policie-sport policie-sport policie-sport policie-sport
policie-sport
UNITOP ČR
sipka charakteristika
sipka stanovy
sipka kluby
sipka výkonný výbor
Domácí sportovní soutěže
sipka termínovka
sipka soutěžní řád
sipka mistrovství Policie ČR
sipka mistrovství UNITOP ČR
sipka ostatní
Mezinárodní sportovní akce
sipka termínovka
sipka mistrovství světa
sipka mistrovství Evropy
sipka ostatní
Servisní informace pro SKP
sipka různé (aktuality)
sipka informace výboru
sipka ekonomika
sipka náměty klubu
sipka software ke stažení
Informace z výcviku
sipka obsah výcviku
sipka metodika
sipka testy

Policie ČR

Partneři

Česká pošta

zdravotní pojištění MV ČR

Volkswagen užitkové vozy

Škoda auto, a.s.

Letiště Praha

Skupina ČEZ

Klokočka auto

EVPÚ Defence s.r.o.

Česká přenosová soustava

Svijany

Dive Time

Budo Sport e-shop

USIP

USPE

Loga partnerů ke stažení


 policejní mistrovství ČR - 2006

policejní víceboj - propozicezpět

25.9.2006 - 27.9.2006Organizační výbor

(1) Ředitel mistrovství: plk. Ing. Petr Hostek
(2) Hlavní rozhodčí: mjr. Přemysl Truxa, prom. práv.
(3) Tajemník mistrovství: Bc. Pavlína Zuzánková
(4) Lékařské zabezpečení: Zdravotní ústav Policie ČR správy Středočeského kraje

Další organizační pracovníci

(1) Vrchní rozhodčí na střelnici: pprap. Petr Vostoupal
(2) Vrchní rozhodčí plavání: mjr. Milan Kubošek
(3) Vrchní rozhodčí běhu: por. Pavel Truxa
(4) Vrchní rozhodčí překážkové dráhy: pprap. Petr Vostoupal
(5) Vrchní rozhodčí písemného testu: Petra Kučerová
(6) Výpočetní technika: Milan Frolík
(7) Delegát Unie tělovýchovných organizací policie ČR: Mgr. Petra Drbohlavová
(8) Delegát odboru sportu Ministerstva vnitra ČR: Mgr. Jindra Budweiserová

Všeobecná ustanovení

(1) Policejní mistrovství ČR v policejním víceboji (dále jen „mistrovství“) ve vzájemné spolupráci pořádají – Ministerstvo vnitra odbor sportu (dále jen „odbor“), Policejní prezidium ČR (dále jen „prezidium“), Policie ČR správa Středočeského kraje (dále jen „správa“), Unie tělovýchovných organizací Policie ČR a Sportovní klub policie Stromovka Praha.

(2) Technické provedení – správa, prezidium

(3) Místo konání – Solenice, střelnice Hradištko, areál VZ Měřín, areál hasičů Votice

(4) Datum konání – 25. - 27. září 2006

(5) Informace k soutěži: mjr. Přemysl Truxa, prom. práv.– tel. 974 861 502
Bc. Pavlína Zuzánková – tel. 974 834 382

(6) Podmínky účasti:
a) mistrovství se mohou účastnit pouze příslušníci Policie ČR;
b) na soutěži smí být použita pouze služební zbraň s přidělenými doplňky.

Přihlášky

Přihláška ke stažení zde

(1) Přihlášky se zasílají:
(a) poštou – na adresu: Policejní prezidium ČR, skupina vzdělávání, služební přípravy a sportu, Praha;
(b) faxem – č. faxu 974 834 729;
(c) e-mail – pp.svsps.zuzankova@pcr.cz.

(2) Termín uzavření příjmu přihlášek je 14. září 2006.

(3) Po stanoveném termínu je přihlášky možné zasílat výjimečně a pouze na základě předchozí dohody s tajemníkem mistrovství.

Počet účastníků

(1) Ředitelé Policie ČR správ krajů a ředitel Policie ČR správy hl. m. Prahy zabezpečí vyslání jednoho popř. dvou kompletních družstev.

(2) Útvary MV a policejních škol, organizační články prezidia a ředitelé Policie ČR útvarů s celorepublikovou působností zabezpečí vyslání jednoho družstva.

(3) Družstvo tvoří 3 muži - 1 muž z 1. věkové kategorie, 1 muž z 2. věkové kategorie, 1 muž z 3. věkové kategorie + 1 žena, jeden z nich bude bude plnit funkci vedou-
cího družstva.

(4) Vedoucí družstva:
a) se účastní porad s organizátory mistrovství;
b) zastupuje družstvo při případných protestech.

Kategorie

Dle věku:
(1) Muži:
a) I. věková kategorie - do 30 let včetně (nar. 1976 a mladší);
b) II. věková kategorie - 31 - 40 let včetně (nar. 1975 až 1966);
c) III. věková kategorie - 41 let a starší (nar. 1965 a starší).

(2) Ženy:
bez rozdílu věku.

Prezentace

(1) Prezentace proběhne 25. září 2006 do 17.00 hod. v rekreačním objektu Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra v Solenicích (dále jen „Solenice“).

(2) Při prezentaci jsou účastníci povinni prokázat se:
(a) služebním průkazem policisty;
(b) potvrzením o lékařské prohlídce (ne starší 12 měsíců).

(3) V případě nesplnění podmínek uvedených v odstavci (2) nebude účastníkovi umožněn start.

Ubytování, stravování, doprava

(1) Ubytování je zajištěno pořadatelem v Solenicích.

(2) Stravování je zajištěno počínaje večeří 25. září 2006, konče obědem 27. září 2006.

(3) Stravování účastníků je hrazeno pořadatelem.

(4) Dopravu do místa konání a zpět zajišťuje vysílající útvar.

Časový pořad

(1) 25. 9. 2006 do 17:00 příjezd všech výprav do Solenic, prezentace účastníků, ubytování dle pokynů pořadatele
18:00 večeře
19:00 porada všech účastníků mistrovství

(2) 26. 9. 2006 06:30 snídaně
07:30 odjezd I. věkové kategorie + ženy na střelnici služebním autobusem
08:00 II. a III. věková kategorie písemný test v Solenicích
08:45 zahájení střelby a běhu I. věkové kategorie + ženy
09:15 odjezd II. a III. věkové kategorie na střelnici
10:30 střelba a běh II. a III. věkové kategorie
12:00 plavání I. věková kategorie + ženy
13:30 plavání II. a III. věková kategorie, testy I. věková
kategorie + ženy v Měříně
16:00 odjezd do Solenic
18:00 večeře
19:00 porada vedoucích

(3) 27. 9. 2006 06:30 snídaně
07:30 odjezd do Votic
08:45 zahájení překážkové dráhy všech skupin
12:30 vyhlášení výsledků, ukončení mistrovství

Vybavení závodníků

(1) Přidělená služební pistole, 2 zásobníky, pouzdro, opasek, pouta.

(2) Služební střelivo do pistole v počtu 24 kusů pro jednoho střelce zajišťuje vysílající útvar.

(3) Ústroj – uvedeno u jednotlivých disciplín.

(4) Každý účastník musí být vybaven chrániči sluchu a brýlemi. Bez těchto ochranných pomůcek nebude připuštěn do soutěže.

Předpis

Závodí se podle pokynu ředitele odboru sportu Ministerstva vnitra č. 33/2004 (Soutěžní řád resortních sportovních soutěží), rozpisu a pravidel mistrovství uvedených v tomto pokynu.

Popis soutěže

(1) Policejní víceboj je soutěž jednotlivců a družstev.

(2) Disciplíny:
a) praktická střelba;
b) běh neznámým terénem za pomoci mapy;
c) plavání (záchrana tonoucího);
d) překážková dráha;
e) písemný test - znalost zákona č. 283/1991 Sb. o Polici ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Praktická střelba

(1) 2 terče: a) figura s pásmy 5, 4, 3, 2 – terč evidenční číslo 4 (dále jen “terč č. 4“);
b) pachatel za překážkou - terč evidenční číslo 2 (dále jen „terč č. 2“).

(3) Vzdálenost terčů 10 m.

(2) Počet nábojů 2 x 12.

(3) Popis soutěže:
a) policista na povel vybíhá směrem k pevné bariéře - vzdálenost cca 10 m;
b) zřetelně a důrazně provede verbální výzvu s výstrahou;
c) skryt za bariérou střílí pravou rukou, vstoje, jednoruč, z pravé strany bariéry, a to způsobem 2 x na terč č. 4 a 2 x na terč č. 2;
d) poté přendává zbraň do levé ruky a střílí z levé strany opět stejným způsobem 2 x 2 rány;
e) zaklekne a následně střílí 2 x 2 rány z pravé strany pravou rukou z kleku (u levá- ků zrcadlově);
f) schován za bariérou zbraň přebije, bezpečným způsobem vypustí kohout do přední polohy a uloží pistoli do pouzdra;
g) zajistí zbraň v pouzdře tak, aby nemohla vypadnout;
h) následuje běh na vzdálenost cca 80 m - pronásledování pachatele;
i) asi v polovině trati policista provádí pád vpřed kotoulem přes rameno;
j) po doběhnutí zpět na palebnou čáru policista tasí pistoli a střílí s promáčknutím nebo natažením kohoutu 2 x 2 rány obouruč vstoje, 2 x 2 rány vkleče a 2 x 2 vleže.
(4) Měří se celkový čas od povelu do vystřelení posledního náboje na celé sekundy.

(5) Penalizace:
a) nevyhovující verbální výzva - 15 sekund;
b) vypadnutí zbraně při běhu nebo kotoulu - 30 sekund;
c) při špatném krytí za bariérou - 15 sekund.

(6) Hodnocení:
a) počet bodů se u terče č. 4 počítá součtem bodů v pásmu 5, 4, 3, a 2;
b) počet bodů u terče č. 2 se za každý zásah pachatele počítají 4 body, rozhraní pachatel - překážka 0 bodů, zásah překážky - odečtení 4 bodů;
c) celkový výsledek je podíl součtu bodů na obou terčích/časem x 1.000.

d) při rovnosti výsledku vyhrává policista s vyšším počtem pětibodových zásahů v terči č. 4.

Běh neznámým terénem za pomoci mapy

(1) Ústroj a vybavení:
a) služebně-pracovní stejnokroj vzor 92, nebo tričko a kalhoty;
b) boty vzor 82, nebo kotníčkové boty s vysokou pevnou podrážkou;
c) opasek;
d) pistole;
e) pouta;
f) mapa v měřítku 1:25.000 (1:10.000).

(2) Délka trasy - 3 až 4 km.

(3) Popis soutěže:
a) policista obdrží 5 minut před startem mapu s vyznačením trasy a kontrolních bodů;
b) na pokyn startuje a běží dle mapy;
c) kontrolní body musí absolvovat ve stanoveném pořadí;
d) na jednom z kontrolních bodů bude policista provádět praktickou ukázku první pomoci. Správnost provedení hodnotí odborný zdravotník.

(4) Penalizace:
a) za špatně provedenou první pomoc - až 2 minuty. Výši penalizace zdůvodní zdravotník konkretizováním nedostatků;
b) za poskytnuté rady rozhodčí na kontrolním bodě - 30 sekund;
c) za neproběhnutí kontroly nebo jejich neproběhnutí ve stanoveném pořadí - diskvalifikace v disciplíně;
d) nedodržení stanoveného časového limitu, který bude stanoven před soutěží - diskvalifikace v disciplíně.
e) Ztráta pistole nebo pout - diskvalifikace v disciplíně.

(5) Hodnocení: Počítá se celkový čas proběhnutí vyznačené trasy.

Plavání

(1) Délka trati - 50 m.

(2) Ústroj - plavky.

(3) Plavecké brýle nejsou povoleny.

(4) Popis soutěže:
a) start z mělké strany bazénu po nohou - skok do neznámé vody;
b) plavání 25 m volným způsobem;
c) plavec musí po celou dobu sledovat „tonoucího“;
d) ponoření a vylovení 3 kg zátěže z hloubky cca 2 m - při vynoření se lze jedenkrát odrazit ode dna;
e) vynoření nad hladinu a přeplavání se zátěží zpět - vzdálenost 25 m;
f) plavec vleže na zádech přidržuje zátěž a plave pomocí prsových nebo
kraulových nohou;
g) zátěž přidržuje oběma rukama, popř. jednou rukou a druhou si pomáhá při plavání;
h) ve vyznačeném prostoru cca 3 až 5 m před cílem se lze dotýkat nohama dna.

(5) Penalizace:
a) za každé odražení se nohou ode dna mimo vyznačený prostor před cílem
- 10 sekund;
b) při 6 a více dotknutích se nohou dna - 1 minuta;
c) pokud plavec nesleduje tonoucího - při plavání ponořuje obličej - 10 sekund;
d) diskvalifikace - za nevylovení a nedopravení zátěže do cíle.

(6) Hodnocení: Celkový čas od startovního povelu po vyhození zátěže na břeh.

Překážková dráha

(1) Ústroj a vybavení:
a) služebně-pracovní stejnokroj vzor 92, nebo tričko a kalhoty;
b) boty vzor 82, nebo kotníčkové boty s vysokou pevnou podrážkou;
c) opasek;
d) pistole;
e) pouta.

(2) Délka dráhy cca 400 metrů.

(3) Popis překážek:
a) pevná bariéra 2 m - minimálně 2 pokusy;
b) šplh na laně, popř. tyči 4 - 5 m - minimálně jeden pokus;
c) lávka;
d) konstrukce pro plížení;
e) před cílem zaútočí na policistu figurant, policista svede figuranta na zem a provede spoutání.

(4) Penalizace:
a) nezdolání bariéry 30 sekund;
b) nevyšplhání - 60 sekund;
c) částečně nezvládnutý chvat v závěru - drobný nedostatek -15 sekund;
d) nesprávně provedený chvat - 60 sekund.

(5) Hodnocení: Celkový čas je měřen od startovního pokynu po nasazení pout.

Písemný test

(1) Popis testu:
a) otázky se týkají zejména znalosti paragrafů 38, 39, 39a, 40, ale i ostatních paragrafů zákona č. 283/1991 Sb. o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů;
b) policisté budou označovat správnou odpověď, která bude doslovným paragrafo- vým zněním;
c) při rovnosti počtu správných odpovědí rozhoduje čas odevzdání testu.

(2) Hodnocení:
a) 1. místo 0 bodů;
b) 2. místo 2 body;
c) 3. místo 3 body atd.

Celkové hodnocení

(1) Vítězí policista s nejnižším počtem bodů v součtu všech disciplin. Při rovnosti bodů bude o vítězi rozhodovat lepší umístění ve střelbě.

(2) Pokud je policista v některé disciplíně diskvalifikován, bude hodnocen jako poslední soutěžící.

Bezpečnostní pravidla

(1) Zbraň musí být mimo vymezené prostory v pouzdře, vybitá, bez náboje v nábojové komoře, bez zásobníku, se spuštěným kohoutem.

(2) Manipulace se zbraní a municí je povolena pouze na povel rozhodčích na určeném stanovišti.

(3) Při porušení bezpečnostních pravidel bude účastník diskvalifikován.

Protesty

Protesty se podávají písemně, prostřednictvím vedoucího družstva hlavnímu rozhodčímu, nejpozději do 20 minut po neoficiálním vyhlášení výsledků.

Závěrečná ustanovení

(1) Organizátor si vyhrazuje právo v případě potřeby provést změny oproti rozpisu.

(2) Případné změny budou oznámeny a upřesněny na technické poradě vedoucích družstev před zahájením jednotlivých soutěží.zpět

Kontakty - sekretariát UNITOP ČR


Papírenská 6 b
160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 220 514 984
unitop@policie-sport.cz


Policejní soutěže 2013Přátelé policejního sportu,
rozběhl se seriál policejních mistrovství ČR,
mistrovství a Velkých cen UNITOP ČR
a dalších policejních soutěží a přeborů roku 2013

Termínová listina 2013

POLICEJNÍ MISTROVSTVÍ

MISTROVSTVÍ UNITOP ČR

Alpské lyžování 10.3. 2013

Sálová kopaná 28.3.2013


Velké ceny UNITOP ČR


Smlouva o spolupráciDne 3.8.2007 byla po- depsána nová smlouva o spolupráci mezi Minister- stvem vnitra české republiky a Unií tělovýchovných organizací Policie ČR (UNITOP ČR) s platností na dalších 5 let.

více informací zde


policie-sport