policie-sport policie-sport policie-sport policie-sport
policie-sport
UNITOP ČR
sipka charakteristika
sipka stanovy
sipka kluby
sipka výkonný výbor
Domácí sportovní soutěže
sipka termínovka
sipka soutěžní řád
sipka mistrovství Policie ČR
sipka mistrovství UNITOP ČR
sipka ostatní
Mezinárodní sportovní akce
sipka termínovka
sipka mistrovství světa
sipka mistrovství Evropy
sipka ostatní
Servisní informace pro SKP
sipka různé (aktuality)
sipka informace výboru
sipka ekonomika
sipka náměty klubu
sipka software ke stažení
Informace z výcviku
sipka obsah výcviku
sipka metodika
sipka testy

Policie ČR

Partneři

Česká pošta

zdravotní pojištění MV ČR

Volkswagen užitkové vozy

Škoda auto, a.s.

Letiště Praha

Skupina ČEZ

Klokočka auto

EVPÚ Defence s.r.o.

Česká přenosová soustava

Svijany

Dive Time

Budo Sport e-shop

USIP

USPE

Loga partnerů ke stažení


 policejní mistrovství ČR - 2005

jezdectví - propozicezpět

19.5.2005 - 21.5.2005Organizační výbor

(1) Ředitel mistrovství: pplk. Ing. Jiří Navrátil
(2) Hlavní rozhodčí: delegován Českou jezdeckou federací
(3) Tajemník mistrovství: Ing. Jan Radoberský
plk. JUDr. Ing. Jaroslav Přikryl
pplk. Ing. Jiří Rulc

Další organizační pracovníci

(1) Technický delegát: ppor. Dana Kuřitková
mjr. Bc. Karel Pospíšil

(2) Zástupce Ministerstva vnitra odboru sportu: Mgr. Petra Drbohlavová

(3) Zástupce Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky: Josef Kašpar

(4) Lékařské zabezpečení: Zdravotní ústav Policie České republiky správy Jihomoravského kraje

(5) Veterinární zabezpečení: MVDr. Kiril Konstantinov

Všeobecná ustanovení

(1) Policejní mistrovství ve vzájemné spolupráci pořádají - Ministerstvo vnitra odbor sportu (dále jen „OS MV“), Policejní prezidium České republiky odbor služební kynologie a hipologie Praha (dále jen „OSKH PP ČR“), Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky (dále jen „UNITOP ČR“), Sportovní klub policie Kometa Brno (dále jen „SKP Kometa Brno“) a jezdecký oddíl SKP Kometa Brno (dále jen „JO SKP Kometa Brno).

(2) Technické provedení – PP ČR OSKH, SKP Kometa Brno

(3) Místo konání – Výcvikové středisko služební hipologie PP ČR OSKH Brno – Medlánky (dále jen „středisko Brno – Medlánky“)

(4) Datum konání – 19. – 21. května 2005

(5) Informace k soutěži: pplk. Ing. Jiří Navrátil 974 836 638
725 190 022
Ing. Jan Radoberský 974 623 732
603 431 286

Přihlášky

(1) Přihlášky se zasílají:
(a) poštou – na adresu PP ČR OSKH, poštovní schránka 62/KH, Strojnická 27, 170 89 Praha 7;
(b) faxem – č. faxu 974 836 641;
(c) e-mailem – kynohipo@mvcr.cz

(2) Termín uzavření příjmu přihlášek je 1. dubna 2005.

Prezentace

(1) Prezentace proběhne ve středu 19. května 2005 do 15.00 hod. ve středisku Brno – Medlánky.

(2) Při prezentaci jsou účastníci povinni prokázat se:
(a) služebním průkazem policisty nebo zaměstnance P ČR, MV;
(b) potvrzením o lékařské prohlídce (ne starší 12 měsíců);
(c) potvrzením o tom, že soutěžní kůň je v majetku P ČR nebo sportovního policejního klubu;
(d) vedoucí transportu předloží před vyložením koně průkaz koně uznaný Státní veterinární správou České republiky nebo příslušné veterinární osvědčení pro přesun.(3) V případě nesplnění podmínek uvedených v odstavci (2) nebude účastníkovi umožněn start.

Podmínky účasti

(1) Policisté startují ve služebním stejnokroji.

(2) Zaměstnanci P ČR nebo MV v jezdeckém úboru dle směrnic České jezdecké federace.

Ubytování a stravování

(1) Ubytování je zajištěno pořadatelem v ubytovně Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Brně, ul. Horní, hotel IMOS, ul. Hudcova.

(2) Stravování je zajištěno počínaje večeří 19. května 2005, konče snídaní 21. května 2005.

(3) Stravování hradí účastníkům pořadatel.

Ustájení a krmivo pro koně

(1) Ustájení koní:
(a) ve stáji služebních koní ve středisku Brno - Medlánky;
(b) mobilní venkovní boxy.

(2) Krmivo pro koně je zajištěno bezplatně pořadatelem

Doprava

(1) Dopravu do místa konání a zpět zajišťuje vysílající útvar.

Časový pořad

(1) 19. 5. 2005 do 15.00 příjezd policistů a služebních koní do areálu Brno – Medlánky – prezentace
ubytování dle pokynu pořadatele
technická porada
(2) 20. 5. 2005 od 13.30 soutěž č. 1
od 15.30 soutěž č. 2
v 17.00 dekorování
od 17.30 soutěž č. 3
(3) 21. 5. 2005 odjezd účastníků

Předpis

(1) Závodí se v souladu se zněním mezinárodních pravidel FEI, podle Pokynu ředitele odboru sportu MV č. 33/2004 (Soutěžní řád resortních sportovních soutěží) a rozpisu mistrovství uvedeného v tomto pokynu.

(2) Pravidla jednotlivých disciplín a vyhodnocování bude sděleno na technické poradě před závodem.

Kategorie

(1) Společná bez věkového omezení.

Disciplíny

(1) Soutěž č. 1 - kombinovaný parkúr policejních dovedností:
(a) překonání 6 přírodních překážek;
(b) po 2 minutách přestávky následné absolvování stanovené dráhy zaměřené na výkon policejní práce jezdce a koně (přechod přes rampu, práce s obuškem, průchod sníženým podchodem).

(2) Soutěž č. 2 - skokový parkúr:
(a) výška skoků do 100 cm, šířka do 100 cm;
(b) při rovnosti bodů bude následovat rozeskakování.

(3) Soutěž č. 3 - kombinovaný parkúr o „Pohár předsedy JO SKP Kometa Brno“
(a) kombinace jízda na koni (překážky do 60 cm) – běh (60 m) – jízda na kole (60 m);
(b) ústroj jezdců - libovolná.

Závodní a tréninkové prostory

(1) Kolbiště je pískové, 90 m x 50 m.

(2) Opracoviště je pískové, 60 m x 50 m.

(3) Dráha kombinovaného parkúru policejních dovedností je vedena po zvlněné travnaté louce.

Hodnocení

(1) Způsob hodnocení bude vypočítáván součtem obdržených trestných bodů
ze soutěží č. 1a, b - 2.

(2) Mistrem P ČR se stane policista nebo zaměstnanec P ČR, MV s nejnižším počtem trestných bodů.

Protesty

(1) Protesty se mohou podávat pouze v souladu s mezinárodními pravidly jezdec- kého sportu FEI.

Závěrečná ustanovení

(1) Organizátor si vyhrazuje právo v případě potřeby provést změny oproti rozpisu.

(2) Případné změny budou oznámeny a upřesněny na technické poradě před za- hájením soutěží.zpět

Kontakty - sekretariát UNITOP ČR


Papírenská 6 b
160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 220 514 984
unitop@policie-sport.cz


Policejní soutěže 2013Přátelé policejního sportu,
rozběhl se seriál policejních mistrovství ČR,
mistrovství a Velkých cen UNITOP ČR
a dalších policejních soutěží a přeborů roku 2013

Termínová listina 2013

POLICEJNÍ MISTROVSTVÍ

MISTROVSTVÍ UNITOP ČR

Alpské lyžování 10.3. 2013

Sálová kopaná 28.3.2013


Velké ceny UNITOP ČR


Smlouva o spolupráciDne 3.8.2007 byla po- depsána nová smlouva o spolupráci mezi Minister- stvem vnitra české republiky a Unií tělovýchovných organizací Policie ČR (UNITOP ČR) s platností na dalších 5 let.

více informací zde


policie-sport