policie-sport policie-sport policie-sport policie-sport
policie-sport
UNITOP ČR
sipka charakteristika
sipka stanovy
sipka kluby
sipka výkonný výbor
Domácí sportovní soutěže
sipka termínovka
sipka soutěžní řád
sipka mistrovství Policie ČR
sipka mistrovství UNITOP ČR
sipka ostatní
Mezinárodní sportovní akce
sipka termínovka
sipka mistrovství světa
sipka mistrovství Evropy
sipka ostatní
Servisní informace pro SKP
sipka různé (aktuality)
sipka informace výboru
sipka ekonomika
sipka náměty klubu
sipka software ke stažení
Informace z výcviku
sipka obsah výcviku
sipka metodika
sipka testy

Policie ČR

Partneři

Česká pošta

zdravotní pojištění MV ČR

Volkswagen užitkové vozy

Škoda auto, a.s.

Letiště Praha

Skupina ČEZ

Klokočka auto

EVPÚ Defence s.r.o.

Česká přenosová soustava

Svijany

Dive Time

Budo Sport e-shop

USIP

USPE

Loga partnerů ke stažení


 policejní mistrovství ČR - 2006

kopaná - propozicezpět

26.6.2006 - 29.6.2006Organizační výbor

(1) Ředitel mistrovství plk. Mgr. Radim PRAŽÁK
(2) Zástupce ředitele mistrovství plk. Ing. Pavel KODĚRA
(3) Sportovně technický ředitel plk. Václav HABRNAL
(4) Předseda sportovně technické
a disciplinární komise (dále jen
(„STK a DK") pplk. Vladislav PALA
(5) Tajemník plk. Ing. Vladimír NOVÁK
(6) Členové organizačního výboru pplk. Ing. Miloslav CHVAJA
kpt. František KONEČNÝ
Ing. Karel ADAMIK
Miroslav FUTERKO
Jan ŘEHA
Vlastimil KANIOK
mjr. Bc. Bohdan VARYŠ
prap. Květoslav MELICHER
npor. Bc. Soňa BRADÁČOVÁ
(7) Delegát odboru sportu MV PaedDr. Jaromír VODEHNAL
(8) Delegát Unie tělovýchovných
organizací Policie ČR PaedDr. Josef HAUPT
(9) Členové STK a DK mjr. JUDr. Ladislav ŠENKEŘÍK
Pavel LAKOMÝ
(10) Lékařské zabezpečení Zdravotnický ústav P ČR správy Severomoravského kraje

Všeobecná ustanovení

(1) Policejní mistrovství České republiky 2006 v kopané (dále jen „mistrovství") ve vzájemné spolupráci pořádá odbor sportu Ministerstva vnitra (dále jen „odbor"), Policie České republiky správa Severomoravského kraje (dále jen „správa"), Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, Sportovní klub policie Ostrava a Sportovní klub policie Vsetín.
(2) Místo: Sportovní areál FC Brušperk (dále jen „Brušperk“) a areál Školního policejního střediska Frýdek – Místek (dále jen „středisko“).
(3) Datum: 26. 6. 2006 - 29. 6. 2006.
(4) Povrch: tráva.
(5) Informace k mistrovství: plk. Ing. Vladimír NOVÁK, tel.: 974680220, mobil: 724161229, fax: 974680900, e-mail: krorvs@mvcr.cz

Účastníci mistrovství

Přihláška ke stažení zde

(1) Mistrovství se zúčastní 10 družstev.
(2) Družstvo tvoří maximálně 20 osob, z toho maximálně 17 hráčů.
(3) Na základě výsledků Policejního mistrovství České republiky 2005 v kopané získala právo účasti družstva:
- Policie České republiky správa hlavního města Prahy,
- Policie České republiky správa Východočeského kraje,
- Policie České republiky služba cizinecké a pohraniční policie,
- Policie České republiky správa Severomoravského kraje,
- Policie České republiky, útvary s celorepublikovou působností,
(bez Policie České republiky služby cizinecké a pohraniční policie).
- Policie České republiky správa Jihomoravského kraje,
- Útvary Ministerstva vnitra a policejní školy,
- Policie České republiky správa Severočeského kraje,
(4) Právo účasti na mistrovství dále mají první dvě mužstva z dodatečné kvalifikace (dále jen „baráž“) .
(5) Baráž se koná 7. 6. 2006 ve sportovním areálu odboru na Markétě v Praze.
(6) Baráže se zúčastní družstva:
- Policie České republiky správa Západočeského kraje,
- Útvary Policejního prezidia České republiky,
- Policie České republiky správa Středočeského kraje,
- Policie České republiky správa Jihočeského kraje.
(7) Jednotlivá družstva, kromě těch, která postoupí z baráže, zašlou závaznou přihlášku (soupisku) nejpozději do 26. května 2006 na adresu: Policie České republiky, okresní ředitelství Frýdek-Místek, Beskydská 2061, 738 19 Frýdek-Místek, k rukám plk. Václava HABRNALA, fax 974732900.

Rozhodčí

(1) Každé družstvo uvedené v čl. 3 odst. (3) a (4), navrhne písemně pořadateli minimálně 2 rozhodčí z řad policistů nebo zaměstnanců vlastního útvaru.
(2) V návrhu bude uvedeno:
(a) soutěž v rámci Českomoravského fotbalového svazu, ve které rozhodčí rozhoduje,
(b) místo služebního, resp. pracovního zařazení.
(3) Návrhy na nominaci rozhodčích je nutné zaslat pořadateli spolu s přihláškou (soupiskou) v termínu uvedeném v čl. 3 odst. (7).
(4) Z došlých návrhů pořadatel nominuje 12 rozhodčích a 2 náhradníky, kteří se mistrovství zúčastní.
(5) O nominaci budou příslušné útvary informovány do 7. června 2006.

Prezentace

(1) Prezentace proběhne v hlavní budově střediska dne 26. 6. 2006 od 15:00 do 17:00 hodin.
(2) Účastníci mistrovství jsou povinni se prokázat:
(a) služebním průkazem policisty nebo průkazem zaměstnance Policie České republiky nebo Ministerstva vnitra ČR,
(b) lékařským potvrzením ke sportovní činnosti ne starším 12 měsíců a může být lékařem hromadně potvrzeno na soupisce družstva.
(3) Družstva předloží při prezentaci soupisku:
(a) 1x v písemné podobě (viz příloha k tomuto pokynu),
(b) 1x v elektronické podobě zpracovanou v programu MS WORD.
(4) Soupiska musí být potvrzena vedoucím družstva.

Ubytování, stravování, doprava

(1) Ubytování a stravování zajišťuje pořadatel.
(2) Ubytováni je zajištěno:
(a) v areálu střediska,
(b) v rekreačním zařízení správy v Těrlicku,
(c) ve Střední odborné škole požární ochrany ve Frýdku-Místku (dále jen
„škola“).
(3) Pokyny k ubytování a stravování obdrží vedoucí družstva při prezentaci.
(4) Stravování začíná 26. 6. 2006 večeří a končí 29. 6. 2006 snídaní pro družstva, která skončí ve skupinách na 4. a 5. místě, a 29. 6. 2006 obědem pro družstva, která se zúčastní závěrečných zápasů o umístění.
(5) Dopravu zajišťuje vysílající útvar.
(6) Parkování vozidel je zajištěno v areálu střediska a ve škole.
(7) Zpáteční dopravu rozhodčích zajistí v případě potřeby pořadatel.

Herní a časový pořad

(1) Pondělí 26. 6. 2005
14:00 - 16:30 příjezd účastníků do střediska,
15:00 - 17:00 prezentace,
17:00 prohlídka sportovišť (vedoucí družstva, trenér),
17:30 - 19:00 večeře,
19:00 - 22:00 technická porada a rozlosování turnaje ve středisku,
cca 20:30 porada rozhodčích – ve středisku.
(2) Úterý 27. 6. 2006

06:30 - 07:45 snídaně,
08:30 - 08:45 zahájení mistrovství (středisko),

09:30 - 10:40 A2 - A1 (středisko) B2 - B1 (Brušperk),
11:00 - 12:10 A4 - A3 (středisko) B4 - B3 (Brušperk),
12:00 - 14:00 oběd oběd,
14:30 - 15:40 A5 - A2 (středisko) B5 - B2 (Brušperk),
16:00 - 17:10 A1 - A4 (středisko) B1 - B4 (Brušperk),
17:30 - 18:40 A3 - A5 (středisko) B3 - B5 (Brušperk),
18:00 - 20:00 večeře.
(3) Středa 28. 6. 2006

06:30 - 07:45 snídaně

09:00 - 10:10 A2 - A4 (středisko) B2 - B4 (Brušperk),
10:30 - 11:40 A5 - A1 (středisko) B5 - B1 (Brušperk),
12:00 - 14:00 oběd oběd,
14:30 - 15:40 A3 - A2 (středisko) B3 - B2 (Brušperk),
16:00 - 17:10 A5 - A4 (středisko) B5 - B4 (Brušperk),
17:30 - 18:40 A3 - A1 (středisko) B3 - B1 (Brušperk),
18:00 - 20:00 večeře.
(4) Čtvrtek 29. 6. 2006

06:30 - 07:45 snídaně,
09:00 - 10:20 semifinále vítěz A - druhý B (středisko),
09:00 - 10:20 semifinále vítěz B - druhý A (Brušperk),
10:40 - 12:00 utkání o umístění na 5. a 6. místě (středisko),
11:15 - 13:00 oběd,
13:30 - 14:50 utkání o umístění na 3. a 4. místě (středisko),
15:10 - 16:40 finálové utkání - (středisko),
16:45 - 17:00 vyhlášení vítěze a zakončení mistrovství.

Předpis

(1) Hraje se podle platných Pravidel fotbalu Českomoravského fotbalového svazu
a ustanovení uvedených v tomto pokynu.
5

(2) V souladu s čl. 2, odst. (8) Pokynu ředitele sportu Ministerstva vnitra č. 33/2004
se na mistriovství nesmějí vytvářet společná družstva.

Výstroj

(1) Povoleny jsou kopačky gumotextilové nebo s litou podešví.
(2) Hráčům v jiných kopačkách (např. s kolíky) nebude povolen vstup na hřiště.
(3) Každé družstvo si zajistí dvě sady dresů rozdílných barev.
(4) Všichni hráči musí být vybaveni chrániči holení.

Losování

(1) Losování proběhne 26. června 2006 v 19:00 hodin – v učebně hlavní budovy střediska.
(2) Do skupin „A“ a „B“ budou nasazena družstva Policie České republiky správa Severomoravského kraje (pořadatel) a Policie České republiky správa Severočeského kraje (mistr Policie České republiky 2005 v kopané).

Hrací systém

(1) Základní část mistrovství bude sehrána ve dvou pětičlenných skupinách systémem každý s každým s hracím časem 2 x 30 minut, přestávka 10 minut.
(2) O další umístění se utkají mužstva, která se umístila ve skupinách „A“ a „B“ na
1. až 3. místě.
(3) Semifinále - hrají družstva na 1. a 2. místě skupiny „A“ a „B“ dle rozpisu.
(4) Družstva na 3. místě skupiny „A“ a „B“ hrají o umístění na 5. a 6. místě mistrovství.
(5) O umístění na dalších místech se nehraje.
(6) Družstva, která se umístí na posledních místech skupin, budou v roce 2007 účastníky „baráže“ o účast na Policejním mistrovství České republiky v kopané 2007.
(7) O umístění (včetně semifinále) je hrací čas 2 x 35 minut, přestávka 10 minut.
(8) Finále se hraje 2 x 40 minut, přestávka 10 minut.

Hodnocení výsledků

(1) O pořadí ve skupině rozhoduje
(a) počet získaných bodů,
(b) výsledek vzájemného utkání,
(c) rozdíl vstřelených a obdržených branek,
(d) vyšší počet vstřelených branek,
(e) v případě, že pořadí družstev nelze rozhodnout podle kritérií uvedených
v bodech (a) až (d), rozhoduje střelba ze značky pokutového kopu (pět sérií, dále po jedné sérii až do rozhodnutí). Každou sérii provádí za družstvo jiný hráč.
(2) Za vítězství získává družstvo 3 body, za remízu 1 bod a za prohru žádný bod.
(3) V případě dosažení nerozhodného výsledku ve finále a všech utkáních o umístění
rozhoduje střelba ze značky pokutového kopu (pět sérií, dále po jedné sérii až do
rozhodnutí), každou sérii provádí za družstvo jiný hráč až do vystřídání všech, kteří byli na hřišti v době ukončení zápasu.

Tresty

(1) Udělení 3 žlutých karet v průběhu mistrovstv í- zastavení činnosti na jedno utkání.
(2) Vyloučení po 2. žluté kartě - zastavení činnosti na jedno utkání.
(3) Vyloučení bez žluté karty - zastavení činnosti na dvě utkání.
(4) Druhé vyloučení - vyloučení z mistrovství.
(5) Žluté karty eviduje a disciplinární tresty ukládá STK a DK, která rozhoduje i v případech dalších disciplinárních provinění.
(6) Po vyloučení se předcházející žluté karty ruší.

Protesty

(1) Případné protesty uplatňuje kapitán družstva bezprostředně po utkání do zápisu o utkání ve smyslu Soutěžního řádu a Pravidel fotbalu Českomoravského fotbalového svazu.
(2) Jsou-li protesty uplatněny, hlavní rozhodčí předá zápis o utkání předsedovi STK.
(3) O protestu rozhodne STK.
(4) Rozhodnutí STK je konečné a nelze se proti němu odvolat.
(5) K projednání námitek může komise přizvat oba kapitány zúčastněných družstev, hlavního rozhodčího, asistenty rozhodčího a hráče, který se disciplinárního provinění dopustil.

ZávZávěrečná ustanoveníěrečná ustanovení

(1) První tři družstva obdrží medaile, poháry a diplomy.
(2) Vítěz získá putovní pohár policejního prezidenta a titul mistr Policie České republiky 2006 v kopané.
(3) Další družstva získají diplomy o umístění.
(4) Vyhlášen bude nejlepší střelec turnaje.zpět

Kontakty - sekretariát UNITOP ČR


Papírenská 6 b
160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 220 514 984
unitop@policie-sport.cz


Policejní soutěže 2013Přátelé policejního sportu,
rozběhl se seriál policejních mistrovství ČR,
mistrovství a Velkých cen UNITOP ČR
a dalších policejních soutěží a přeborů roku 2013

Termínová listina 2013

POLICEJNÍ MISTROVSTVÍ

MISTROVSTVÍ UNITOP ČR

Alpské lyžování 10.3. 2013

Sálová kopaná 28.3.2013


Velké ceny UNITOP ČR


Smlouva o spolupráciDne 3.8.2007 byla po- depsána nová smlouva o spolupráci mezi Minister- stvem vnitra české republiky a Unií tělovýchovných organizací Policie ČR (UNITOP ČR) s platností na dalších 5 let.

více informací zde


policie-sport