policie-sport policie-sport policie-sport policie-sport
policie-sport
UNITOP ČR
sipka charakteristika
sipka stanovy
sipka kluby
sipka výkonný výbor
Domácí sportovní soutěže
sipka termínovka
sipka soutěžní řád
sipka mistrovství Policie ČR
sipka mistrovství UNITOP ČR
sipka ostatní
Mezinárodní sportovní akce
sipka termínovka
sipka mistrovství světa
sipka mistrovství Evropy
sipka ostatní
Servisní informace pro SKP
sipka různé (aktuality)
sipka informace výboru
sipka ekonomika
sipka náměty klubu
sipka software ke stažení
Informace z výcviku
sipka obsah výcviku
sipka metodika
sipka testy

Policie ČR

Partneři

Česká pošta

zdravotní pojištění MV ČR

Volkswagen užitkové vozy

Škoda auto, a.s.

Letiště Praha

Skupina ČEZ

Klokočka auto

EVPÚ Defence s.r.o.

Česká přenosová soustava

Svijany

Dive Time

Budo Sport e-shop

USIP

USPE

Loga partnerů ke stažení


 policejní mistrovství ČR - 2006

soutěž psovodů se služeb. psy - propozicezpět

10.9.2006 - 15.9.2006Organizační výbor

(1) Ředitel mistrovství: pplk. Ing. Jiří Navrátil
(2) Technický ředitel: pplk. Oldřich Šnytr
(3) Hlavní rozhodčí: por. Jiří Hammer
(4) Tajemník mistrovství: mjr. Bc. Jaroslav Labuta
pplk. Vojtěch Vitásek
mjr. Roman Janata
(5) Člen: kpt. Jiří Lasík
(6) Vedoucí techn. družstva: nprap. Antonín Skyba
(7) Lékařské zabezpečení: lékař zdravotnického ústavu Policie České republiky správy Západočeského kraje
(8) Veterinární lékař: MVDr. Milan Decker
(9) Delegát odboru sportu: Mgr. Petra Drbohlavová
(10) Delegát Unie tělovýchovných organizací Policie ČR: Ing. Josef Goga

Další organizační pracovníci

(1) Ekonom mistrovství – o. p. Zdena Jandová
(2) Proviantní zajištění – o. p. Miroslav Prášil
(3) Materiálně-technické zajištění – o. p. Jana Baťková
(4) Vedoucí dopravy – o. p. Vladimír Martínek
(5) Sčítací komise – o. p. Anežka Svobodová, o. p. Markéta Sojková
(6) Rozhodčí – mjr. Stanislav Beníšek, pplk. Vilém Babička, mjr. Miloš Kjeronský, mjr. Luboš Jánský, mjr. Petr Jelínek, kpt. Richard Haas, kpt. Rostislav Štěpánek, mjr. Jaroslav Mareček
(7) Figuranti - prap. René Konečný, o. p. Martin Skřenek, o. p. Milan Římek
(8) Kladeči stop – pprap. Martin Matoušek, por. Vítězslav Vlk, prap. Martin Klouček, prap. Klára Adámková, o.p. Ladislav Kučera, npor. Josef Vrtělka, prap. Zdeněk Kovář, npor. Milan Kulštrunk, ppor. Ladislav Garbulinski, nprap. Vladimír Došek
(9) Řidiči – npor. Ivan Metoděj, o.p. Radovan Zavadil, o.p. Mojmír Dvořák
(10) Technické družstvo – nprap. Roman Končel – pachové práce
kpt. Jaromír Vácha – cviky poslušnosti
prap. Radek Fuksa – cviky obrany
npor. Jaroslav Slabý + frekventanti 5 měsíčního kurzu
(11) Poskytování informací veřejnosti a médiím je pověřen - pplk. Ing. Jiří Navrátil
pplk. Vojtěch Vitásek

Všeobecná ustanovení

(1) Policejní mistrovství ČR (dále jen „mistrovství“) ve vzájemné spolupráci pořádají - Ministerstvo vnitra odbor sportu (dále jen „odbor“), Policejní prezidium České republiky odbor služební kynologie a hipologie Praha (dále jen „prezidium“), Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky (dále jen „UNITOP ČR“) a Sportovní klub policie Prezidium Praha (dále jen „SKP Prezidium“).

(2) Technické provedení – prezidium.

(3) Místo konání – Bálková - výcvikové středisko psovodů a služebních psů prezidia (dále jen „středisko“).

(4) Datum konání – 10. – 15. září 2006.

(5) Informace k soutěži – pplk. Ing. Jiří Navrátil, služební telefon 836 638,
mobil 725 190 022

Přihlášky

Přihláška ke stažení zde

(1) Přihlášky se zasílají:
(a) písemně na adresu:
Policejní prezidium České republiky odbor služební kynologie a hipologie Praha, poštovní schránka 62/KH, Strojnická 27, 170 89 Praha 7;
(b) faxem – č. faxu 974 836 641.

(2) Termín uzavření příjmu přihlášek je 20. srpen 2006.

(3) Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel.

(4) Všechny krajské správy Policie České republiky, správa hlavního města Prahy a Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie vyšlou na mistrovství jedno družstvo, které tvoří 4 soutěžící, 1 vedoucí a 1 osoba technického doprovodu.

Prezentace

(1) Prezentace proběhne ve středisku10. září 2006 do 17.00 hod.

(2) Při prezentaci jsou účastníci povinni prokázat se:
(a) služebním průkazem policisty
(b) potvrzením o lékařské prohlídce ne starší 7 dnů s klauzulí, že závodník je schopen účasti na PM ČR 2006
(c) vedoucí družstva předloží při přejímce služebních psů příslušné veterinární osvědčení pro přesun ne starší 3 dnů.

(3) V případě nesplnění podmínky uvedené v odstavci (2) nebude účastníkovi
umožněn start.

Podmínky účasti

(1) Policisté startují ve služebním stejnokroji – vzor 92.

(2) Účastníci jsou povinni řídit se v průběhu mistrovství pokyny pořadatelů.

Čl. 7
Ubytování a stravování

(1) Ubytování je zajištěno pořadatelem pouze pro stanovený počet účastníků (viz čl. 4) v ubytovně ve středisku.

(2) Stravování je zajištěno ve středisku počínaje večeří 10. září 2006, konče snídaní 15. září 2006.

(3) Stravování hradí účastníkům prezidium.

Ustájení a krmivo

(1) Krmivo pro služební psy si účastníci zajišťují sami.

(2) Ustájení služebních psů správy Jihočeského kraje a správy hl. m. Prahy je zajištěno v kotcích výcvikového střediska Bálková, ostatní účastníci mistrovství si ustájí sl. psy ve vlastních technických prostředcích ve vyhrazeném prostoru střediska.

Doprava

(1) Dopravu do místa konání a zpět zajišťuje vysílající útvar.

(2) Dopravu v místě zajistí pořadatel pouze pro závodníky a činovníky mistrovství.

(3) Doprava v místě je povolena pouze služebním vozidlům.

Časový pořad

10.9. 2006
do 17.00 hod - prezentace
19.00 hod - technická porada vedoucích družstev - předání časového harmonogramu

Předpis

(1) Závodí se v souladu s Pokynem ředitele odboru sportu MV č. 33/2004 (Soutěžní řád resortních sportovních soutěží), s rozpisem mistrovství uvedených v tomto pokynu a Pokynem vedoucího odboru služební kynologie a hipologie Policejního prezidia ČR č. 5/2006.

(2) Pravidla jednotlivých disciplín a vyhodnocování budou sdělena před závodem.

Kategorie a disciplíny

(1) Kategorie: a) pátrací pes;
b) hlídkový pes.

(2) Disciplíny: a) nejlepší obranář;
b) nejlepší stopař;
c) nejlepší poslušnost.

(3) Soutěží jednotlivci a čtyřčlenná družstva.

(4) V soutěži družstev bude nejlepšímu družstvu udělen putovní pohár.

Losování

Bude provedeno po prezentaci účastníků na technické poradě.

Závěrečná ustanovení

(1) Tento pokyn nabývá účinností dnem vydání.

(2) Platnost pokynu končí 15. září 2006 uskutečněním Policejního mistrovství ČR 2006 psovodů se služebními psy.

(3) Pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny, které budou upřesněny na technické poradě 10. září 2006.

(4) Protesty lze podávat pouze písemně prostřednictvím vedoucího družstva a v souladu s Pokynem vedoucího odboru služební kynologie a hipologie Policejního prezidia ČR č. 5/2006 a se Soutěžním řádem resortních sportovních soutěží.zpět

Kontakty - sekretariát UNITOP ČR


Papírenská 6 b
160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 220 514 984
unitop@policie-sport.cz


Policejní soutěže 2013Přátelé policejního sportu,
rozběhl se seriál policejních mistrovství ČR,
mistrovství a Velkých cen UNITOP ČR
a dalších policejních soutěží a přeborů roku 2013

Termínová listina 2013

POLICEJNÍ MISTROVSTVÍ

MISTROVSTVÍ UNITOP ČR

Alpské lyžování 10.3. 2013

Sálová kopaná 28.3.2013


Velké ceny UNITOP ČR


Smlouva o spolupráciDne 3.8.2007 byla po- depsána nová smlouva o spolupráci mezi Minister- stvem vnitra české republiky a Unií tělovýchovných organizací Policie ČR (UNITOP ČR) s platností na dalších 5 let.

více informací zde


policie-sport