policie-sport policie-sport policie-sport policie-sport
policie-sport
UNITOP ČR
sipka charakteristika
sipka stanovy
sipka kluby
sipka výkonný výbor
Domácí sportovní soutěže
sipka termínovka
sipka soutěžní řád
sipka mistrovství Policie ČR
sipka mistrovství UNITOP ČR
sipka ostatní
Mezinárodní sportovní akce
sipka termínovka
sipka mistrovství světa
sipka mistrovství Evropy
sipka ostatní
Servisní informace pro SKP
sipka různé (aktuality)
sipka informace výboru
sipka ekonomika
sipka náměty klubu
sipka software ke stažení
Informace z výcviku
sipka obsah výcviku
sipka metodika
sipka testy

Policie ČR

Partneři

Česká pošta

zdravotní pojištění MV ČR

Volkswagen užitkové vozy

Škoda auto, a.s.

Letiště Praha

Skupina ČEZ

Klokočka auto

EVPÚ Defence s.r.o.

Česká přenosová soustava

Svijany

Dive Time

Budo Sport e-shop

USIP

USPE

Loga partnerů ke stažení


 policejní mistrovství ČR - 2006

lyžování - propozicezpět

20.2.2006 - 22.2.2006

Rozpis

Organizační výbor

(1) Ředitel závodu: plk. JUDr. Jindřich Urban
(2) Zástupce ředitele mistrovství plk. Mgr. Stanislav Rejchrt
(2) Technický ředitel: mjr. JUDr. Přemek Vodseďálek
(3) Hlavní rozhodčí: kpt. Jiří Rázek
(4) Tajemník mistrovství: mjr. Mgr. Vladimír Urban
(5) Zástupce SKP Harrachov: kpt. Petr Kožíšek
(6) Delegát odboru sportu Ministerstva vnitra: Mgr. Petra Drbohlavová
(7) Delegát Unie tělovýchovných organizací Policie ČR: Jindřich Janáček

Všeobecná ustanovení

(1) Policejní mistrovství České republiky 2006 v lyžování s mezinárodní účastí (dále jen „mistrovství“) ve vzájemné spolupráci pořádají - Ministerstvo vnitra odbor sportu, Policie České republiky služba cizinecké a pohraniční policie (dále jen „služba“), Unie tělovýchovných organizací Policie ČR, Sportovní klub policie Harrachov (dále jen „klub“).
(2) Místo konání mistrovství – Harrachov.
(3) Termín konání mistrovství – 20. - 22. 2. 2006.
(4) Informace k mistrovství: mjr. Mgr. Vladimír Urban, tel. 974 841 800
mob. 725 190 077
Mgr. Petra Drbohlavová, tel. 974 836 218
mob. 602 253 835

Přihlášky

(1) Přihlášky se zasílají nejpozději do 6. 2. 2006 na přiloženém tiskopise:
a) písemně na adresu: P ČR ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Praha, mjr. Mgr. Vladimír Urban
b) faxem: 974 841 068, služ. fax: 841 068
c) e-mail: kriz_rizeni@mail.cpp.ols.aa
(2) Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel.
(3) Přihlásit lze maximálně 8 osob včetně řidiče a vedoucího družstva.
(4) Na přihlášku uveďte jména případných náhradníků.
(5) V případě, že nebude určený počet míst účastníků výprav plně obsazen, pořadatel rozhodne o jejich doplnění případnými náhradníky a oznámí telefonicky vedoucímu výpravy.

Prezentace

(1) Prezentace proběhne 20. 2. 2006 od 10.00 hod. do 12.00 hod. v biatlonovém areálu klubu (dále jen „areál“).
(2) Při prezentaci se musí účastníci prokázat:
a) služebním průkazem příslušníka Policie ČR (dále jen „policista“), resp. zaměstnance Policie ČR nebo Ministerstva vnitra (dále jen „zaměstnanec“)
b) potvrzením o lékařské prohlídce ke sportovní činnosti (ne starší 12 měsíců)
(3) V případě nesplnění těchto podmínek nebude závodníkovi umožněn start.

Ubytování, stravování, doprava

(1) Ubytování a stravování zajišťuje klub.
(2) Pokyny k ubytování obdrží vedoucí družstva při prezentaci.
(3) Stravování začíná obědem 20. 2. 2006 a končí obědem 22. 2. 2006.
(4) Dopravu zajišťuje vysílající útvar.
(5) Pro vzdálenější výpravy lze zajistit, po předběžném projednání s tajemníkem mistrovství, ubytování na vlastní náklady již na den 19. 2. 2006.

Zdravotní zabezpečení

(1) Zdravotní zabezpečení zajišťuje služba.


(2) Stanoviště lékaře bude upřesněno při prezentaci.

Časový pořad

(1) 20. 2. 2006 10.00 – 12.00 prezentace účastníků v areálu
12.00 oběd
13.30 technická porada, losování v areálu
14.30 kvalifikace na sprint volnou technikou
muži, ženy - 1500 m
15.30 – 16.30 trénink
18.00 večeře
19.00 technická porada, losování v areálu
(2) 21. 2. 2006 7.00 – 8.00 snídaně
9.30 intervalový závod klasickou technikou
muži 15 km, ženy 6 km
12.00 oběd
14.30 rychlostní závod
18.00 večeře
19.00 technická porada, losování v areálu
(3) 22. 2. 2006 6.30 – 7.30 snídaně
9.00 start smíšených štafet
11.30 slavnostní vyhlášení výsledků
12.30 oběd, odjezd výpravPravidla

Předpis

Závodí se podle pravidel lyžování Svazu lyžařů České republiky, Pokynu ředitele odboru sportu MV č. 33/2004 (Soutěžní řád resortních sportovních soutěží), těchto pravidel a rozpisu mistrovství.

Kategorie

Dle věku:
(1) Muži:
a) 1. věková kategorie (dále jen „kategorie“) – do 35 let včetně (nar. 1971 a mladší)
b) 2. kategorie – 36 až 45 let včetně ( nar. 1970 až 1961)
c) 3. kategorie – 46 let a starší (nar. 1960 a starší).

(2) Ženy:
a) 1. kategorie – do 35 let včetně (nar. 1971 a mladší)

b) 2. kategorie – 36 let a starší (nar. 1970 a starší).

(3) Hosté – zahraniční účastníci mistrovství.
(4)

Výstroj

Výstroj: sportovní (pro běh na lyžích)

Disciplíny

(1) Závod mužů – jednotlivců – 15 km klasickou technikou (dle kategorií).
(2) Závod žen – jednotlivkyň – 6 km klasickou technikou (dle kategorií).
(3) Rychlostní závod mužů – jednotlivců – 1500 m volnou technikou (dle kategorií).
(4) Rychlostní závod žen – jednotlivců – 1500 m volnou technikou (dle kategorií).
(5) Závod smíšených štafet (3 muži, 1 žena) – 1. úsek 6 km klasickou technikou, 2. úsek 6 km volnou technikou, 3. a 4. úsek 10 km volnou technikou.

Popis závodu smíšených štafet

(1) Závod probíhá klasickou technikou a volnou technikou podle pravidel lyžování.

(2) Zastoupení ve štafetách: 1 muž z 1. kategorie, 1 muž z 2. kategorie, 1 muž ze 3. kategorie, 1 žena bez rozdílu kategorie.

(3) Do soutěže štafet budou zařazeny pouze štafety tvořené reprezentanty jednoho vysílajícího útvaru.

(4) Štafety tvořené závodníky z různých útvarů jedou mimo soutěž a nebudou zařazeny do hodnocení.

Hodnocení, tresty, časová přirážka, diskvalifikace

(1) Diskvalifikací se trestá situace, kdy závodník použije bruslení v závodu klasickou technikou.

(2) Další diskvalifikace:
a) za neuvolnění stopy na vyzvání rychlejšího závodníka
b) za opuštění vyznačené běžecké tratě, získání časové výhody a
za absolvování trati v nesprávném pořadí okruhů
c) za start v nesprávné věkové kategorii
 d) za výměnu obou lyží u štafetového závodu
e) za porušení bezpečnosti a regulérnosti závodu.

Uskutečnění závodu

(1) Organizační výbor si vyhrazuje právo rozhodnout o změně časového programu, v případě komplikovaných povětrnostních podmínek o přerušení či zrušení závodu.

(2) O zrušení konání mistrovství v případě nepříznivých sněhových podmínek rozhodne organizační výbor a vyrozumí včas vedoucí výprav.

Protesty

Písemně prostřednictvím vedoucího družstva tajemníkovi závodu do 30 minut od vyvěšení neoficiálních výsledků.

Závěrečná ustanovení

(1) Po skončení mistrovství bude provedena na základě předvedených výkonů širší nominace reprezentačního družstva na Policejní mistrovství Evropy 2007 v lyžování.zpět

Kontakty - sekretariát UNITOP ČR


Papírenská 6 b
160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 220 514 984
unitop@policie-sport.cz


Policejní soutěže 2013Přátelé policejního sportu,
rozběhl se seriál policejních mistrovství ČR,
mistrovství a Velkých cen UNITOP ČR
a dalších policejních soutěží a přeborů roku 2013

Termínová listina 2013

POLICEJNÍ MISTROVSTVÍ

MISTROVSTVÍ UNITOP ČR

Alpské lyžování 10.3. 2013

Sálová kopaná 28.3.2013


Velké ceny UNITOP ČR


Smlouva o spolupráciDne 3.8.2007 byla po- depsána nová smlouva o spolupráci mezi Minister- stvem vnitra české republiky a Unií tělovýchovných organizací Policie ČR (UNITOP ČR) s platností na dalších 5 let.

více informací zde


policie-sport