policie-sport policie-sport policie-sport policie-sport
policie-sport
UNITOP ČR
sipka charakteristika
sipka stanovy
sipka kluby
sipka výkonný výbor
Domácí sportovní soutěže
sipka termínovka
sipka soutěžní řád
sipka mistrovství Policie ČR
sipka mistrovství UNITOP ČR
sipka ostatní
Mezinárodní sportovní akce
sipka termínovka
sipka mistrovství světa
sipka mistrovství Evropy
sipka ostatní
Servisní informace pro SKP
sipka různé (aktuality)
sipka informace výboru
sipka ekonomika
sipka náměty klubu
sipka software ke stažení
Informace z výcviku
sipka obsah výcviku
sipka metodika
sipka testy

Policie ČR

Partneři

Česká pošta

zdravotní pojištění MV ČR

Volkswagen užitkové vozy

Škoda auto, a.s.

Letiště Praha

Skupina ČEZ

Klokočka auto

EVPÚ Defence s.r.o.

Česká přenosová soustava

Svijany

Dive Time

Budo Sport e-shop

USIP

USPE

Loga partnerů ke stažení


 policejní mistrovství ČR - 2004

policejní pětiboj - propozicezpět

29.9.2004 - 1.10.2004

Organizační výbor

Ředitel mistrovství

plk. Ing. Petr Hostek

Hlavní rozhodčí mistrovství

mjr. Přemek Truxa

Tajemník mistrovství

Mgr. Petra DrbohlavováDalší organizační pracovníci

Vrchní rozhodčí na střelnici

npor. Mgr. Pavel Vopršal

Vrchní rozhodčí plavání

Mgr. David Holý

Vrchní rozhodčí atletiky

PaedDr. Pavel Moravec

Vrchní rozhodčí krosu

por. Roman Hradil

Výpočetní technika

Milan Frolík

Delegát Unie tělovýchovných organizací Police České republiky

Jindřich Janáček

Delegát odboru sportu Ministerstva vnitra

Mgr. Tomáš Zezula

Lékařské zabezpečení

Zdravotní ústav Policie České republiky správy Středočeského krajeVšeobecná ustanovení

Policejní mistrovství ve vzájemné spolupráci pořádají - Ministerstvo vnitra odbor sportu (dále jen „OS MV“), Policejní prezidium České republiky Praha (dále jen „PP ČR“), Policie České republiky správa Středočeského kraje (dále jen „P ČR s Stčk“), Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky (dále jen „UNITOP ČR“) a Sportovní klub policie Stromovka Praha (dále jen „SKP Stromovka“).

Technické provedení

P ČR s Stčk

Místo konání

Příbram, Solenice

Datum konání

29. září – 1. října 2004

Informace k soutěži

mjr. Přemek Truxa – tel. l. 974 861 502
mob. 732 632 281
Mgr. Petra Drbohlavová – tel. l. 974 836 218
mob. 602 253 835Přihlášky

Přihlášky se zasílají

(a) poštou – na adresu: MV odbor sportu, Za Císařským mlýnem 1063, Praha 7, PSČ 170 00;
(b) faxem – č. faxu 974 836 203
(c) e-mail – sportmv@mvcr.cz

(2)

Termín uzavření příjmu přihlášek je do 20. září 2004.

(3)

Výpravu tvoří maximálně 8 osob včetně řidiče a vedoucího družstva.

(4)

Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel.Prezentace

(1)

Prezentace proběhne 29. září 2004 do 17.00 hod. v rekreačním zařízení Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra v Solenicích (dále jen „ ZS MV Solenice“).

(2)

Při prezentaci jsou účastníci povinni prokázat se:
(a) služebním průkazem policisty nebo zaměstnance P ČR, MV;
(b) potvrzením o lékařské prohlídce (ne starší 12 měsíců);
(c) zaměstnanci P ČR nebo MV zbrojním průkazem a průkazem zbraně

(3)

V případě nesplnění podmínky uvedené v odstavci (2) nebude účastníkovi umožněn start.Ubytování a stravování

(1)

Ubytování je zajištěno pořadatelem v ZS MV Solenice

(2)

Stravování je zajištěno počínaje večeří 29. září 2004, konče obědem
1. října 2004.

(3)

Stravování hradí účastníkům pořadatel.Doprava

(1)

Dopravu do místa konání a zpět zajišťuje vysílající útvar.

(2)

K dopravě z Prahy lze využít služební autobus.

(3)

Odjezd služebního autobusu je 29. září ve 12.00 hod. od budovy Ministerstva vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7 – Letná.

(4)

Zájem o využití dopravy služebním autobusem je nutné uvést v přihlášce.Časový pořad

29. 9. 2004

12.00 odjezd služebního autobusu
do 17.00 příjezd všech výprav do ZS MV Solenice
prezentace účastníků, ubytování dle pokynů pořadatele
18.00 večeře
19.00 technická porada vedoucích družstev

30. 9. 2004

7.00 snídaně, oběd formou balíčku
7.30 odjezd do Příbrami
9.9 9.00 - 12.00 střelecká část soutěže
12.00 – 15.00 atletická část soutěže
15.00 – 17.00 plavecká část soutěže po skončení odjezd do ZS MV Solenice
18.30 večeře

1.10. 2004

7.00 snídaně
9.00 start krosu
11.00 slavnostní vyhlášení výsledků
12.00 oběd
12.30 odjezd výpravPředpis

Závodí se v souladu s pravidly ISSF, FINA, ČAS, Pokynu ředitele odboru sportu MV č. 27/2003 (Soutěžní řád resortních sportovních soutěží) a rozpisu mistrovství uvedených v tomto pokynu.Kategorie

Dle zařazení v resortu:

Muži: (a) policisté;
(b) zaměstnanci P ČR a MV.

Ženy: (a) policistky;
(b) zaměstnankyně P ČR a MV.

Dle věku:

Muži: (a) I. kat. do 39 let (rok nar. 1965 a mladší) ;
(b) II. kat. 40 let a starší ( rok narození 1964 a starší).

Ženy: bez rozdílu věku.Popis soutěže

(1)

Policejní pětiboj je soutěž jednotlivců a družstev.

(2)

Policejní pětiboj se skládá z disciplín:
(a) střelba z pistole;
(b) plavání libovolný styl – muži 300 m, ženy 200 m;
(c) vrh koulí – muži 7,25 kg, ženy 4,00 kg;
(d) skok daleký;
(e) kros – muži 3000 m, ženy 2000 m.Pravidla disciplín

Střelba:

(a) soutěž se přiměřeně řídí pravidly a předpisy ISSF pro střelbu na otočné terče (pravidla ISSF 8.6.4.7.3) ;
(b) vzdálenost terče 25 m;
(c) 4 série po 5 ranách, časový interval 3 s a 7 s;
(d) střílí se vstoje bez opory;
(e) policisté střílejí ze služební zbraně;
(f) zaměstnanci střílejí vlastní zbraní, a to velkorážní pistolí nebo revolverem s odporem spouště minimálně 1360 g.

Plavání:

(a) podle současných pravidel FINA libovolným způsobem v bazénu 25 m dlouhém v 6 drahách;
(b) změna stylu v průběhu závodu je povolena.

Vrh koulí:

(a) podle pravidel ČAS – pravidlo 181;
(b) 3 pokusy ve 3 kolech;
(c) na každý vrh časový limit 1,5 min. ;
(d) hodnotí se nejlepší pokus.

Skok daleký:

(a) podle pravidel ČAS – pravidlo 173;
(b) 3 pokusy ve 3 kolech;
(c) na každý skok je časový limit 1,5 min. ;
(d) hodnotí se nejlepší pokus.

Kros:

(a) se běží Gunderssenovou metodou;
(b) součet bodů z prvních 4 disciplín podle bodových tabulek určí pořadí na startu;
(c) časové hendikepy: muži – 1 bod = 0,5 s,
ženy – 1 bod = 0,25 s;
(d) pořadí v cíli krosu určuje celkové pořadí;
(e) příslušné startovní časy budou oznámeny a vyvěšeny nejpozději 15 min. před startem;
(f) závodník, který zmešká svůj start, může běžet, ale čas se měří již od oficiálně vyhlášeného startovního času, uvedeného ve startovní listině.Závodní prostory

(1)

Střelnice – 10 stavů bez zástěn.

(2)

Atletické hřiště – rozběžiště škvárové.

(3)

Bazén – délka 25 m, počet drah 6.

(4)

Kros je veden mírně členitém terénem v okolí Solenic.Hodnocení

(1)

Při výkonu nižším než je uveden v tabulkách je výkon bodován nulou.

(2)

V případě shodného doběhu v cíli rozhoduje o vítězství lepší výkon v disciplíně dle této posloupnosti: 1. v krosu;
2. v plavání;
3. ve střelbě;
4. ve skoku dalekém;
5. ve vrhu koulí.

(3)

Soutěžící, který je diskvalifikován v některé disciplíně, nemůže dokončit závod a
není zařazen do celkového hodnocení.

(4)

Výsledek družstva se určí ze soutěže jednotlivců součtem nejlepších umístění 4
policistů z výpravy:
(a) 2 policistů z 1. věk. kategorie;
(b) 1 policisty z 2. věk. kategorie;
(c) 1 policistky

(5)

Vítězem v soutěži družstev se stává družstvo s nejnižším součtem.Protesty

(1)

Protesty se podávají nejpozději do 30 minut po neoficiálním vyhlášení výsledku.

(2)

Písemné protesty podávají výhradně vedoucí družstva.Závěrečná ustanovení

(1)

Organizátor si vyhrazuje právo v případě potřeby provést změny oproti rozpisu.

(2)

Případné změny budou oznámeny a upřesněny na technické poradě vedoucích družstev před zahájením jednotlivých soutěží.

(3)

Tento pokyn nabývá účinností dnem vydání.

(4)

Platnost pokynu končí 1. října 2004 uskutečněním Policejního mistrovství ČR 2004 v policejním krosu.zpět

Kontakty - sekretariát UNITOP ČR


Papírenská 6 b
160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 220 514 984
unitop@policie-sport.cz


Policejní soutěže 2013Přátelé policejního sportu,
rozběhl se seriál policejních mistrovství ČR,
mistrovství a Velkých cen UNITOP ČR
a dalších policejních soutěží a přeborů roku 2013

Termínová listina 2013

POLICEJNÍ MISTROVSTVÍ

MISTROVSTVÍ UNITOP ČR

Alpské lyžování 10.3. 2013

Sálová kopaná 28.3.2013


Velké ceny UNITOP ČR


Smlouva o spolupráciDne 3.8.2007 byla po- depsána nová smlouva o spolupráci mezi Minister- stvem vnitra české republiky a Unií tělovýchovných organizací Policie ČR (UNITOP ČR) s platností na dalších 5 let.

více informací zde


policie-sport