policie-sport policie-sport policie-sport policie-sport
policie-sport
UNITOP ČR
sipka charakteristika
sipka stanovy
sipka kluby
sipka výkonný výbor
Domácí sportovní soutěže
sipka termínovka
sipka soutěžní řád
sipka mistrovství Policie ČR
sipka mistrovství UNITOP ČR
sipka ostatní
Mezinárodní sportovní akce
sipka termínovka
sipka mistrovství světa
sipka mistrovství Evropy
sipka ostatní
Servisní informace pro SKP
sipka různé (aktuality)
sipka informace výboru
sipka ekonomika
sipka náměty klubu
sipka software ke stažení
Informace z výcviku
sipka obsah výcviku
sipka metodika
sipka testy

Policie ČR

Partneři

Česká pošta

zdravotní pojištění MV ČR

Volkswagen užitkové vozy

Škoda auto, a.s.

Letiště Praha

Skupina ČEZ

Klokočka auto

EVPÚ Defence s.r.o.

Česká přenosová soustava

Svijany

Dive Time

Budo Sport e-shop

USIP

USPE

Loga partnerů ke stažení


 policejní mistrovství ČR - 2006

volejbal - propozicezpět

22.6.2006Organizační výbor

(1) Ředitel mistrovství - plk. JUDr. Bohumil Bezemek
(2) Technický ředitel - mjr. Bc. Dušan Klícha
(3) Hlavní rozhodčí - Václav Aubrecht
(4) Tajemník - Zdeněk Hovorka
(5) Lékařské zabezpečení - Zdravotnický ústav P ČR Jčk České Budějovice
(6) Delegát odboru sportu Ministerstva vnitra - Mgr. Tomáš Zezula
(7) Delegát Unie tělovýchovných organizací Policie ČR - Mgr. Petra Drbohlavová

Všeobecná ustanovení

(1) Policejní mistrovství ČR ve vzájemné spolupráci pořádají - Ministerstvo vnitra odbor sportu, Policie České republiky správa Jihočeského kraje (dále jen správa), Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky a sportovní klub policie České Budějovice (dále jen klub).

(2) Místo konání - České Budějovice, sportovní areál TJ Meteor, Kollárova č. 36. České Budějovice - Rožnov.

(3) Datum konání - 22. června 2006.

(4) Informace o soutěži - Jitka Tušková, tel. 836 213, mob. 728 756 496
mjr. Bc Dušan Klícha, tel. 221 207, mob. 602 422 301,
e-mail: piscjv@mvcr.cz

Přihlášky

Přihláška ke stažení zde

(1) Přihlášky zasílejte:
(a) poštou na adresu: Ministerstvo vnitra odbor sportu, organizační oddělení,
Za Císařským mlýnem 1063, Praha 7
(b) faxem: 974 836 203
(c) e-mailem: sportmv@mvcr.cz

(2) Termín uzavření příjmu přihlášek je 15. červen 2006.

(3) Na přihlášky doručené po uvedeném termínu nebude brán zřetel.

Prezentace

(1) Prezentace proběhne ve sportovním areálu TJ Meteor České Budějovice
22. června 2006 v 8.00 - 8.30 hod.

(2) Při prezentaci jsou účastníci povinni se prokázat:
(a) služebním průkazem policisty, resp. zaměstnance Ministerstva vnitra nebo
Policie České republiky;
(b) potvrzením o lékařské prohlídce ke sportovní činnosti (ne starším 12 měsíců).

(3) V případě nesplnění podmínek uvedených v odstavci (2) nebude účastníkovi umožněn start.

(4) Bez předložení soupisky družstva při prezentaci nebude družstvo zařazeno do
turnaje.

Ubytování, stravování a doprava

(1) Ubytování bude zajištěno na základě předchozího požadavku - do termínu uzávěrky
přihlášek na ubytovně správy, Pražská tř., České Budějovice (z důvodu omezené kapacity ubytovny jen pro výpravy vzdálené nad 150 km. ).

(2) Stravování hradí účastníkům pořadatel a je zajištěno dne 22.6.2006 formou teplé stravy.

(3) Dopravu zajišťuje vysílající útvar.

Počet účastníků

Výpravu tvoří maximálně (10 hráčů + 1 vedoucí, 10 hráček + 1 vedoucí, 1 řidič).

Časový pořad

(1) 21. 6. 2006 příjezd ubytovaných účastníků.

(2) 22. 6. 2006 8.00 - 8.30 hod. prezentace závodníků
8.30 hod. porada vedoucích, losování soutěží
8.45 hod. nástup družstev, zahájení soutěží
cca 18.00 hod. vyhlášení výsledků, ukončení mistrovství

Základní ustanovení

Hraje se podle platných mezinárodních pravidel FIBV (bez podavačů míčů), Pokynu ředitele odboru sportu MV č.33/2004 (Soutěžní řád resortních sportovních soutěží), rozpisu a pravidel mistrovství uvedených v tomto pokynu.

Systém soutěže

(1) Hrací systém bude určen podle počtu přihlášených družstev na poradě vedoucích.
(2) Losování zápasů do jednotlivých skupin bude provedeno organizačním výborem
16. června 2006 v 10.00 hod. v budově klubu, Kubalova ul. č. 25.

Protesty

Případné protesty se podávají písemně prostřednictvím vedoucího družstva k řediteli mistrovství - do 30 minut po ukončení zápasu.

Závěrečná ustanovení

(1) Putovní pohár ředitele OS MV do trvalého držení získává družstvo v případě, že 3x po sobě obhájí titul mistr Policie ČR ve volejbalu.

(2) Družstva musí mít na rozehrání vlastní míče.zpět

Kontakty - sekretariát UNITOP ČR


Papírenská 6 b
160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 220 514 984
unitop@policie-sport.cz


Policejní soutěže 2013Přátelé policejního sportu,
rozběhl se seriál policejních mistrovství ČR,
mistrovství a Velkých cen UNITOP ČR
a dalších policejních soutěží a přeborů roku 2013

Termínová listina 2013

POLICEJNÍ MISTROVSTVÍ

MISTROVSTVÍ UNITOP ČR

Alpské lyžování 10.3. 2013

Sálová kopaná 28.3.2013


Velké ceny UNITOP ČR


Smlouva o spolupráciDne 3.8.2007 byla po- depsána nová smlouva o spolupráci mezi Minister- stvem vnitra české republiky a Unií tělovýchovných organizací Policie ČR (UNITOP ČR) s platností na dalších 5 let.

více informací zde


policie-sport