policie-sport policie-sport policie-sport policie-sport
policie-sport
UNITOP ČR
sipka charakteristika
sipka stanovy
sipka kluby
sipka výkonný výbor
Domácí sportovní soutěže
sipka termínovka
sipka soutěžní řád
sipka mistrovství Policie ČR
sipka mistrovství UNITOP ČR
sipka ostatní
Mezinárodní sportovní akce
sipka termínovka
sipka mistrovství světa
sipka mistrovství Evropy
sipka ostatní
Servisní informace pro SKP
sipka různé (aktuality)
sipka informace výboru
sipka ekonomika
sipka náměty klubu
sipka software ke stažení
Informace z výcviku
sipka obsah výcviku
sipka metodika
sipka testy

Policie ČR

Partneři

Česká pošta

zdravotní pojištění MV ČR

Volkswagen užitkové vozy

Škoda auto, a.s.

Letiště Praha

Skupina ČEZ

Klokočka auto

EVPÚ Defence s.r.o.

Česká přenosová soustava

Svijany

Dive Time

Budo Sport e-shop

USIP

USPE

Loga partnerů ke stažení


 policejní mistrovství ČR - 2005

kopaná - propozicezpět

20.6.2005 - 23.6.2005

Rozpis

Organizační výbor

(1) Ředitel turnaje plk. JUDr. Jindřich URBAN,
(2) Zástupce ředitele turnaje plk. JUDr. Jaroslav MIKLÍK,
(3) Sportovně technický ředitel mjr. Mgr. Vladimír URBAN,
(4) Předseda disciplinární komise (dále jen "DK") por. Petr BREJCHA,
(5) Tajemník ppor. Zdeňka BÁRTOVÁ,
(6) Členové organizačního výboru kpt. Bc. Petr HÁJEK,
kpt. Bc. Roman SKŘEPEK,
kpt. Bc. Martin TICHÝ,
npor. Bc. Klára KREJČÍ,
por. Bc. Taťána MUSELOVÁ,
por. Jiří KARAS,
ppor. Immanuel BÁRTA,
Martina MILOTOVÁ,
Jiří KUTIL,
Martin OLT,
Dana KOREJČÍKOVÁ,
(7) Delegát odboru sportu MV PaedDr. Jaromír VODEHNAL
(8) Delegát Unie tělovýchovných organizací Policie ČR (dále jen "UNITOP ČR") PaedDr. Josef HAUPT
(9) Členové DK kpt. Bc. Roman SKŘEPEK
Ing. Miroslav HOLUB,
(10) Lékařské zabezpečení Zdravotnický ústav Policie České republiky správy Jihomoravského kraje.

Všeobecná ustanovení

(1) Policejní mistrovství České republiky 2005 v kopané (dále jen "policejní mistrovství") ve vzájemné spolupráci pořádá odbor sportu Ministerstva vnitra (dále jen "OS MV"), Policie České republiky služba cizinecké a pohraniční policie (dále jen "SCPP"), Střední policejní škola MV v Holešově (dále jen "SPŠ"), Sportovní klub Policie Prezidium Praha, UNITOP ČR.
(2) Místo: Sportovní areál SFK Holešov – hřiště u zámku (dále jen „Holešov“) a Sportovní areál Hulín (dále jen „Hulín“).
(3) Datum: 20. 6. 2005 - 23. 6. 2005.
(4) Povrch: tráva.
(5) Informace k mistrovství: mjr. Mgr. Vladimír Urban, tel.: 974841800, mob.: 725190077, fax: 974841068, e-mail: SMTP: kriz_rizeni@mail.cpp.ols.aa

Účastníci policejního mistrovství

(1) Policejního mistrovství se zúčastní 10 družstev.
(2) Družstvo tvoří maximálně 20 osob, z toho maximálně 17 hráčů.
(3) Na základě výsledků Policejního mistrovství České republiky 2004 v kopané získala právo účasti družstva:
Policie České republiky správa hlavního města Prahy,
Policie České republiky správa Jihočeského kraje,
Policie České republiky správa Východočeského kraje,
Policie České republiky služba cizinecké a pohraniční policie,
Policie České republiky správa Severomoravského kraje,
Policie České republiky útvary s celorepublikovou působností (bez Policie České republiky služby cizinecké a pohraniční policie).
Policie České republiky správa Jihomoravského kraje,
útvary Ministerstva vnitra a policejní školy,
Policie České republiky správa Západočeského kraje,
vítěz dodatečné kvalifikace
(4) Dodatečné kvalifikace se zúčastní družstva:
Policie České republiky správa Severočeského kraje,
útvary Policejního prezidia České republiky,
Policie České republiky správa Středočeského kraje,
(5) Jednotlivá družstva zašlou nejpozději do 30. dubna 2005 závaznou přihlášku na adresu pořadatele - Policie České republiky, ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie, Olšanská 2, 130 78 Praha 3, POB 78 (fax 974841068) k rukám mjr. Mgr. Vladimíra Urbana.

Rozhodčí

(1) Každý z účastníků, uvedených v čl. 3 odst. 3 a 4, navrhne pořadateli k nominaci minimálně 2 rozhodčí z řad policistů nebo zaměstnanců vlastního útvaru s uvedením soutěže, kterou rozhodčí řídí v rámci soutěží pořádaných Českomoravským fotbalovým svazem, a místem služebního, resp. pracovního zařazení.
(2) Návrhy na nominaci rozhodčích zašlou účastníci pořadateli spolu s přihláškou v termínu uvedeném v čl. 3 odst. 5.
(3) Z došlých návrhů pořadatel nominuje 12 rozhodčích a 2 náhradníky, kteří se policejního mistrovství zúčastní. O nominaci budou příslušné útvary informovány do 30. května 2005.

Prezentace

(1) Prezentace proběhne v areálu SPŠ dne 20. 6. 2005 od 15:00 do 17:00 hodin v učebně č. 118 budova „B“.
(2) Účastníci policejního mistrovství jsou povinni se prokázat (podmínka účasti):
a) služebním průkazem policisty nebo průkazem zaměstnance Policie České republiky nebo Ministerstva vnitra,
b) lékařským potvrzením ke sportovní činnosti ne starším 12 měsíců (může být nahrazeno potvrzením lékaře na soupisce),
c) průkazem pojištěnce (doporučeno, není podmínkou účasti).
(3) Jednotlivá družstva předloží při prezentaci soupisku 1x v písemné podobě (viz příloha k tomuto pokynu) a 1x v elektronické podobě zpracovanou v programu MS WORD.
(4) Soupiska musí být potvrzena příslušným funkcionářem s personální a kázeňskou pravomocí. Soupiska útvarů MV a policejních škol bude potvrzena ředitelem SPŠ MV v Praze.

Ubytování, stravování, doprava

(1) Ubytování a stravování zajišťuje pořadatel.
(2) Hráči budou ubytováni v areálu SPŠ v ubytovacím bloku „B“, rozhodčí v ubytovacím bloku „A“.
(2) Podrobnosti k ubytování a stravování budou jednotlivým výpravám sděleny při prezentaci.
(3) Stravování začíná 20. 6. 2005 večeří a končí 23. 6. 2005 snídaní pro družstva, která skončí ve skupinách na 4. a 5. místě, a obědem pro družstva, která se zúčastní závěrečných zápasů o umístění.
(4) Dopravu zajišťuje vysílající útvar. Parkování vozidel zajištěno uvnitř areálu SPŠ – autobusy v autoparku, osobní vozy na parkovišti.
(5) Zpáteční dopravu rozhodčích zajistí v případě potřeby pořadatel.

Herní a časový pořad

(1) Pondělí 20. 6. 2005
14:00 - 16:00 příjezd účastníků do SPŠ,
15:00 - 17:00 prezentace,
17:00 prohlídka sportovišť (vedoucí družstva, trenér, řidič autobusu)
17:30 - 18:30 večeře,
19:00 - 22:00 technická porada a rozlosování turnaje – salonek restaurace v suterénu ubytovacího bloku „A“.
cca 20:30 porada rozhodčích – místnost č. 4 v suterénu ubytovacího bloku „A“.
(2) Úterý 21. 6. 2005
06:15 - 07:15 snídaně,
08:30 - 08:45 zahájení turnaje (Holešov),
09:00 - 10:10 A2 - A1 (Holešov) B2 - B1 (Hulín)
10:30 - 11:40 A4 - A3 (Holešov) B4 - B3 (Hulín)
12:00 - 13:30 oběd oběd
14:00 - 15:10 A5 - A2 (Holešov) B5 - B2 (Hulín)
15:30 - 16:40 A1 - A4 (Holešov) B1 - B4 (Hulín)
17:00 - 18:10 A3 - A5 (Holešov) B3 - B5 (Hulín)
17:30 - 19:30 večeře
(3) Středa 22. 6. 2005
06:15 - 07:15 snídaně
09:00 - 10:10 A2 - A4 (Holešov) B2 - B4 (Hulín)
10:30 - 11:40 A5 - A1 (Holešov) B5 - B1 (Hulín)
12:00 - 13:30 oběd oběd
14:00 - 15:10 A3 - A2 (Holešov) B3 - B2 (Hulín)
15:30 - 16:40 A5 - A4 (Holešov) B5 - B4 (Hulín)
17:00 - 18:10 A3 - A1 (Holešov) B3 - B1 (Hulín)
17:30 - 19:30 večeře
(4) Čtvrtek 23. 6. 2005
06:10 - 07:15 snídaně,
09:00 - 10:20 semifinále vítěz A- druhý B (Holešov),
09:00 - 10:20 semifinále vítěz B - druhý A (Hulín),
10:30 - 11:50 utkání o umístění na 5. a 6. místě (Holešov),
12:00 - 13:30 oběd,
13:00 - 14:20 utkání o umístění na 3. a 4. místě (Holešov),
14:30 - 16:00 finálové utkání - (Holešov),
16:10 - 16:30 vyhlášení vítěze a zakončení policejního mistrovství.Pravidla

Předpis

(1) Hraje se podle platných Pravidel fotbalu a ustanovení uvedených v tomto pokynu.
(2) Hráči nesmějí vytvářet společná družstva.

Výstroj

(1) Povoleny jsou kopačky gumotextilové nebo s litou podešví (příp."tarfy").
(2) Hráči v jiných kopačkách (např. s kolíky) nebude povolen vstup na hřiště.
(3) Každé družstvo si zajistí dvě sady dresů rozdílných barev.
(4) Všichni hráči musí být vybaveni chrániči holení.

Losování

(1) Losování proběhne 20. června 2005 v 19:00 hodin – v salonku restaurace v suterénu ubytovacího bloku „A“ v SPŠ.
(2) Do skupiny A je nasazeno družstvo Policie České republiky služba cizinecké a pohraniční policie (pořadatel) a do skupiny B družstvo Policie České republiky správy hlavního města Prahy (Mistr Policie České republiky 2004 v kopané).

Hrací systém

(1) Základní část bude sehrána ve dvou pětičlenných skupinách systémem každý s každým 2 x 30 minut s přestávkou 10 minut.
(2) O další umístění se střetnou mužstva, která se umístila ve skupinách na 1. - 3. místě. Družstva na 1. a 2. místě ve skupinách sehrají semifinálová utkání dle rozpisu, družstva na 3. místě ve skupině utkání o umístění na 5. a 6. místě. O umístění na dalších místech se nehraje.
(3) Družstva, která se umístí na posledních místech ve skupinách, budou v roce 2006 účastníky baráže o účast na Policejním mistrovství České republiky v kopané 2006.
(4) O umístění (včetně semifinále) se hraje 2 x 35 minut a finále 2 x 40 minut s přestávkou 10 minut.

Hodnocení výsledků

(1) O pořadí ve skupině rozhoduje
(a) počet získaných bodů,
(b) výsledek vzájemného utkání,
(c) rozdíl vstřelených a obdržených branek,
(d) vyšší počet vstřelených branek,
(e) dodatečná střelba pokutových kopů.
(2) Za vítězství získává družstvo 3 body, za remízu 1 bod a za prohru žádný bod.
(3) V případě nerozhodného výsledku ve finále a dalších utkáních o umístění rozhoduje střelba ze značky pokutového kopu (pět sérií, dále po jedné sérii až do rozhodnutí), každou sérii provádí za družstvo jiný hráč až do vystřídání všech, kteří byli na hřišti v době ukončení zápasu.

Tresty

(1) Udělení 3 x žluté karty - zastavení činnosti na jedno utkání.
(2) Vyloučení po 2. žluté kartě - zastavení činnosti na jedno utkání.
(3) Vyloučení bez žluté karty - zastavení činnosti na dvě utkání.
(4) Druhé vyloučení - vyloučení z turnaje.
(5) Žluté karty eviduje a disciplinární tresty ukládá STK a DK, která rozhoduje i v případech dalších disciplinárních provinění.
(6) Po vyloučení se předcházející žluté karty ruší.

Protesty

(1) Případné protesty uplatňuje kapitán družstva bezprostředně po utkání do zápisu o utkání ve smyslu Soutěžního řádu ČMFS a Pravidel fotbalu.
(2) Jsou-li protesty uplatněny, hlavní rozhodčí předá zápis o utkání předsedovi STK.
(3) O protestu rozhodne STK.
(4) Rozhodnutí STK je konečné a nelze se proti němu odvolat.
(5) K projednání námitek může komise přizvat oba kapitány zúčastněných družstev, hlavního rozhodčího, asistenty rozhodčího a hráče, který se disciplinárního provinění dopustil.

Závěrečná ustanovení

(1) První tři družstva obdrží medaile, poháry a diplomy.
(2) Vítěz získá putovní pohár policejního prezidenta a titul mistr Policie České republiky 2005 v kopané.
(3) Další družstva získají diplomy o umístění.
(4) Vyhlášen bude nejlepší střelec turnaje.zpět

Kontakty - sekretariát UNITOP ČR


Papírenská 6 b
160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 220 514 984
unitop@policie-sport.cz


Policejní soutěže 2013Přátelé policejního sportu,
rozběhl se seriál policejních mistrovství ČR,
mistrovství a Velkých cen UNITOP ČR
a dalších policejních soutěží a přeborů roku 2013

Termínová listina 2013

POLICEJNÍ MISTROVSTVÍ

MISTROVSTVÍ UNITOP ČR

Alpské lyžování 10.3. 2013

Sálová kopaná 28.3.2013


Velké ceny UNITOP ČR


Smlouva o spolupráciDne 3.8.2007 byla po- depsána nová smlouva o spolupráci mezi Minister- stvem vnitra české republiky a Unií tělovýchovných organizací Policie ČR (UNITOP ČR) s platností na dalších 5 let.

více informací zde


policie-sport