženy:
a) 1. věková kategorie – do 35 let včetně (nar. 1972 a mladší)
b) 2. věková kategorie – 36 let a starší (nar. 1971 a starší).

Výstroj

Výstroj: sportovní (pro běh na lyžích)

Disciplíny

(1) Závod mužů – jednotlivců – kombinovaný závod 10 km klasickou technikou, 15 km volnou technikou Gundersenovou metodou (dle kategorií).
(2) Závod žen – jednotlivkyň – kombinovaný závod 5 km klasickou technikou, 7,5 km volnou technikou Gundersenovou metodou (dle kategorií).
(3) Rychlostní závod mužů – jednotlivců – 1000 m volnou technikou (bez kategorií).
(4) Rychlostní závod žen – jednotlivců – 1000 m volnou technikou (bez kategorií).
(5) Závod smíšených štafet (3 muži, 1 žena) – 1. úsek 5 km klasickou technikou, 2. úsek 5 km volnou technikou, 3. a 4. úsek 10 km volnou technikou.
(6) Účast v závodech uvedených v odst. (1) a (2) je pro všechny členy družstev povinná.

Popis kombinovaného závodu

(1) Závod klasickou technikou bude startován v intervalu 30 s.
(2) Závod volnou technikou bude startován v časových odstupech stanovených Gundersenovou metodou dle výsledků ze závodu klasickou technikou.
(3) Konečné pořadí v kombinovaném závodě je dáno dojezdem závodníků do cíle v závodu volnou technikou.

Popis závodu smíšených štafet

(1) Závod probíhá klasickou technikou a volnou technikou podle pravidel lyžování.
(2) Zastoupení ve štafetách: 1 muž z 1. kategorie, 1 muž z 2. kategorie, 1 muž ze 3. kategorie, 1 žena bez rozdílu kategorie.
(3) Do soutěže štafet budou zařazeny pouze štafety tvořené reprezentanty jednoho
vysílajícího útvaru.
(4) Štafety tvořené závodníky z různých útvarů jedou mimo soutěž a nebudou zařazeny do hodnocení.

Hodnocení, tresty, časová přirážka, diskvalifikace

(1) Diskvalifikací se trestá situace, kdy závodník použije bruslení v závodu klasickou technikou.
(2) Další diskvalifikace:
a) za neuvolnění stopy na vyzvání rychlejšího závodníka
b) za opuštění vyznačené běžecké tratě, získání časové výhody a
za absolvování trati v nesprávném pořadí okruhů
c) za start v nesprávné věkové kategorii
 d) za výměnu obou lyží u štafetového závodu
e) za porušení bezpečnosti a regulérnosti závodu.

Uskutečnění závodu

(1) Organizační výbor si vyhrazuje právo rozhodnout o změně časového programu, popř. délky tratě, v případě komplikovaných povětrnostních podmínek o přerušení či zrušení závodu.
(2) O zrušení konání mistrovství v případě nepříznivých sněhových podmínek rozhodne organizační výbor a vyrozumí včas vedoucí výprav.

Protesty

Písemně prostřednictvím vedoucího družstva tajemníkovi závodu do 30 minut od vyvěšení neoficiálních výsledků.zpět

Kontakty - sekretariát UNITOP ČR


Papírenská 6 b
160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 220 514 984
unitop@policie-sport.cz


Policejní soutěže 2013Přátelé policejního sportu,
rozběhl se seriál policejních mistrovství ČR,
mistrovství a Velkých cen UNITOP ČR
a dalších policejních soutěží a přeborů roku 2013

Termínová listina 2013

POLICEJNÍ MISTROVSTVÍ

MISTROVSTVÍ UNITOP ČR

Alpské lyžování 10.3. 2013

Sálová kopaná 28.3.2013


Velké ceny UNITOP ČR


Smlouva o spolupráciDne 3.8.2007 byla po- depsána nová smlouva o spolupráci mezi Minister- stvem vnitra české republiky a Unií tělovýchovných organizací Policie ČR (UNITOP ČR) s platností na dalších 5 let.

více informací zde


policie-sport