policie-sport policie-sport policie-sport policie-sport
policie-sport
UNITOP ČR
sipka charakteristika
sipka stanovy
sipka kluby
sipka výkonný výbor
Domácí sportovní soutěže
sipka termínovka
sipka soutěžní řád
sipka mistrovství Policie ČR
sipka mistrovství UNITOP ČR
sipka ostatní
Mezinárodní sportovní akce
sipka termínovka
sipka mistrovství světa
sipka mistrovství Evropy
sipka ostatní
Servisní informace pro SKP
sipka různé (aktuality)
sipka informace výboru
sipka ekonomika
sipka náměty klubu
sipka software ke stažení
Informace z výcviku
sipka obsah výcviku
sipka metodika
sipka testy

Policie ČR

Partneři

Česká pošta

zdravotní pojištění MV ČR

Volkswagen užitkové vozy

Škoda auto, a.s.

Letiště Praha

Skupina ČEZ

Klokočka auto

EVPÚ Defence s.r.o.

Česká přenosová soustava

Svijany

Dive Time

Budo Sport e-shop

USIP

USPE

Loga partnerů ke stažení


 policejní mistrovství ČR - 2005

Karate - propozicezpět

21.3.2005 - 22.3.2005Organizační výbor

(1) Ředitel mistrovství - plk. JUDr. Bohumil Bezemek
(2) Technický ředitel - kpt. Bc. Jiří Faktor
(3) Hlavní rozhodčí - prap. Vladimír Janda
(4) Tajemník mistrovství - por. Martin Hermann
(5) Lékařské zabezpečení - lékař Policie České republiky správy Jihočeského kraje
České Budějovice

Všeobecná ustanovení

(1) Pořadatel - Ministerstvo vnitra odbor sportu, Policie České republiky správa Jihočeského kraje (dále jen „správa kraje“), Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky a Sportovní klub policie České Budějovice

(2) Místo konání - sportovní hala areálu správy kraje, Kubatova 25,
České Budějovice

(3) Datum konání - 21. - 22. března 2005

(4) Informace k soutěži - kpt. Bc. Jiří Faktor, služ. tel. 221 780

Přihlášky

(1) Přihlášky se zasílají na některou z adres:
(a) poštou: Sportovní klub policie, Kubatova 25, 370 04 Čes. Budějovice, kpt. Jiří Faktor
(b) faxem: 387433365
(c) e-mailem: jirka.faktor@email.cz

(2) Termín uzavření příjmu přihlášek je 8. březen 2005.

(3) Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel.

Prezentace

(1) Prezentace proběhne v účelovém zařízení správy kraje v Lišově 21. března 2005
v 16.00 – 17.00 hod.

(2) Při prezentaci jsou účastníci povinni se prokázat:
(a) služebním průkazem policisty, resp. zaměstnance Ministerstva vnitra nebo Policie České republiky;
(b) potvrzením o lékařské prohlídce ke sportovní činnosti (ne starší12 měsíců);
(c) průkazem karate (vydaným svazy sdruženými v Č.U.B.U.);
(d) potvrzením o dosažení minimálně 6. kyu (zelený pás).

(3) V případě nesplnění podmínek uvedených v odstavci (2) nebude účastníkovi umožněn start.

Ubytování a stravování

(1) Ubytování a stravování hradí účastníkům pořadatel.

(2) Ubytování je zajištěno v ubytovně účelového zařízení správy kraje v Lišově.

(3) Stravování je zajištěno - 21. března 2005 večeře
22. března 2005 snídaně + balíček.

Doprava

(1) Zajišťuje vysílající útvar.

Počet účastníků

(1) Počet soutěžících ve výpravě a v jednotlivých hmotnostních kategoriích není omezen.


(2) Pořadatel zajišťuje ubytování a stravování pouze pro 1 vedoucího a 1 řidiče výpravy.

Časový pořad

(1) 21. 3. 2005 15.00 - 16.00 příjezd výprav do účelového zařízení správy kraje v Lišově, ubytování
16.00 - 17.00 prezentace, vážení závodníků
17.00 - 18.00 večeře
19.00 - 21.00 technická porada vedoucích družstev a losování

(2) 22. 3. 2005 7.00 – 7.30 snídaně, vyzvednutí balíčků
7.45 odjezd do sportovní haly areálu P ČR správy kraje v Čes. Budějovicích
9.00 oficiální zahájení mistrovství
9.30 – 13.00 eliminační zápasy
13.00 – 14.00 finálové zápasy
14.30 vyhlášení výsledků, ukončení mistrovství

Základní ustanovení

Závodí se podle pravidel WKF včetně doplňků, Pokynu ředitele odboru sportu MV č. 33/2004 (Soutěžní řád resortních sportovních soutěží), rozpisu a pravidel mistrovství uvedených v tomto pokynu.

Disciplíny, hmotnostní kategorie, délka zápasu

(1) Disciplíny:
(a) kumite mužů a žen;
(b) kata mužů a žen.

(2) Hmotnostní kategorie:
(a) muži: do 70 kg, do 80 kg, nad 80 kg, BRH;
(b) ženy: do 60 kg, nad 60 kg.

(3) Délka zápasu:
(a) muži: 3 minuty;
(b) ženy: 3 minuty.

Systém vyhodnocování turnaje

(1) Soutěž jednotlivců – pořadí bude určeno v každé kategorii. Vítězi bude udělen titul Mistr Policie ČR. Vyhodnocuje se jedno třetí místo.
(2) Soutěž družstev (útvarů) – pořadí bude určeno součtem nejlepších umístění
zástupců útvarů v jednotlivých kategoriích.zpět

Kontakty - sekretariát UNITOP ČR


Papírenská 6 b
160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 220 514 984
unitop@policie-sport.cz


Policejní soutěže 2013Přátelé policejního sportu,
rozběhl se seriál policejních mistrovství ČR,
mistrovství a Velkých cen UNITOP ČR
a dalších policejních soutěží a přeborů roku 2013

Termínová listina 2013

POLICEJNÍ MISTROVSTVÍ

MISTROVSTVÍ UNITOP ČR

Alpské lyžování 10.3. 2013

Sálová kopaná 28.3.2013


Velké ceny UNITOP ČR


Smlouva o spolupráciDne 3.8.2007 byla po- depsána nová smlouva o spolupráci mezi Minister- stvem vnitra české republiky a Unií tělovýchovných organizací Policie ČR (UNITOP ČR) s platností na dalších 5 let.

více informací zde


policie-sport