policie-sport policie-sport policie-sport policie-sport
policie-sport
UNITOP ČR
sipka charakteristika
sipka stanovy
sipka kluby
sipka výkonný výbor
Domácí sportovní soutěže
sipka termínovka
sipka soutěžní řád
sipka mistrovství Policie ČR
sipka mistrovství UNITOP ČR
sipka ostatní
Mezinárodní sportovní akce
sipka termínovka
sipka mistrovství světa
sipka mistrovství Evropy
sipka ostatní
Servisní informace pro SKP
sipka různé (aktuality)
sipka informace výboru
sipka ekonomika
sipka náměty klubu
sipka software ke stažení
Informace z výcviku
sipka obsah výcviku
sipka metodika
sipka testy

Policie ČR

Partneři

Česká pošta

zdravotní pojištění MV ČR

Volkswagen užitkové vozy

Škoda auto, a.s.

Letiště Praha

Skupina ČEZ

Klokočka auto

EVPÚ Defence s.r.o.

Česká přenosová soustava

Svijany

Dive Time

Budo Sport e-shop

USIP

USPE

Loga partnerů ke stažení


 INFORMACE VýBORU

POZVÁNKA NA XXI. VALNOU HROMADU UNITOP ČRzpět

1.2.2012

Výkonný výbor UNITOP ČR svolává na den 1. března 2012 (čtvrtek) od 10,00 hodin Valnou hromadu delegátů sportovních klubů Policie ČR – členů UNITOP ČR, která se bude konat ve velkém sále Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV (adresa Praha 9, Hrdlořezy, Pod Táborem 102/5).

Na XXI. Valnou hromadu Vás žádáme o vyslání 1 delegáta za SKP/PSK, a to statutárního zástupce (předseda), případně delegáta s písemným pověřením k podpisu dokladů a hlasování za SKP/PSK.

Prezentace účastníků bude probíhat v době od 8,30 do 9,45 hodin.

P R O G R A M
1. V 10,00 hodin zahájení, schválení programu.
2. Volba komisí (mandátové a návrhové).
3. Výroční zpráva o činnosti UNITOP ČR a hlavní úkoly UNITOP ČR na další období.
4. Zpráva mandátové komise.
5. Zpráva hospodářské komise.
6. Zpráva revizní komise.
7. Diskuse.
8. Zpráva návrhové komise – návrh usnesení VH.
9. Závěr.


prezident
Unie tělovýchovných organizací Policie ČR
plk. Mgr. Vladislav Husák
zpět

Kontakty - sekretariát UNITOP ČR


Papírenská 6 b
160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 220 514 984
unitop@policie-sport.cz


Policejní soutěže 2013Přátelé policejního sportu,
rozběhl se seriál policejních mistrovství ČR,
mistrovství a Velkých cen UNITOP ČR
a dalších policejních soutěží a přeborů roku 2013

Termínová listina 2013

POLICEJNÍ MISTROVSTVÍ

MISTROVSTVÍ UNITOP ČR

Alpské lyžování 10.3. 2013

Sálová kopaná 28.3.2013


Velké ceny UNITOP ČR


Smlouva o spolupráciDne 3.8.2007 byla po- depsána nová smlouva o spolupráci mezi Minister- stvem vnitra české republiky a Unií tělovýchovných organizací Policie ČR (UNITOP ČR) s platností na dalších 5 let.

více informací zde


policie-sport