policie-sport policie-sport policie-sport policie-sport
policie-sport
UNITOP ČR
sipka charakteristika
sipka stanovy
sipka kluby
sipka výkonný výbor
Domácí sportovní soutěže
sipka termínovka
sipka soutěžní řád
sipka mistrovství Policie ČR
sipka mistrovství UNITOP ČR
sipka ostatní
Mezinárodní sportovní akce
sipka termínovka
sipka mistrovství světa
sipka mistrovství Evropy
sipka ostatní
Servisní informace pro SKP
sipka různé (aktuality)
sipka informace výboru
sipka ekonomika
sipka náměty klubu
sipka software ke stažení
Informace z výcviku
sipka obsah výcviku
sipka metodika
sipka testy

Policie ČR

Partneři

Česká pošta

zdravotní pojištění MV ČR

Volkswagen užitkové vozy

Škoda auto, a.s.

Letiště Praha

Skupina ČEZ

Klokočka auto

EVPÚ Defence s.r.o.

Česká přenosová soustava

Svijany

Dive Time

Budo Sport e-shop

USIP

USPE

Loga partnerů ke stažení


 Aktuality

 Strana:   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]

BRONZ ppor. Věry Krásné na Policejním mistrovství Evropy v judo – 200328.4.2003

V maďarské Šoproni se konalo ve dnech 4.-7.4.2003 Policejní mistrovství Evropy v judo 2003 za účasti reprezentačního družstva Policie České republiky ve složení:  více>>Policejní sport v České republice – nové pojetí policejního sportu v postkomunistické Evropě16.4.2003

Policejní sport v zemích střední a východní Evropy po pádu jejich komunistických režimů prošel bouřlivým vývojem, který zcela změnil jeho právní rámec, organizační strukturu, hlavní cíle, priority, systém financování i formy a způsob spolupráce se státní policií, respektive příslušným ministerstvem. Na modelu konkrétních změna v systému policejního sportu v České republice je možno demonstrovat obecné principy a problémy vývoje této problematiky v postkomunistických zemích střední a východní Evropy.  více>>Policejní mistrovství Německa 2003 v lyžování za účasti příslušníků Policie ČR7.3.2003

se konalo ve dnech 2. – 5. února v Oberhofu. Z České republiky vycestovala na tuto soutěž skupina 6 policistů – reprezentantů v lyžování. V širokém poli domácích závodníků si vedli velice dobře.  více>>Mistrovství světa psích spřežení 20037.3.2003

proběhlo ve dnech 20. – 23. února v Rakousku ve Werfenwengu. Zúčastnila se ho i skupina českých závodníků. Potěšující je, že mistrem světa v kategorii, ve které soutěží 1 závodník a 1 pes, se stal příslušník Policie ČR por. Miroslav Dostál. Pochází ze Žďáru nad Sázavou, stejně jako mistr světa v běhu na lyžích na 50 km Martin Koukal, a reprezentoval místní sportovní klub policie. více>>Základní informace pro Světové hry policistů a hasičů 20034.2.2003

Soutěží se celkem v 64. druzích sportovních odvětvích (např. kros, cyklistika, hokej, judo, karate, taekwondo, jezdectví, horská kola, plavání, střelba (PAP, IPSC, PPC, PCP, skeet, trap, ze vzduchovky a malorážky), policejní pětiboj, vzpírání, půlmaraton, sálová kopaná, fotbal, stolní tenis, tenis, atletika, volejbal, triatlon, apod.  více>>Vyhlášení nejlepších sportovců Ministerstva vnitra za rok 20024.2.2003

21. ledna 2003 se na Spiritce sešli nejlepší sportovci jednotlivých oddělení resortního sportovního centra odboru sportu, Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR. Slavnostním předáváním ocenění všechny přítomné slovem provázel Štěpán Škorpil, známý sportovní moderátor. Vyhlášení zahájil náměstek ministra vnitra Ing. Vladimír Zeman, jenž ve svých úvodních slovech připomenul srpnové povodně a všechny důsledky, které z toho pro sportovce a odbor sportu vznikly – likvidace následků škod, hledání náhradních prostorů,shánění finančních prostředků na obnovu sportovišť ve Stromovce, počátek uvažování o vybudování nového sportovního areálu mimo záplavovou oblast. Poděkoval všem zaměstnancům odboru za usilovné řešení této situace.  více>>Policejní mistrovství Evropy v maratónu 200213.11.2002

3.11.2002 se v Řecku konalo policejní mistrovství Evropy v maratónu za účasti 195 atletů z 26 zemí. Běželo se na histroické trati z Maratonu s cílem na Olimpic Stadion z roku 1896 v Aténách. Reprezentace Policie ČR ve složení Petr Kratejl, Milan Drahoňovský, František Karlík, Milan Holický a Karel Kouřil vybojovalo 5. místo.  více>>UNITOP ČR - Bilancování na konci roku13.11.2002

Pane prezidente, je to skoro dva roky, co jste byl zvolen do nejvyšší funkce UNITOP ČR. Tenkrát jsem se vás ptala, jaké máte představy o činnosti unie a jaké hlavní úkoly si sám sobě dáváte. Byly to hlavně tři, a to prohloubení mezinárodních styků s ostatními sportovními asociacemi světa a rozšíření systému soutěží, které UNITOP ČR organizuje v České republice a jejichž cílem je především zaměření na masovou sportovní činnost policistů a pracovníků Ministerstva vnitra, na činnost jejich rodinných příslušníků, dětí a ostatních občanů České republiky sdružených ve sportovních klubech policie. Třetím úkolem bylo získání dalších finančních prostředků z jiných než vládních zdrojů pro splnění předcházejících dvou úkolů. Co se tedy podařilo?  více>>Povodně 20024.10.2002

V srpnových dnech se naše republika potýkala s obrovskými záplavami, které se nevyhnuly ani našim policejním sportovním klubům, ani sekretariátu UNITOP ČR. Tímto se také omlouváme ze téměř měsíční výpadek v činnosti sekretariátu způsobený odpojením elektrického proudu, telefonních linek, faxu i internetu. Vázla aktualizace těchto stránek i přímý kontakt s členskými kluby.  více>>Policejní mistrovství Evropy v atletice a v policejním pětiboji3.10.2002

Kapitola první 5. srpna se ráno ve Stromovce schází 22 nejlepších sportovců – policistů, kteří prošli řadou soutěží a vybojovali si svými předvedenými výkony nominaci na mistrovství Evropy. Týden strávený ve sportovním areálu byl náročný, zvláště pro pětibojaře. Ti museli absolvovat trénink v pěti disciplínách.  více>>


 Strana:   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]   [ 11 ]   [ 12 ]   [ 13 ]   [ 14 ]   [ 15 ]   [ 16 ]

Kontakty - sekretariát UNITOP ČR


Papírenská 6 b
160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 220 514 984
unitop@policie-sport.cz


Policejní soutěže 2013Přátelé policejního sportu,
rozběhl se seriál policejních mistrovství ČR,
mistrovství a Velkých cen UNITOP ČR
a dalších policejních soutěží a přeborů roku 2013

Termínová listina 2013

POLICEJNÍ MISTROVSTVÍ

MISTROVSTVÍ UNITOP ČR

Alpské lyžování 10.3. 2013

Sálová kopaná 28.3.2013


Velké ceny UNITOP ČR


Smlouva o spolupráciDne 3.8.2007 byla po- depsána nová smlouva o spolupráci mezi Minister- stvem vnitra české republiky a Unií tělovýchovných organizací Policie ČR (UNITOP ČR) s platností na dalších 5 let.

více informací zde


policie-sport