policie-sport policie-sport policie-sport policie-sport
policie-sport
UNITOP ČR
sipka charakteristika
sipka stanovy
sipka kluby
sipka výkonný výbor
Domácí sportovní soutěže
sipka termínovka
sipka soutěžní řád
sipka mistrovství Policie ČR
sipka mistrovství UNITOP ČR
sipka ostatní
Mezinárodní sportovní akce
sipka termínovka
sipka mistrovství světa
sipka mistrovství Evropy
sipka ostatní
Servisní informace pro SKP
sipka různé (aktuality)
sipka informace výboru
sipka ekonomika
sipka náměty klubu
sipka software ke stažení
Informace z výcviku
sipka obsah výcviku
sipka metodika
sipka testy

Policie ČR

Partneři

Česká pošta

zdravotní pojištění MV ČR

Volkswagen užitkové vozy

Škoda auto, a.s.

Letiště Praha

Skupina ČEZ

Klokočka auto

EVPÚ Defence s.r.o.

Česká přenosová soustava

Svijany

Dive Time

Budo Sport e-shop

USIP

USPE

Loga partnerů ke stažení


 INFORMACE VýBORU

Dotace MŠMT - Údržba a provoz sportovních zařízení - žádost 2012 !!!zpět

16.9.2011

Pro rok 2012 dochází ke změnám při podání žádostí o státní dotaci z MŠMT na program IV. "Údržba a provoz sportovních zařízení". Pokud budete žádat dotaci prostředntictvím UNITOP ČR, žádáme Vás o urychlené vyplnění připojených příloh - Žádost pro rok 2012 ( Obecná část, Specifická část).
. Podrobnější informace a další metodické pokyny nalezente
na www.msmt.cz - Dotační programy, Sport a tělovýchova, Dotace - státní podpora sportu pro rok 2012.
K žádostem není potřeba dokládat kopie stanov s příslušnou registrací NNO ani ověřenou kopii potvrzení o přidělení IČ a ověřenou kopií smlouvy o zřízení běžného účtu NNO u peněžního ústavu.
Źádáme Vás o vyplnění příloh a zaslání na e-mail adresu unitop@policie-sport.cz nejpozději do 23.9.2011, následně v písemné podobě (podepsané, orazítkované) na adresu sekretariátu: UNITOP ČR, Papírenská 6b, Praha 6, PSČ 160 00.
UNITOP ČR žádosti všech SKP/PSK zkompletuje a jako Vaše organizace s celostátní působností (národní sportovní svaz) uplatní u MŠMT ČR.

Žádost
zpět

Kontakty - sekretariát UNITOP ČR


Papírenská 6 b
160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 220 514 984
unitop@policie-sport.cz


Policejní soutěže 2013Přátelé policejního sportu,
rozběhl se seriál policejních mistrovství ČR,
mistrovství a Velkých cen UNITOP ČR
a dalších policejních soutěží a přeborů roku 2013

Termínová listina 2013

POLICEJNÍ MISTROVSTVÍ

MISTROVSTVÍ UNITOP ČR

Alpské lyžování 10.3. 2013

Sálová kopaná 28.3.2013


Velké ceny UNITOP ČR


Smlouva o spolupráciDne 3.8.2007 byla po- depsána nová smlouva o spolupráci mezi Minister- stvem vnitra české republiky a Unií tělovýchovných organizací Policie ČR (UNITOP ČR) s platností na dalších 5 let.

více informací zde


policie-sport