policie-sport policie-sport policie-sport policie-sport
policie-sport
UNITOP ČR
sipka charakteristika
sipka stanovy
sipka kluby
sipka výkonný výbor
Domácí sportovní soutěže
sipka termínovka
sipka soutěžní řád
sipka mistrovství Policie ČR
sipka mistrovství UNITOP ČR
sipka ostatní
Mezinárodní sportovní akce
sipka termínovka
sipka mistrovství světa
sipka mistrovství Evropy
sipka ostatní
Servisní informace pro SKP
sipka různé (aktuality)
sipka informace výboru
sipka ekonomika
sipka náměty klubu
sipka software ke stažení
Informace z výcviku
sipka obsah výcviku
sipka metodika
sipka testy

Policie ČR

Partneři

Česká pošta

zdravotní pojištění MV ČR

Volkswagen užitkové vozy

Škoda auto, a.s.

Letiště Praha

Skupina ČEZ

Klokočka auto

EVPÚ Defence s.r.o.

Česká přenosová soustava

Svijany

Dive Time

Budo Sport e-shop

USIP

USPE

Loga partnerů ke stažení


 policejní mistrovství ČR - 2005

plavání - propozicezpět

24.5.2005 - 25.5.2005Organizační výbor

(1) Ředitel mistrovství - plk. JUDr. Jiří Vorálek
(2) Technický ředitel - kpt. Ing. Luboš Čípa
(3) Hlavní rozhodčí - Karel Fencl
(4) Tajemník - Mgr. Jindra Budweiserová
(5) Lékařské zabezpečení - lékař Policie České republiky správy Severočeského kraje Ústí nad Labem

Všeobecná ustanovení

(1) Policejní mistrovství ve vzájemné spolupráci pořádají - Ministerstvo vnitra odbor spor-
tu, Policie České republiky správa Severočeského kraje (dále jen "správa kraje"), Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky a Sportovní klub policie Se-
ver Ústí nad Labem

(2) Místo konání - krytý bazén Klíše - Ústí nad Labem

(3) Datum konání - 24. - 25. květen 2005

(4) Informace o soutěži - Mgr. J. Budweiserová, st. tel. 836 240
kpt. Ing. L. Čípa, služ. tel. 421 701

Přihlášky

(1) Přihlášky zasílejte:
(a) poštou: Ministerstvo vnitra odbor sportu, organizační oddělení,
Za Císařským mlýnem 1063, Praha 7
(b) faxem: 974 836203
(c) e-mailem: sportmv@mvcr.cz

(2) Termín uzavření příjmu přihlášek je 6. květen 2005.

(3) Na přihlášky doručené po uvedeném termínu nebude brán zřetel.

(4) V přihlášce je nutné uvést pořadové číslo disciplíny a zkratku uvedené v čl. 11
včetně nejlepších dosažených časů.

Prezentace

(1) Prezentace proběhne
(a) v ubytovacím zařízení správy kraje Božtěšice 24. května 2005
v 15.00 -16.00 hod.
(b) v bazénu Klíše 25. května 2005 v 7.30 - 8.15 hod.

(2) Při prezentaci jsou účastníci povinni se prokázat:
(a) služebním průkazem policisty, resp. zaměstnance Ministerstva vnitra nebo Policie České republiky;
(b) potvrzením o lékařské prohlídce ke sportovní činnosti (ne starším 12 měsíců).

(3) V případě nesplnění podmínek uvedených v odstavci (2) nebude účastníkovi umožněn start.

(4) Vedoucí družstev při prezentaci nahlásí případné změny disciplín soutěžících; možnost změn disciplín se uzavírá s ukončením prezentace.

Ubytování a stravování

(1) Ubytování a stravování hradí účastníkům pořadatel.

(2) Ubytování je zajištěno v ubytovacím zařízení správy kraje Božtěšice pouze pro vzdálené výpravy.

(3) Požadavky na ubytování se uzavírají 22. dubna 2005.

(4) Stravování je zajištěno: 24. května 2005 večeře pouze pro ubytované
25. května 2005 celodenní stravovací balíček.

Doprava

(1) Zajišťuje vysílající útvar.

Počet účastníků

(1) Počet soutěžících není omezen.

(2) Pořadatel zajišťuje ubytování a stravování pouze pro 1 vedoucího a 1 řidiče výpravy.

Časový pořad

(1) 24. 5. 2005 15.00 - 16.00 prezentace a ubytování v zařízení Božtěšice
18.00 - 19.00 večeře

(2) 25. 5. 2005 7.30 - 8.15 prezentace neubytovaných závodníků v bazénu Klíše
8.15 - 8.30 porada vedoucích
8.15 - 8.45 rozplavání
8.45 nástup - zahájení
cca 15.00 ukončení mistrovství

Základní ustanovení

(1) Závodí se podle pravidel plavání Českého svazu plaveckých sportů, platných od 1. září 2002, Pokynu ředitele odboru sportu MV č. 33/2004 (Soutěžní řád resortních sportovních soutěží), rozpisu a pravidel mistrovství uvedených v tomto pokynu.

(2) V soutěži bude použito pravidlo dvou startů.

(3) Jeden závodník(ce) se může zúčastnit pouze 4 individuálních závodů.

(4) Pořadatel si vyhrazuje právo upravit podle počtu závodníků jednotlivé kategorie
i disciplíny.

Kategorie

(1) Muži
(a) 1. věková kategorie - do 30 let včetně (narození 1975 a mladší)
(b) 2. věková kategorie - do 40 let včetně (narození 1965 - 1974)

(c) 3. věková kategorie - nad 40 let (narození 1964 a starší)

(2) Ženy
(a) bez rozdílu věku

Disciplíny

1. 400 VZ ž - volný způsob ženy
2. 400 VZ m - volný způsob muži
3. 100 Z ž - znak ženy
4. 100 Z m - znak muži
5. 50 VZ ž - volný způsob ženy
6. 50 VZ m - volný způsob muži
7. 100 P ž - prsa ženy
8. 100 P m - prsa muži
9. 50 M ž - motýlek ženy
10. 50 M m - motýlek muži
11. 50 Z ž - znak ženy
12. 50 Z m - znak muž
13. 100 VZ ž - volný způsob ženy
14. 100 VZ m - volný způsob muži
15. 100 M ž - motýlek ženy
16. 100 M m - motýlek muži
17. 50 P ž - prsa ženy
18. 50 P m - prsa muži
19. 200 PZ ž - polohový závod ženy
20. 200 PZ m - polohový závod muži
21. 4 x 50 VZ - volný způsob
22. 4 x 50 PZ - polohová štafeta

Štafety se mohou plavat v kombinované sestavě - muži, ženy v rámci výpravy.zpět

Kontakty - sekretariát UNITOP ČR


Papírenská 6 b
160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 220 514 984
unitop@policie-sport.cz


Policejní soutěže 2013Přátelé policejního sportu,
rozběhl se seriál policejních mistrovství ČR,
mistrovství a Velkých cen UNITOP ČR
a dalších policejních soutěží a přeborů roku 2013

Termínová listina 2013

POLICEJNÍ MISTROVSTVÍ

MISTROVSTVÍ UNITOP ČR

Alpské lyžování 10.3. 2013

Sálová kopaná 28.3.2013


Velké ceny UNITOP ČR


Smlouva o spolupráciDne 3.8.2007 byla po- depsána nová smlouva o spolupráci mezi Minister- stvem vnitra české republiky a Unií tělovýchovných organizací Policie ČR (UNITOP ČR) s platností na dalších 5 let.

více informací zde


policie-sport