policie-sport policie-sport policie-sport policie-sport
policie-sport
UNITOP ČR
sipka charakteristika
sipka stanovy
sipka kluby
sipka výkonný výbor
Domácí sportovní soutěže
sipka termínovka
sipka soutěžní řád
sipka mistrovství Policie ČR
sipka mistrovství UNITOP ČR
sipka ostatní
Mezinárodní sportovní akce
sipka termínovka
sipka mistrovství světa
sipka mistrovství Evropy
sipka ostatní
Servisní informace pro SKP
sipka různé (aktuality)
sipka informace výboru
sipka ekonomika
sipka náměty klubu
sipka software ke stažení
Informace z výcviku
sipka obsah výcviku
sipka metodika
sipka testy

Policie ČR

Partneři

Česká pošta

zdravotní pojištění MV ČR

Volkswagen užitkové vozy

Škoda auto, a.s.

Letiště Praha

Skupina ČEZ

Klokočka auto

EVPÚ Defence s.r.o.

Česká přenosová soustava

Svijany

Dive Time

Budo Sport e-shop

USIP

USPE

Loga partnerů ke stažení


 SOUTěžNí řáD

Prováděcí pokyny pro sportovní soutěže UNITOP ČR v roce 2011zpět

7.2.2011

V návaznosti na Soutěžní řád UNITOP ČR
vydává UNITOP ČR

POKYNY
pro sportovní soutěže UNITOP ČR v roce 2011

1. Termínová listina 2011
Termínová listina obsahuje termíny a pořadatele PM ČR, M UN, velkých cen UNITOP ČR a mezinárodních policejních soutěží.

2. Mistrovství UNITOP ČR 2011

a) M UN jsou určena především pro policisty a zaměstnance MV a P ČR, dále pro členy policejních sportovních klubů a dále pro příslušníky HZS ČR, městské policie se všemi právy a povinnostmi účastníka M UN.
b) UNITOP ČR je garantem uspořádání M UN a zabezpečuje jej ekonomicky na základě dohody s pořádajícím klubem dle předem schváleného rozpočtu. Zajišťuje také medaile a diplomy.
c) Pořádající klub vydává samostatný rozpis (propozice) a poskytne všem zájemcům o účast potřebné informace, zajistí uspořádání mistrovství podle uzavřené dohody s UNITOP ČR, zajistí vyhlášení a vydání výsledků v programu WORD, do 14 dnů po skončení mistrovství zašle zprávu a výsledky na sekretariát UNITOP ČR.
d) Účastníci si zajišťují dopravu do místa konání mistrovství a účastnický poplatek (dříve startovné) ze zdrojů mateřského klubu nebo z vlastních zdrojů.
e) Mistrovství se zúčastní delegát UNITOP ČR.


3. Velké ceny UNITOP ČR 2011

Uspořádání velkých cen, vydání propozic a poskytnutí informací všem zájemcům je plně v kompetenci pořádajícího SKP/PSK.


Praha 31. ledna 2011 Výkonný výbor UNITOP ČR
zpět

Kontakty - sekretariát UNITOP ČR


Papírenská 6 b
160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 220 514 984
unitop@policie-sport.cz


Policejní soutěže 2013Přátelé policejního sportu,
rozběhl se seriál policejních mistrovství ČR,
mistrovství a Velkých cen UNITOP ČR
a dalších policejních soutěží a přeborů roku 2013

Termínová listina 2013

POLICEJNÍ MISTROVSTVÍ

MISTROVSTVÍ UNITOP ČR

Alpské lyžování 10.3. 2013

Sálová kopaná 28.3.2013


Velké ceny UNITOP ČR


Smlouva o spolupráciDne 3.8.2007 byla po- depsána nová smlouva o spolupráci mezi Minister- stvem vnitra české republiky a Unií tělovýchovných organizací Policie ČR (UNITOP ČR) s platností na dalších 5 let.

více informací zde


policie-sport